zelfstandige activiteit in huurapp

4 antwoorden [Laatste bericht]
EDVS
Offline
Allen,

Cfr de basisakte mag een bewoner een zelfstandige activiteit uitoefen ( ex groot/klein handel of horeca ) als die verband houdt met verrichtingen van intellectuele aard ten voordele van derden gepresteerd door personen die meestal aan tuchtrechterkijke instanties oinderworpen zijn voor zover hieruit geen burenhinder ontstaat.

een huurder heeft een KBO nr met als handelsadres = adres van ons gebouw + zijn app nr.
VRAAG 1 : Is dit toegelaten of zijn er daar mogelijke risico's voor het gebouw (VME) ?
De persoon in kwestie voert herstellingen uit van horeca materiaal en doet dit op de meest onmogelijke uren. zijn activiteit veroorzaakte al een brandje op zijn app.

VRAAG 2 : Kan de VME de eigenaar / verhuurder aanspreken om het huurcontract met deze persoon te verbreken ?
Quimmo
Offline
Bestond het reglement eerst?

Ik neem aan dat dit reglement bestond op het moment dat het huurcontract gesloten werd en dat de huurder er dus van op de hoogte had moeten zijn? In dat geval zal de eigenaar zijn huurder er op moeten wijzen dat deze activiteiten niet toegelaten zijn. Het is natuurlijk moeilijk in te schatten of het al dan niet om verrichtingen van intellectuele aard gaat en of het burenhinder veroorzaakt. De bepaling "meestal aan tuchtrechterlijke instanties onderworpen" lijkt me ook te vaag.

Ik zou me wel informeren bij de verzekering of deze situatie gedekt is door de blokpolis.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid Clabots
Offline
bestemming - appartement - statuten


Geachte


De bestemming zoals in de statuten beschreven moet gerespecteerd worden.
Aangezien er sprake is van toezicht van tuchtrechtelijke aard en intellectuele dienstverlening, durf ik interpreteren dat de technische handelingen die nu in het pand worden verricht daaronder niet ressorteren.

Best dat de verhurende mede - eigenaar en diens huurder daarop gewezen worden.
Aan hen om de situatie te regulariseren.

Voor zover zij die regularisatie van de andere eigenaren niet bekomen, zou het kunnen dat zij dit als onrechtmatig zullen aanvechten bij de Vrederechter.
De AV moet goed afwegen en motiveren waarom met zich zou verzetten. Verzet mág, maar de tijdsgeest zou wel eens kunnen gemaakt hebben dat een andere bestemming realistischer is ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

EDVS
Offline
Bedankt voor de reactie, maar
Bedankt voor de reactie, maar voor een leek is het juridisch jargon niet altijd duidelijk. Wat wordt bedoeld met .. onderworpen aan tuchtrechterlijke instanties.?
Wat bedoelt u met een andere bestemming zou realistischer zijn?
Quimmo
Offline
Orde

Een syndicus-vastgoedmakelaar, is onderworpen aan het gezag van het BIV. Een advocaat aan dit van de orde van advocaten, een arts van de orde van geneesheren, enz. Maar het woord "meestal" in uw reglement lijkt me die eis onderuit te halen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom