Wijziging van afrekening

5 antwoorden [Laatste bericht]
MarkDQ
Offline
Kan een vorige afrekening door de AV gewijzigd worden? We hebben vastgesteld dat de verlichting van de autostaanplaatsen niet aangerekend werden aan de betrokken mede-eigenaars, en de facto aan iedereen (dus ook de eigenaars van appartementen zonder autostaanplaats) aangerekend werden, hoewel ze op een afzonderlijke teller gemeten werden. Het voorstel is het vroegere verbruik - tot de laatste verandering van mede-eigenaars - terug te rekenen. Waarom tot de laatste verandering? Omdat het moeilijker is, misschien onuitvoerbaar, terug te gaan tot vroegere mede-eigenaars die geen lid meer zijn van de VME. Nu zijn er eigenaars van autostaanplaatsen die reageren met "beslist is beslist", op een goedgekeurde rekening kan je niet terugkomen? Ook niet als de AV beslist een verkeerde berekening recht te zetten? 
SIEBE
Offline
afrekeningen
Afrekeningen die op normale wijze zijn goedgekeurd en met kwijting aan rekencomissaris en syndicus zijn bindend. Behalve indien er tegenstemmers waren en die binnen de termijn van 4 maanden klacht hebben neergelegd.

Goedgekeurde rekeningen ( alhoewel verkeerd ) kunnen ( zonder fraude ) niet meer gewijzigd worden.
Fouten uit het verleden blijven staan, maar kunnen vanaf de laatste AV wel correct toegepast worden in de toekomst.
Wel op de agenda plaatsen.

Rekencommissaris ter orde roepen en de syndicus.
MarkDQ
Offline
Het is de commissaris van de
Het is de commissaris van de rekeningen die de fout ontdekt heeft. Waarschijnlijk sinds de bouw van het gebouw... 41 jaar...
SIEBE
Offline
Foutieve afrekening
Goed dat beiden nu de fout hebben ontdekt; maar roept toch vragen op naar de vorige jaren : controle verdeling kosten ?

Correcte verdeling kosten toepassen vanaf dit boekjaar, rekencommissaris moet de syndicus daar op attent maken.

Wijzigingen aan vroegere goedgekeurde afrekeningen kunnen niet. Enkel vanaf nu juiste verdeling kosten.Is spijtig maar de voorbije jaren werd er dan toch niet correct gecontroleerd.
rodeloper
Offline
#1
mag de syndicus voorafgaand aan de AV nog wijzigingen aanbrengen nadat de CVR de boekhouding goedkeurde?
SIEBE
Offline
rodeloper

Dit is een persoonlijke mening.

Een boekhouding is slechts definitief na kwijting op de AV door de eigenaars. ( behalve indien fraude wordt vatsgesteld ).

Indien de syndicus wijzigingen aanbrengt aan de boekhouding voor de

AV moet hij die ook doorgeven en melden aan de CDR. Deze kan dan zeker zijn jaarverslag wijzigen indien nodig of verreist. Hij kan zijn nieuwe bevindingen hierin opnemen. Verslag wordt meegestuurd met  de uitnodiging og beschikbaar gesteld op de AV. Aan de CDR dan om de nodige uitleg of verduidelijkingen te geven.

Het is niet omdat de CDR de boekhouding goedkeurt, dat de AV deze zak goedkeuren.