wijziging van syndicus

3 antwoorden [Laatste bericht]
Anir
Offline

Beste,
Sinds 6 jaar ben in eigenaar van een appartement in een gebouwtje van 6 stuks.
Volgens mijn aankoopakte is één van de mede-eigenaars destijds aangesteld als syndicus(ook mede-eigenaars) en past de wet cfr. maw algemene vergaderingen voor de 6 appartementen betalen van rekeningen gemeenschappelijke delen enz...
Nu plots vorig jaar er een A.V. werd samengeroepen door alle syndicussen van de overige 4 blokken die aanpalend zijn aan onze blok.  Men wilde door stemming bij meerderheid nieuwe terassen laten installeren.  Hiertegen heeft "onze blok" zich verzet daar in de basisakte vermeld staat dat de terrassen en zijn afsluitingen privatief is.
Bijkomend wou deze A.V. de rekening laten betalen door 20 eigenaars alhoewel er 30 zijn de gelijkvloers meegerekend.
Dit is dus niet doorgegaan.  Nav de nieuwe wet op de mede-eigendom hebben wij als de nodige wettelijke voorzieningen getroffen voor onze syndicus door de nodige verzekeringen en opmaak van een document waarin iedereen van onze blok zich akkoord verklaart dat "deze" syndicus zijn taak verder zet volgens de toepassing van de nieuwe wet.
 Nu plots een jaar later worden wij door een "extern" bureau aangemaand een A.V. bij te wonen waarin DAT extern bureau zal aangesteld worden nieuwe syndicus.  Dit alle s om de basisakte te laten wijzigen om de installatie van de nieuwe terrassen door te voeren.  Ik betwijfel of dit alles wettelijk is en  wij "onze blok" is NIET van plan extreme kosten aan syndicusschap te betalen. Kan u mij wettelijk adviseren wat wij hiertegen kunnen ondernemen en op welke basis. Elke advies is welkom  ...

 

Mvg,
Anir
Marc Balthazar
Offline
Autonomie van deelverenigingen onder de oude wet
Eerst dient duidelijk te zijn of het gebouw waarin u eigenaar bent deel uitmaakt van de vereniging van mede-eigenaars van het geheel van aansluitende gebouwen, of niet.

Uit de toelichting valt immers af te leiden (maar is na te kijken) dat de keten van gebouwen juridisch één VME vormt. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het beheer. Sinds de wet van juni 2010 is het mogelijk om deelgebouwen onder te brengen in deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid, dus juridisch grotendeels los van de hoofdvereniging. Voordien was dit niet mogelijk.
Om toch gebouwen enigszins apart te kunnen beheren werden in die tijd dan praktische oplossingen gezocht, of werd gedoogd dat deelgebouwen een eigen beheer mochten doen. Blijkbaar zijn er mede-eigenaars die dit niet langer wensen.
Als deze veronderstelling juist is, dan is het bijeenroepen van een algemene vergadering met een agenda die de volledige VME betreft mogelijk.
Aanvullende bemerkingen: in een aantal gevallen voorziet de wet dat de VME ook kan beslissen tot werken aan privatieve kavels als dat nodig is, en indien de betrokken private mede-eigenaars nalaten deze werken te doen. Bij betwisting rond het nodig zijn van werken kan de Vrederechter tussenkomen (door elke mede-eigenaar, binnen de 4 maanden na de vergadering waarop de betwiste beslissing is genomen.)

Als uw gebouw echter een aparte juridische VME vormt, los van de aanpalende gebouwen, dan is er vanzelfsprekend geen enkele reden om deel te nemen aan het voorgestelde project. Laat dit alles echter een verder bekijken door een bevoegd persoon, zoals uw notaris.
Anir
Offline
syndicus
alvast bedankt voor de snelle reactie.

Of ons gebouw deel uitmaakt van een V.M.E. voor de 5 gebouwen is niet duidelijk.
Baisaktie is vrij algemeen zonder bijzondere specificaties.

In het verleden was het wel zo dat alle 5 gebouwen een eigen syndicus hadden en ook aparte A.V.'s hielden.  Nu die syndicussen van de overige 4 gebouwen wensen hun mandaat niet verder te zetten en dat is de reden van de hele heisa. (hebben schrik van de nieuwe wetgeving)

Daarentegen onze syndicus wenst dit wel verder te doen en hebben dan ook volgens de nieuwe wet met hem een contract ondertekende en een aansprakelijkheidsverzekering genomen.

Hoe kunnen we dit best aanpakken om apart te blijven fungeren en niet onder het "juk" van een externe syndicus die ons bovendien veel geld gaat kosten en het risico lopen dat de ganse basisakte wordt gewijzigd in belang en voordeel van derden en werken kunnen opgedrongen worden waar niet iedereen zich kan vinden.

De aangehaalde werken (nieuwe terrasafsluitingen zijn "niet" noodzakelijk.  In de basisakte staat duidelijk dat het balkon en zijn afsluiting privatief zijn en het onderhoud en herstelling ten laste vallen van iedere eigenaar.  Omwille van het feit er bepaalde eigenaars zijn die dit niet goed hebben onderhouden oogt de aluminium niet meer mooi en wilt men de vervanging laten dragen door andere.

Bijjkomend wenst men deze uitgave te laten delen door 20 eigenaars ipv 30 (gelijkvloers dus niet meegeteld)

Hoe kan ik dit best allemaal aanpakken
Mvg,
Anir
Quimmo
Offline
Uw basisakte moet toch

Uw basisakte moet toch vermelden welke kavels deel uitmaken van dezelfde VME?

Ook eens kijken of uw VME een ondernemingsnummer heeft, dat zou intussen toch het geval moeten zijn. Uw ondernemingsnummer zou vermeld moeten zijn op alle uitgaande correspondentie van de VME. U kunt dan zien of het ondernemingsnummer voor uw gedeelte verschilt van dit van de andere delen. Het ondernemingsnummer kunt u ook opzoeken in de kruispuntsbank op http://www.kbo-bce.be/

Indien iedereen hetzelfde ondernemingsnummer zou hebben lijkt het wel om een enkele VME te gaan en zou er dus ook één enkele syndicus moeten komen en één enkele algemene vergadering.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom