Wijziging van onderhoudsfirma zonder beslissing van VME

34 antwoorden [Laatste bericht]
SIEBE
Offline
#30
https://blog.smartsyndic.be/taken-syndicus-wat-zijn-de-verplichtingen/

https://www.desyndicus.be/pg-23781-7-50875/pagina/veel_gestelde_vragen.html

https://www.adlex.be/nl/artikels/2225-aansprakelijkheid-van-de-syndicus-...

www.dmvb.be/syndicus.pdf

Syndicus moet alle beslissingen ( genomen met de juiste % aandelen ) van de AV uitvoeren, de AV-VME is de verantwoordelijke opdrachtgever en de syndicus de contractuele uitvoerder. Een deontologische syndicus zal de AV-ME-VME wel er op wijzen dat bepaalde beslissingen een onwettig karakter hebben, of niet volgens de normen. De eigenaars hebben het recht om onregelmatige/onwettelijke beslissingen aan te vechten binnen de 4 maanden na de AV, bij de vrederechter.     ( Indien deze laatste paragraaf niet correct moest zijn, gelieve mij op de vingers te tikken ).

Kijk ook eens op   https://www.notaris.be       rubriek publicaties     praktische gids voor mede-eigenaars     blz. 18 en Blz. 21
 
Baton
Offline
wat zijn.....

Wat zijn "ongeoorloofde beslissingen" ? Omschrijving ? Praktisch voorbeeld(en) ?

art.577-9§2 (wet 2018)

§ 2.Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen.
Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond, indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.

Artikel 577-9, § 2 (wet 2010)
§2 Een mede-eigenaar die niet akkoord kan gaan met een beslissing die door de vergadering werd genomen, deze beslissing binnen een vervaltermijn van 4 maanden in rechte dient aan te vechten.

bijgevoegd wet 2018 : indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert....

uw vraag : Wat zijn "ongeoorloofde beslissingen" ? Omschrijving ? Praktisch voorbeeld(en) ?
Kan u lezen op pag.80 .............

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/ZCR-appartementsrecht.pdf
(pag.80)


tip : zoals Siebe aangeeft :
Kijk ook eens op   https://www.notaris.be       rubriek publicaties     praktische gids voor mede-eigenaars     blz. 18 en Blz. 21

Deze brochure kan gratis besteld worden op www.kbs-frb.be
Ikzelf bestelde 20 brochres , voor elke mede-eigenaar 1 brochure.....en deze heb ik reeds , gratis, ontvangen :)

 

ELWE
Offline
#1 en #5Louter uit

#1 en #5

Louter uit interesse heb ik toch maar de offertes bij de syndicus per e-mail opgevraagd.
Het blijft oorverdovend stil....de syndicus reageert niet. 

Als mede-eigenaar heb ik een inzagerecht in alle documenten/stukken met betrekking tot de items geagendeerd op de uitnodiging van een AV.

Maar, geldt dit "inzagerecht" ook buiten de agenda AV en tijdens het ganse jaar ? 


 

SIEBE
Offline
#33
Eigenaars hebben recht op inzage van alle niet privatieve documenten.
Dus ook van de offertes.
Weet dat syndici niet happig zijn op inkijkers.
U kunt die ook opvragen langs de rekencommissaris.
Syndici die niet transparant werken en geen inzages verlenen = malafide firma's.