Wijziging reglement inwendige orde op AV (geen agendapunt op AV)

6 antwoorden [Laatste bericht]
Fien
Offline
Het verslag van een AV waarop wij als eigenaar niet aanwezig waren, vermeldt een aanvulling op het reglement van inwendige orde.
‘Het is verboden op het terras te reinigen met hoge druk’

Wijziging van het reglement van inwendige orde stond niet als agendapunt op de AV. Er vond (volgens de notulen) ook geen stemming hierover plaats.
Aanvulling komt ook niet overeen met wat de notulen vermelden: met aandrang vragen om het terras niet meer te reinigen met hoge druk. Dit om de recent aangebrachte hydrofuge laag op de muren te beschermen.

Wij reinigen onze privatieve terrastegels reeds 18j met een hogedrukreiniger met opzetstuk speciaal voor het reinigen van terrassen waarbij opspattend water vermeden wordt (dus geen opspattend water onder hogedruk op de muren). Aangezien ons terras ongeveer 80m2 groot is wensen we dit ook in de toekomst zoals in het verleden te kunnen reinigen.

Contact met de syndicus levert niks op: 
“  het bijgevoegde reglement behoudens tegenbericht binnen de 4 maanden na de algemene vergadering finaal goedgekeurd is “ Dit conform de wettelijke bepalingen aangaande “ tegenstelbaarheid “

Is het wettelijk wat de syndicus doet? Wat zijn onze mogelijkheden om dit aan te vechten?
Wij tekenen alvast het nieuwe reglement niet maar wordt het nieuwe reglement dan toch aanvaard na 4 maanden?
Bedankt om enige duidelijkheid te scheppen in deze materie. Wij voelen ons immers geviseerd en hebben geen kans gehad om onze argumenten aan te brengen aangzien wij niet aanwezig waren op de AV.
nescio1
Offline
reageer snel
nescio1
Offline
onderwerp reeds uitgemolken op deze site e.a.(door lebragard)
Fien
Offline
Advocaat? Kosten
Er zit dus niks anders op dan een advocaat te nemen en naar de rechter te stappen.
Enig idee wat ons dit zou kosten? Kan dit via een rechtsbijstandsverzekering van onze brandpolis?
En wie betaalt juist wat?
Wij, syndicus, VME?

Dient dit dan binnen de 4 maanden na ontvangst van het ‘nieuwe reglement’ te gebeuren?

bedankt,
 
lebragard
Offline
verwittig syndicus en RvM.....

Aanvulling komt ook niet overeen met wat de notulen vermelden: met aandrang vragen om het terras niet meer te reinigen met hoge druk. Dit om de recent aangebrachte hydrofuge laag op de muren te beschermen

Kosten baten analyse dagvaardiging bij de vrederechter ! en dit voor de wijze waarop een terras moet onderhouden worden is buiten proportie .......

Wat ik zou doen : stel de RvM en de syndicus op de hoogte dat u ervoor zal zorgen dat de aangebrachte hydrofuge laag op de muren , afgeschermd wordt , bij het gebruik van uw hogedrukreiniger , onderhoud terras , zodat deze niet beschadigd kan worden.

En spuiten maar met uw hogedrukreiniger , de manier hoe je iets proper maakt (privatief) bepaal jezelf, zolang je de hydrofuge laag niet beschadigt.
 

Astrid Clabots
Offline
VME - Rechtsbijstand


Geachte

U tekent best tijdig beroep aan tegen deze beslissing op grond van onregelmatigheid (niet vermelding op het agenda) en misschien ook wel onrechtmatigheid (omdat u een speciaal opzetstuk gebruikt dat niet schadelijk is).

Dit doet u best met de hulp van een advocaat, omdat een dagvaarding opstellen daarvoor noodzakelijk is.

De rechtsbijstandsverzekering bij de blokpolis zal dit niet dekken, wel een eventuele EIGEN rechtsbijstand die u afsloot.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en bemiddelaars

lebragard
Offline
VME beslsit.....

Cassatie d.d. 1 april 2004. In dit arrest wordt nl. duidelijk gesteld dat “de algemene vergadering van mede-eigenaars slechts bevoegdheid heeft om te beslissen over werken betreffende die gedeelten van gebouwen waarvan vastgesteld is dat ze niet privatief zijn”

maw : poetsen privatief gedeelte , heeft de AV zich niet te moeien op welke wijze u het onderhoud wil doen/uitvoeren , met koud , lauw of warm water ! met op zonder zeep ect..
U berokkent géén schade aan iets anders/anderen .....OK dus

en

Beslissingen zijn OK ,indien ze de eigendomsmaterie en de rechtmatige belangen van de eigenaars/bewoners niet schaadt. Deze kunnen dan 4 maand na de beslissingsdatum uitgevoerd worden. (art.577-9 §2)

http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/huishoudelijk-reglement