Ander meetsysteem, meer dan verdubbelde verwarmingskost...

38 antwoorden [Laatste bericht]
ludootje
Offline

Tot vorig stookjaar werd mijn verwarming (appartement in een gebouw met 20 wooneenheden) opgenomen via het verdampingssysteem van Ista. Mijn jaarlijkse afrekening was redelijk stabiel, wat meer in strenge winters of hoge brandstofprijzen, wat minder in het omgekeerde geval. In elk geval Héél stabiel was het percentage van door mij verbruikte verwarmingseenheden: dat bedroeg jarenlang ongeveer 9 tot 9,5 % van de totale eenheden van het hele gebouw.


Dit jaar is voor de eerste keer een opname gebeurd door Techem (Caloribel), met digitale metertjes. Het resultaat: méér dan een verdubbeling van de kost... Uiterst onaangenaam. Wat me echter nog meer frappeert: het door mij verbruikte percentage van het hele gebouw is gestegen van 9-9,5 % naar 17,5 % !!! Ik ben normaal gezien zuinig met uitroepingstekens, maar in dit geval vind ik een !!! wel verantwoord.

Ik heb natuurlijk contact opgenomen met Techem, maar veel meer dan een vage uitleg over "digitaal is anders dan analoog" heb ik er niet van kunnen opsteken.

De manier van verwarmen, de isolatie, de duur van het verblijf, de levensstijl enz. zijn allemaal dezelfde (of minstens sterk vergelijkbaar) gebleven.

Mijn vraag: heeft iemand een vergelijkbare ervaring? Een meer-dan-verdubbeling van de kost (en de verbruikte eenheden), met als enige aanwijsbare verandering een nieuw meetsysteem? Ik zoek vooral naar elementen om die verdubbeling te begrijpen. Simpel gezegd: hoe kàn dit?

Dank aan iedereen die voor wat input kan zorgen.

naicwill
Offline
U kan contact opnemen met
U kan contact opnemen met poster van dit bericht,opname
gebeuren ook door Techem
http://www.quimmo.be/nl/forum/techniek-diensten-kosten/warmtekostenverde...
naicwill
Offline
Waarschijnlijk hebt u
ludootje
Offline
Bedankt voor de tips,
Bedankt voor de tips, Naicwill. Sommige van die links had ik al, maar andere nog niet. Ook op dit forum is de kwestie al een aantal keren aangekaart.

Wat ik (diagonaal) las, is eigenlijk onthutsend...

Ik concludeer eruit dat
a) dat volstrekt onverklaarbare 'schommelingen' blijkbaar niet zo zeldzaam zijn, en dus dat ze iedereen kunnen overkomen. 
b) dat er blijkbaar zeer weinig te beginnen is tegen dergelijke 'metingen': wat bedrijven als Ista of Techem beweren, is blijkbaar 'onaantastbaar', ook al blijven beide bedrijven zich kennelijk in stilte hullen wanneer gepolst wordt naar een verklaring. In mijn geval werd verwezen naar 'de grote precisie' van digitale metingen. Vreemd. Als dokter A met een analoge thermometer mijn koorts meet en vaststelt dat ik 38 graden hebt, wens ik toch enige verduidelijking als dokter B met een digitale thermometer zou vaststellen dat ik 42 graden heb. Grotere precisie...

Wat ik echter in die links niet gevonden heb (al moet ik ze nog wat grondiger bestuderen), is een begin van verklaring: waarom zou, wanneer behalve het gebruikte meetsysteem alles min of meer gelijk blijft, plots een verdubbeling van het aantal verwarmingseenheden (en dus ook van de kost) mogelijk zijn??
 
naicwill
Offline
Bij eenpijpsystemen is geen
Bij eenpijpsystemen is geen van beide systemen juist, de appartementen die het
meest nadeel hadden van het verdampingswarmte hebben het grootste voordeel
van de opname met digitale tellers.,vandaar de grote verschillen.
 
ludootje
Offline
Een "verschil" van een aantal
Een "verschil" van een aantal procenten zou ik nog kunnen verenigen met het begrip "meetsysteem". Maar wanneer de overstap van het ene meetsysteem naar het andere neerkomt op een relatieve verdubbeling (mijn percentage verwarmingseenheden t.a.v. de verwarmingseenheden van het hele gebouw: van ongeveer 9 % in de verdampingsjaren is het bijna verdubbeld naar 17,5 % na de overstap naar digitaal), dan is er geen sprake meer van een geloofwaardige meting.

