afdekking gevel

3 antwoorden [Laatste bericht]
Robenmoniek
Offline

Een 2-tal jaar geleden werd het appartementsgebouw naast het onze afgebroken.Onze gevel wordt tot zekere hoogte beschermd door leien. Tot waar het andere gebouw stond, was onze gevel enige tijd blootgesteld aan de regen, waardoor er vochtschade in enkele appartementen ontstond. Deze is ondertussen vergoed. Nu is onze gevel wel beschermd met plastiek, maar door de wind is deze aan het loskomen en bestaat de kans op nieuwe vochtschade.
Wij hebben de syndic reeds verscheidene malen gevraagd om de bescherming te herstellen maar die speelt de vraag door aan de eigenaar van het afgebroken gebouw. Deze reageert echter niet.
Onze vraag : moet de syndic de bescherming laten herstellen hetzij op kosten van de gemeenschap, hetzij door de kosten te verhalen op de eigenaar van het afgebroken gebouw. En is hiervoor de toestemming van de AV nodig?

Rob
Astrid CLABOTS oud
Offline
Bescherming gemene muur

Beste

Diegene die de (gemene -) muur heeft blootgesteld aan weer en wind, draagt de verantwoordelijkheid voor een voldoende afdekking van de muur.
Ik neem aan dat de vochtschade die werd vergoed, werd vergoed door de buurman - bouwheer ?
Ook nu kan ik de syndicus bijtreden waar deze stelt dat deze buur opnieuw moet instaan voor de kosten.

Anderzijds, wanneer deze niet gemobiliseerd raakt, is er een schadebeperkingsplicht in hoofde van de schadelijker, het collectief van mede - eigenaren ...

De (aangetekende) ingebrekestelling van de syndicus aan de buur zou thans mogen luiden dat bij gebreke van zijn optreden, de bescherming door de VME zal worden hersteld doch dat de kosten zullen worden doorgerekend !
Tevens kan dan voorbehoud gemaakt worden voor de schade die er intussen is.

De buurman is daarmee verwittigd ...

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN 

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Robenmoniek
Offline
gevelbescherming
Dank Mevr. Clabots voor uw antwoord.
Uitgerekend vandaag laat de syndicus weten :

Goed nieuws alvast van de bouwpromotor van het naastliggend gebouw.
De bouwpromotor dringt aan bij zijn aannemer om het plastiek en de latten te komen vastzetten.
Dit werd vandaag bevestigd.
Hopelijk nu ook nog een snel gevolg van de aannemer.

We gaan eindelijk de goede richting uit. Volharden is duidelijk de boodschap.

Wanneer de aannemer nalaat over te gaan tot herstel, hebben we nu toch een ander drukkingsmiddel.


 
Rob
Quimmo
Offline
Ingebrekestelling?

Ik weet niet wat uw syndicus precies aan de eigenaar van het afgebroken gebouw gestuurd heeft, maar ik zou dit toch in het oog  houden. Als hij  het nog niet gedaan heeft, lijkt het me toch niet slecht de aangetekende ingebrekestelling te versturen, misschien met een begeleidende brief dat de positieve reactie op prijs gesteld wordt en dat dit enkel voor de zekerheid is.

Als de aannemer u anders nog weken aan het lijntje houdt met allerlei excuses en u dan nog moet beginnen met de ingebrekestelling, dan is er weer zoveel tijd verloren. Tenzij u nu al de uitvoeringsdatum kent, dan kunt u wachten tot de dag erna om te reageren als de beloften niet gehouden worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom