Afrekening

7 antwoorden [Laatste bericht]
Erikske
Offline

Als mede-eigenaar syndicus moeten we eind dit jaar, voor de eerste maal, een afrekening maken.
Een eigenaar heeft gevraagd om ook voor de huurders van zijn appartementen een afrekening te maken.
Ik weet dat je als eigenaar niet alle kosten mag doorrekenen aan je huurders.
Kan iemand mij zeggen, of bestaat er een lijst, van welke kosten voor de eigenaar zijn en welke kosten doorgerekend mogen worden aan de huurder?

Quimmo
Offline
Zie huurwet

U steekt best eens u licht op in de brochure over de huurwetgeving: http://www.quimmo.be/nl/huurwetgeving-samenvatting-overzichtsbrochure . Daarin lees je "In het algemeen bepaalt de huurwet niet of het de huurder of verhuurder is die bepaalde lasten moet betalen. Enkel de onroerende voorheffing dient verplichtend door de verhuurder te worden betaald."

Kort samengevat komt het er op neer dat de kosten ofwel forfaitair doorgerekend worden en dus als vast bedrag in het huurcontract staan, ofwel op basis van bewijsstukken en dan moet het duidelijk zijn welke kosten doorgerekend worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

deskundige
Offline
Mocht u het  niet weten; het
Mocht u het  niet weten; het opmaken van een gesplitste afrekening tussen huurder en verhuurder is niet de taak van de syndicus. Dit betreft een verbintenis van de  eigenaar verhuurder ten opzichte van de huurder en heeft niets met het beheer en behoud van de gemeenschappelijke delen te maken. Indien u hiervoor geen afzonderlijke privatieve opdracht vanwege een eigenaar krijgt, die u hiervoor ook dient te vergoeden, tenzij u dit gratis wil doen (?), hoeft u geen gevolg te geven aan de vraag van die eigenaar.
naicwill
Offline
http://quimmo.be/nl/forum/kop
naicwill
Offline
Bewijslast Verder is er de
Bewijslast
Verder is er de discussie over de stavingstukken waarop de afrekening van de syndicus is gebaseerd. Strikt gezien dient hij die betaling vordert het bewijs van de onderliggende verbintenis te bezorgen. De syndicus is niet verplicht om van alle stukken en facturen waarop de afrekening is gebaseerd een kopie mee te sturen met de afrekening. Hij dient wel de mogelijkheid tot inzage te geven. 

In principe dient de eigenaar de stavingstukken wel aan zijn huurder te tonen. Dit kan in sommige gevallen voor de eigenaar ongerechtvaardigde bijkomende kopiekosten meebrengen.
De wetgever heeft evenwel een praktische oplossing voorzien voor appartementsmede-eigendommen. Art 1728ter B.W. bepaalt inderdaad dat aan de verplichting tot overlegging door de verhuurder van de stavingstukken wordt voldaan wanneer aan de huurder of aan zijn bijzonder gemachtigde de mogelijkheid is geboden de stukken in te zien ten huize van de natuurlijke persoon of op de zetel van de rechtspersoon die het beheer waarneemt. 

http://www.habitos.be/nl/kopen-huren/vallen-kosten-van-appartementsmede-eigendom-ten-laste-van-huurders-1867/
Erikske
Offline
Huurder

Bedankt deskundige ,maar ik heb inderdaad een privatieve opdracht gekregen van de eigenaar.

Erikske
Offline
afrekening
Bedankt allemaal. Veel van deze onderwerpen waren verhelderend.
Er is nog een onuidelijkheid (of ik heb het artikel gemist) :
Er zijn een aantal wettelijk verplichte, jaarlijkse controles :
onderhoud noodverlichting, brandblusapparaten en slangenhaspels.
Vermits dit hier ook gaat over de veiligheid van de huurder, veronderstel ik dat zij ook moeten bijdragen in de kosten van deze ?
naicwill
Offline
eigenaar:aankoop + de
eigenaar:aankoop + de herstellingen omwille van schade door ouderdom,
normale slijtage of overmacht.


huurder: onderhoud