Ofwel is dan het verdampingssysteem klinkklare onzin, ofwel het digitale. Het ene zou dan verboden moeten worden, of het andere. Ze allebei rechtsgeldig laten bestaan is vragen om moeilijkheden. En ze typeren als "systemen met een verschil" is wel zeer kort door de bocht. 

Ik gebruik 1 radiator ongeveer fulltime (overdag hoger dan 's nachts), 1 radiator 'halftijds' (van pakweg 16 tot 24 u), en 1 radiator heel sporadisch (pakweg 2 dagen per maand), alleen tijdens de stookperiode uiteraard. De andere radiatoren worden Nooit gebruikt. Om dààr meer dan 5.500 euro doorheen te "jagen" (want het gaat over dat bedrag), sorry, maar ik begrijp het gewoon niet, en ik kan het met de beste wil niet ervaren als "een verschil".

Mijn conclusie blijft dat er "iets niet klopt" - alleen begrijp ik niet wàt. Een en ander zomaar aanvaarden kan ik in elk geval niet. Als er mensen zijn die mogelijke uitwegen zien...??
Joris__
Offline
Zo talrijk zijn ze niet, maar

Quimmo: spam verwijderd en gebruiker geblokkeerd

naicwill
Offline
Ik ben het eens met u,dat

Ik ben het eens met u,dat erniets niet klopt en dat u dat niet moet
aanvaarden.Ik heb alle links niet gelezen,heb ook geen ervaring met
beide systemen.
Ik tracht alleen wat te brainstormen en veronderstel dat de verwarming
een 1 pijpensysteem is en dat de buizen in de vertrekken lopen niet
geisoleerd.
Het appartement dat water ontvangt van in het begin van de pijp:
het water in de buizen in dit appartement is zeer warM
-zelf als radiator gesloten is(geen verwarming nodig) gaat de meter
stijgen door de verdamping tengevolge van de warmte van de buizen
- digitale meters gaan in dit geval niet stijgen vermits ze de warmte
 meten enkel op de radiator.
Dit is dus vooral wanneer erbijna geen verwarming nodig is,
maar het warme waterstroomt toch door de buizen en geeft aanleiding
tot verdamping.


Bij appartementen aan het einde van de pijp is het water in de pijp
minder warm  en gaat de verwarming dus hoofdzakelijk van de radiator 
moeten komen.Deze appartementen gaan dus een hoger verbruik hebben
bij digitale meting indien verwarming nodig is want zij kunnen niet
profiteren van de gratis warmte van de buizen.

Ik kan natuurlijk ook verkeerd redenere. 

naicwill
Offline
Joris_ werkt onder tientallen
Joris_ werkt onder tientallen verschillende nicknames,
Is de beroemde rommel
Indien hij betrokken wordt in de discussie,stop ik in deze post.
 
naicwill
Offline
Voordelen en nadelen van de verschillende meetinstrumenten
Jeroen_
Offline
Ludootje,

Quimmo: spam verwijderd en gebruiker geblokkeerd

ludootje
Offline
Verdampingsmeters worden
Verdampingsmeters worden gedeeltelijk beïnvloed door de omgevingswarmte, die ze mee opmeten (bv. zonnewarmte). In éénpijpssystemen gaat aanzienlijk veel warmte 'verloren' via de buizen - vandaar dat sommige gunstig gelegen appartementen nauwelijks hoeven bij te stoken: zij hebben voldoende warmte van de passerende buizen. Dat is natuurlijk ook "omgevingswarmte". Die warmte wordt, zoals andere omgevingswarmte, gedeeltelijk verrekend door verdampingsmeters, maar Niét door digitale meters: die meten immers alleen "op de radiator". Bij een onzorgvuldige verhouding tussen het algemene en het privé-deel van de verwarming betekent dit dat wie ongunstig ligt (bv. op het uiteinde van het circuit), zeer veel zal moeten bijverwarmen - via zijn radiatoren. Dié warmte wordt wél verrekend door digitale meters. De daardoor opgewekte activiteit van het systeem ("Ik zal maar een graadje bij stoken") zorgt via de buizen in de tussenliggende appartementen voor extra warmte, en bij de slechtgelegen appartementen voor extra... kosten.

