Aanrekenen vaste kost door waterleverancier.

6 antwoorden [Laatste bericht]
Francoise.Jeanmarie
Offline

Aanrekenen vaste kost door waterleverancier :
 
Onze waterfactuur is opgedeeld in
 

  • Sinds 2010 vaste kost per wooneenheid (dus ook per appartement 67,8406 € incl. BTW)
  • Waterverbruik in m3 per verbruiksperiode
  • Vanaf 2005 saneringsbijdrage afvoer en zuivering op verbruik
  • Korting van 15 m3 water per gedomiciliëerde inwoner

 
In een appartementsgebouw met slechts EEN gezamenlijke watermeter en EEN waterfactuur voor 40 wooneenheden, rekent de waterleverancier 40 maal de vaste kost aan.
 
Hoe moeten die kosten binnen de VME verdeeld worden?
 

  1. alles per quotiteiten
  2. opsplitsen in :

       a.           vaste kost per appartement
       b.           verbruik per quotiteiten
 
PS :  Waar vind ik de wettelijke beslissing die de vaste kost verrechtvaardigt om elk appartement een vaste kost aan te rekenen niettegenstaande de waterleverancier individuele bemetering niet kan hard maken.
 
Alvast bedankt!

naicwill
Offline
http://www.quimmo.be/nl/forum
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/wettig-of-onwettig

 
opsplitsen in :
       a.           vaste kost per appartement=Abonnementsvergoeding per
                    wooneenheid

       b.           totale verbruik(inbegrepen kortingen) per quotiteit
                    appartement.
                    Vervolgens aftrek korting van 15 m3 water per
                     gedomiciliëerde inwoner voor ieder appartement.

                     De berekening gebeurt over 2 perioden en het
                    aantal 
gedomiciliëerde inwoners kan verschillend
                    zijn(wordt bepaald op 1januari elk jaar).


 
naicwill
Offline
lijst van het aantal gedomicilieerde personen per appartement
Gevonden op een ander juridisch forum :
Eindelijk een duidelijk schriftelijk antwoord van de watermaatschappij:

"In aansluiting op uw vraag kan ik u melden dat de toekenning van het gratis volume gebeurt op basis van de bevolkingsgegevens welke ons via het gemeentebestuur verstrekt worden. De aftrek op de factuur gebeurt in globo, zonder detailvermelding.

Echter bezorgen wij de syndicus op eenvoudig verzoek een lijst van het aantal gedomicilieerde personen per appartement (zonder naamsvermelding – wegens de wet op de privacy).

Aan de hand van deze gegevens kan de syndicus het gratis water dan aan de rechthebbenden toekennen. In principe hoeft u hiervoor niets te doen."
naicwill
Offline
abonnementskosten
"PS :  Waar vind ik de wettelijke beslissing die de vaste kost verrechtvaardigt om elk appartement een vaste kost aan te rekenen niettegenstaande de waterleverancier individuele bemetering niet kan hard maken."

VAST DEEL

Je abonnementskosten: dat is de jaarlijkse bijdrage per wooneenheid in de kosten van het drinkwaternet en een vergoeding voor het administratief verwerken van de klantengegevens.
http://www.radio2.be/artikel/wat-bepaalt-jouw-waterfactuur
E. Minne
Offline
Gratis drinkwater per gedomicilieerd persoon
Ik woon in een complex van 56 kavel verdeeld over 6 ingangen elk met een appart huisnummer. Wij hebben slechts één gemeenschappelijke watermeter en de factuur wordt verdeeld volgen het aantal kwotiteiten.
Maar hoe zit het met de berekening van het aantal gedomicilieerde personen? Neemt men het aantal personen in aanmerking die aftakken van de gemeenschappelijke hoofdleiding?
Kan iemand mij zeggen hoe dit wordt berekend?
E. Minne
Francoise.Jeanmarie
Offline
Gedomicilieerde???
De 15 m3 of 15.000 liter gratis leidingwater per jaar is voor elke inwoner die zijn DOMICILIE heeft in de wooneenheid (huis of appartement).

Op de gemeenschappelijke factuur staat het totaal AANTAL gedomicilieerde inwoners.  De naam van die gedomicilieerden mag de waterleverancier niet geven wegens de wet op de privacy.

Om de GEDOMICILIEERDEN te kennen kan de syndicus elk jaar een kopie vragen van de identiteitskaart aan de bewoners of aan de bewoners een attest, afgeleverd door de dienst bevolking, opvragen om de korting van het water aan die GEDOMICILIEERDEN te kunnen betalen.

Zie post # 1 van naicwill voor verrekening.
 
Zie ook de post "Verrekening waterverbruik via privatieve watertellers".
Francoise.Jeanmarie
Offline
De gemeenschappelijke
De gemeenschappelijke waterfactuur op naam van de VME wordt verrekend volgens de quotiteiten zoals de statuten of de wet het voorschrijven.

Vraag :

a) Als je nu de vaste kost forfaitair per wooneenheid verrekent aan de eigenaars, moet deze wijziging van de verdeelsleutel dan opgenomen worden in een authentieke akte door de notaris?

b) Indien ja, zou je de notariële kosten kunnen vermijden door van de waterleverancier individuele facturen te eisen voor de vaste kost van het abonnement?