Verdampingsmeters lijken onprecies in hun resultaat (dat zijn ze natuurlijk ook), maar ze houden tenminste voor een stuk rekening met het soms Grote "verlies" via de buizen. Digitale meters doen dat niet. Zij bezorgen de tussenliggende appartementen - natuurlijk vooral wanneer de buizen slecht geïsoleerd zijn, wat in oudere appartementen nogal eens het geval wil zijn - extra (en grotendeels gratis!!) warmte. Zij bezorgen de slechtgelegen appartementen extra kosten -  en kopzorgen.

Conclusie: wie van verdampingsmeting naar digitaal wil overstappen, moet zich Verschrikkelijk goed bezinnen, en in oudere appartementen moet hij waarschijnlijk de overstap niét willen.

Dat is tenminste mijn conclusie tot nu toe. Correct me if I'm wrong.
naicwill
Offline
Heel correct,is juist
Heel correct,is juist hetzelfde wat ik daarboven beschreef
maar misschien was het niet duidelijk genoeg.
Ze kunnen dus alleen niet dienen voor de verrekening van
de warmtekosten,u hebt zelf het bewijs geleverd,erzijn in
mijn bovenstaande links "alternatieve" berekeningen
voorgesteld en verder is het wachtenop de berekeningen uit 
Duitsland.
 
naicwill
Offline
Een paar jaar geleden is ons

Een paar jaar geleden is ons gebouw omgeschakeld van warmtemeting met verdampingsbuisjes naar warmtemeting met elektronische tellers. Het betreft een eenpijpssysteem. Bij de volgende afrekeningen kregen meerdere woningen een spectaculair hoger bedrag aan verwarmingskosten te betalen (tot 5 keer hoger dan bij verdampingsbuisjes), terwijl anderzijds bij meerdere woningen het bedrag significant daalde (tot 5 keer lager).

Ook hadden bepaalde radiatoren in bepaalde woningen te kampen met warmtetellers die oplopen terwijl de radiatorkranen dichtgedraaid zitten. Opzoekingswerk op internet toont aan dit nog voorkomt bij eenpijpssystemen met elektronische warmtetellers.
Dit is ondertussen quasi geëlimineerd door de temperatuur van het water te verlagen. Ook werd een laatste frequentiegestuurde pomp geïnstalleerd zodat nu alle pompen optimaal zijn.
Verder onderzoek naar de hydraulische afregeling is nog aan de gang.

Ondertussen werd ook de verdeelsleutel gewijzigd van 20/80 (20% volgens oppervlakte, 80% volgens warmtemeters) naar 40/60 – na goedkeuring op SAV.

Op het internet is over dergelijke toestanden (eenpijpssystemen met elektronische warmtetellers) veel informatie te vinden – vooral op Duitse websites. De Vereniging van Duitse Ingenieurs (VDI) heeft een model uitgewerkt waarin ook aan de warmteafgifte door de buizen (typisch voor eenpijpssystemen) per woning een “tellerstand per woning” wordt toegekend. Deze “buisteller” wordt dan opgeteld bij de “radiatortellers” van elke woning, en het totaal wordt gebruikt voor de warmtekostenverdeling.
Dit zogenaamde “VDI 2077″ model wordt sedert vele jaren in Duitsland toegepast, en is er aanvaard binnen het rechtssysteem. De firma’s die kostenafrekening verzorgen (bvb Techem, Ista, …) verifiëren zelfs spontaan of aan de voorwaarden voldaan is om het model toe te passen, en indien goedgekeurd door de SAV verzorgen zij de afrekening.

Een van die voorwaarden is dat er de warmteafgifte via de buizen minstens 66% van de totale warmteafgifte bedraagt. In ons gebouw blijkt nog veel hoger te zijn. Met andere woorden slechts een fractie van de verwarming komt via de radiatoren, het zijn vooral de buizen die voor warmte zorgen.

Nu gaan er stemmen op om de volle 100% van de stookkosten te verdelen volgens oppervlakte, en niets meer volgens de tellers (100/0).

Nog een randbemerking betreffende het Duitse systeem. Een verdeling 100/0 heeft daar wettelijk tot gevolg dat de verhuurder 15% van de stookkost moet dragen, het VDI systeem is daar dus in vergelijking gunstiger voor de verhuurder zelfs als de resulterende correctie zeer ingrijpend is en in de buurt van 100/0 komt.

Volgende vragen stellen zich:
1. is er rechtspraak bekend in België omtrent problematische warmtekostenverdeling ?
2. zijn er gevallen bekend waar het Duitse VDI systeem in België toegepast wordt – of bestaan er alternatieve correctiesystemen die toegepast worden ?
3. kan een 100/0 verdeelsleutel gestemd worden op SAV net als elke andere verdeelsleutel, of zijn er speciale regels hiervoor ?
4. Heeft een 100/0 verdeling gevolgen voor de verhuurders – zoals bijvoorbeeld in Duitsland waar zij 15% van de verwarmingskosten moeten dragen ?

Categorie:  | Sleutelwoorden: 
gevraagd april 30, 2015
JVH
0
Jeroen_
Offline
Nu gaan er stemmen op om de

Quimmo: spam verwijderd en gebruiker geblokkeerd

naicwill
Offline
Joris = Jeroen_= Rommel zijn
Joris = Jeroen_= Rommel
zijn drie tussenkomsten bewijzen nogmaals dat hij er niets van begrijpt.
naicwill
Offline
Digitale teller in de
Digitale teller in de prullenbak bij blokverwarming met 1
pijpsysteem en niet geïsoleerde buizen in de kamers.
Niet geïsoleerde buizen zorgen ervoor dat de appartementen
die aan het begin van het pijpsysteem een hogere "begintemperatuur"
hebben als gevolg van de hogere temperatuur van het water 
dat door de buizen vloeit.
Ook de begintemperatuur van het water in deradiatoren is in de
appartementen verschillend afhankelijk van hun plaats in de pijp.
Dus een appartement aan het einde heeft veel meer tellereenheden
nodig om de temperatuur 1° te doen stijgen en vermits de
begintemperatuurer lager is moeten deze eenheden nog eens
vermenigvuldigd worden met verschil tussen gewenste temperatuur
en begin.
De teller meet dus niet het verbruik maar de energie als gevolg
van het verschil in begin temperatuur van het water in buizen
en radiatoren in de verschillende appartementen.
 
wakwarius
Offline
rechtspraak verwarmingskosten
Bij vonnis van het Vredegerecht van het kanton Lokeren dd.13/11/2012 werd een mede-eigenaar van een appartementsgebouw,  die al enkele kwartalen zijn provisies weigerde te betalen , in het ongelijk gesteld . Hij weigerde te betalen omdat hij beweerde het niet meer eens te zijn met de verdeling van de verwarmingskosten volgens de oppervlakte van de kavels (quotiteiten), zoals beslist op een AV van 1989. Verdeling later bevestigd op AV's van 1990, 1992,1993,2010 en 2012. De mede-eigenaar had eerder deze beslissingen van de onderscheiden AV's nooit betwist . En dus zegt de rechter in haar vonnis: "Dat bij gebrek aan betwisting van de beslissingen van de Algemene Vergaderingen deze zaken allemaal definitief zijn geworden". Zodoende erkent de rechter dat er geen bezwaar is tegen deze "verdeelsleutel" , als die door de AV op een geldige manier is goedgekeurd. (rolnummer 12A964, Rep.R.nr. /3722.)
Dit vonnis werd in beroep bevestigd door de 11e kamer BZ van de rechtbank te Dendermonde in zitting van 3/4/2014 (Rep. nr. 14/5337, A.R. 13/5/A , bundel nr. 93494). 
Wakwarius
ludootje
Offline
De uitspraak waar Wakwarius
De uitspraak waar Wakwarius naar verwijst, is op zichzelf interessant, maar heeft niet noodzakelijk veel te maken met de inhoud van deze thread. Een rechter moet zich houden aan de vraag waarvoor hij "gevat" wordt. Ik heb de tekst van deze uitspraak niet gelezen, maar ik vermoed dat de bewoner o.a. tot betalen gedwongen werd omdat hij vroeger nooit de beslissingen van de AV betwist had, en dus op eigen houtje tot niet-betalen van de provisies was overgegaan. Dat de rechter hem daarvoor veroordeelde, lijkt me niet meer dan normaal. De bewoner mag het zoveel oneens zijn met de quotiteiten als hij wil, maar hij moet dat doen langs de geëigende weg - via de AV en (allicht) een wijziging van de basisakte. Dat heeft hij niet gedaan, en dus veroordeelt de rechter hem. Vermoed ik.
ludootje
Offline
Een heel praktische
Een heel praktische vraag.

Bij mijn radiatoren (een goeie 40 jaar oud) komt er links onderaan een buis toe, en rechts bovenaan verlaat er een buis de kamer. Heb ik DUS een éénpijpssysteem?

Of hoe kan je dat zeker weten? Ik vraag het omdat ik ergens iets las over een twee-buizen-in-één-grotere-buis systeem.

Mag ik vermoeden dat ik een éénpijpssysteem heb?
Joost_
Offline
Nu gaan er stemmen op om de

Quimmo: spam post verwijderd

Quimmo
Offline
Het wordt beknopt uitgelegd

Het wordt beknopt uitgelegd op de site van Vasco: http://vasco.eu/nl-nl/radiators/technical/mogelijke-aansluitsystemen/een... .

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
https://www.google.be/search?
AppartementAZ
Offline
Ludootje,
Als aanvulling op de vooral theoretische beschouwingen ivm deze thread lijkt het mij zinvol meer praktisch wetenschappelijk onderbouwd cijfermateriaal te bezorgen :
Uw levensstijl en absolute cijfers :
"5.500 euro / jaar & Ik gebruik 1 radiator ongeveer fulltime (overdag hoger dan 's nachts), 1 radiator 'halftijds' (van pakweg 16 tot 24 u), en 1 radiator heel sporadisch (pakweg 2 dagen per maand), alleen tijdens de stookperiode uiteraard. De andere radiatoren worden Nooit gebruikt."
 
Dienen immers gerelateerd naar het ganse gebouw :
 
Calorieen ganse gebouw en spreiding over de 20 kavels, minimum, maximum, gemiddelde, spreiding, standaarddeviatie.
Euro's ganse gebouw en spreiding over de 20 kavels, minimum, maximum, gemiddelde, spreiding, standaarddeviatie.
Aantal bewoners ganse gebouw en spreiding over de 20 kavels, minimum, maximum, gemiddelde, spreiding, standaarddeviatie.
Verdeelsleutel oppervlakte/warmtemeters : 20/80, 50/50
Zijn de meet registratie punten gekocht of gehuurd aub?
 
Zodra je 1 parameter verandert bv de oppervlakte/meter verdeelsleutel in jullie gebouw is het moeilijk vergelijken
 
Wat is de prijs per calorie aub?
wat is de prijs per registratiepunt voor opname en berekening aub?
 
Ook de ligging van de 20 appartementen kan je een score van 1-5 geven ivm gunstigheid.
 
Vergelijk ook geen twee jaar maar minstens drie en maak simulaties.
AppartementW
Offline
Ook de appartementsgrootes
Ook de appartementsgrootes volume en quotiteiten worden best in aanschouwing genomen, zijn het 20 identieke appartementen of zijn er sterke verschilllen aub?

Concreet quotiteiten ganse gebouw en spreiding over de 20 kavels, minimum, maximum, gemiddelde, spreiding, standaarddeviatie.
StudioA
Offline
           
            Gebouw             Appartement Privatief              
            Verwar Quotit 40% Vast Opnm 60%               Euro            
          Calorien ming Variabel             Opname Quotit Totaal Calo Eur  
                           
#   opname   Euro Euro 1/6 Euro Euro   # Quot Opname Calorie   Variabel Vast 40%   Liner Qout Liner Qout  
  3.12   36 112.32 17199 1020 3.06 153 867 A1 4 140 12.48 1214 7.06% 61.20 21.42 95.10 2866 2408 170 143  
  3.12   36 112.32 17199 1020 3.06 153 867 A2 5 140 15.6 915 5.32% 46.10 21.42 83.12 2866 2408 170 143  
  3.12   36 112.32 17199 1020 3.06 153 867 B1 6 200 18.72 4565 26.54% 230.12 30.60 279.44 2866 3440 170 204  
  3.12   36 112.32 17199 1020 3.06 153 867 B2 8 180 24.96 7411 43.09% 373.59 27.54 426.09 2866 3096 170 184  
  3.12   36 112.32 17199 1020 3.06 153 867 C1 5 200 15.6 740 4.30% 37.30 30.60 83.50 2866 3440 170 204  
  3.12   36 112.32 17199 1020 3.06 153 867 C2 8 140 24.96 2354 13.69% 118.67 21.42 165.05 2866 2408 170 143  
    Gemid                 6 130 19 2866   144 26 189 2866 2866 170 170  
    Stdev                 2 30 5 2641   133 5 139 0 518 0 31  
    Som                 36 1000 112 17199   867 153 1132 17199 17199 1020 1020  
            Gebouw             Appartement Privatief              
            Verwar Quotit 40% Vast Opnm 60%               Euro            
          Calorien ming Variabel             Opname Quotit Totaal Calo Eur  
                           
#   opname   Euro Euro 1/6 Euro Euro   # Quot Opname Calorie   Variabel Vast 40%   Liner Qout Liner Qout  
  3.12   36 112.32 17199 1020 3.06 153 867 A1 4 140 12.48 1214 7.06% 61.20 21.42 95.10 2866 2408 170 143  
  3.12   36 112.32 17199 1020 3.06 153 867 A2 5 140 15.6 915 5.32% 46.10 21.42 83.12 2866 2408 170 143  
  3.12   36 112.32 17199 1020 3.06 153 867 B1 6 200 18.72 4565 26.54% 230.12 30.60 279.44 2866 3440 170 204  
  3.12   36 112.32 17199 1020 3.06 153 867 B2 8 180 24.96 7411 43.09% 373.59 27.54 426.09 2866 3096 170 184  
  3.12   36 112.32 17199 1020 3.06 153 867 C1 5 200 15.6 740 4.30% 37.30 30.60 83.50 2866 3440 170 204  
  3.12   36 112.32 17199 1020 3.06 153 867 C2 8 140 24.96 2354 13.69% 118.67 21.42 165.05 2866 2408 170 143  
    Gemid                 6 130 19 2866   144 26 189 2866 2866 170 170  
    Stdev                 2 30 5 2641   133 5 139 0 518 0 31  
    Som                 36 1000 112 17199   867 153 1132 17199 17199 1020 1020  
StudioA
Offline
Deskundige(n)
Wij ontvingen voor ons gebouw (6 Appartementen) de afrekening (zie bijlage hierboven) is dit correct aub? Dank voor advies en toelichting aub?
StudioA
Offline
Deskundige(n),‏
Wij ontvingen voor ons gebouw (6 Appartementen) de afrekening is dit correct aub? Dank voor advies en toelichting aub?
De onderstreepte waarden in de zesde laatste kolom zijn de te betalen verwarmingskosten per kavel, die op het eerste zicht verantwoord lijken, zeker als je t.o.v. pure verdeling per quotiteit (en niets volgens verwarmingsintensiteit) vergelijkt (laatste kolom) zoals sommigen op dit forum voor pleiten, dan zou immers kavel B2 alhoewel 43% van de calorieën opsoupeert, toch minder dienen te betalen dan kavel C1 die amper 4,3% van de gebouw calorieën benut. Het ander uiterste : pure verdeling enkel en alleen volgens verwarmingsintensiteit is niet fair in die zin dat een leegstaand onbewoond pand (totaal onterecht) geen bijdrage zou hoeven te betalen. Ook dat de opname en berekening kost lineair is met het aantal registratiepunten (radiatoren in de praktijk) per kavel (en  niet de quotiteit) is verdedigbaar. Door de vaste kost (hier 40%) volgens de quotiteiten (en niet lineair) te verdelen worden de statuten en de van dwingend recht Mede Eigendom wetgeving ook gerespecteerd. De derde laatste kolom een lineaire verdeling (iedereen 170 Euro) totaal onafhankelijk van je quotiteiten of verwarmingsintensiteit, waar sommigen op dit forum op aansturen, lijkt eenvoudig maar is toch niet logisch verdedigbaar als je nu éénmaal historisch in opname registratiepunten geïnvesteerd hebt en respecteert ook de statuten van het gebouw niet echt. Graag bevestiging of duiding van deskundige(n) aub? Dank
 

 

 

 

 

 

Gebouw

 

 

 

 

 

 

Appartement Privatief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwar

Quotit 40% Vast

Opnm 60%

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calorien

ming

Variabel

 

 

 

 

 

 

Opname

Quotit

Totaal

Calo

 

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

opname

 

Euro

Euro 1/6

Euro

Euro

 

#

Quot

Opname

Calorie

 

Variabel

Vast 40%

 

Liner

Qout

Liner

Calo

Qout

 

3.12

36

112.32

17199

1020

3.06

153

867

A1

4

140

12.48

1214

7.06%

61.20

21.42

95.10

2866

2408

170

72

143

 

3.12

36

112.32

17199

1020

3.06

153

867

A2

5

140

15.6

915

5.32%

46.10

21.42

83.12

2866

2408

170

54

143

 

3.12

36

112.32

17199

1020

3.06

153

867

B1

6

200

18.72

4565

26.54%

230.12

30.60

279.44

2866

3440

170

271

204

 

3.12

36

112.32

17199

1020

3.06

153

867

B2

8

180

24.96

7411

43.09%

373.59

27.54

426.09

2866

3096

170

440

184

 

3.12

36

112.32

17199

1020

3.06

153

867

C1

5

200

15.6

740

4.30%

37.30

30.60

83.50

2866

3440

170

44

204

 

3.12

36

112.32

17199

1020

3.06

153

867

C2

8

140

24.96

2354

13.69%

118.67

21.42

165.05

2866

2408

170

140

143

 

 

Gemid :

 

 

 

 

 

 

 

6

167

18.72

2866

 

144.50

25.50

188.72

2866

2866

170

170

170

 

 

Stdev :

 

 

 

 

 

 

 

2

30

5.22

2641

 

133.11

4.61

138.65

0

518

0

157

31

 

 

Som :

 

 

 

 

 

 

 

36

1000

112

17199

 

867

153

1132

17199

17199

1020

1020

1020

 

 

Geert__
Offline
Er zal voortaan jaarlijks

_spam verwijderd_

AppartementVragen (niet gecontroleerd)
In StudioA #25 & #27 is een
In StudioA #25 & #27 is een foutje geslopen : in de Header staat 40/60 verdeling maar is 15/85 rekenkundig uitgewerkt, bij deze de correctie
 
 
Alhoewel techem Caloribel een 015/85 standaard sleutel hanteerd zie :
 
 
 
Gebruiken de VME's veelal afwijkende sleutels gaande van 15/85, 20/80, 30/70, 33/66, 40/60 tot 50/50
 
De Standaard Techem Calorivel verdeelsleutel is voordelig voor leegstand en kavels die weinig verwarmen, de in dit voorbeeld uitgewerkt tweede optie : 40/60 (veel vast & weinig variabel) is vooral voordelig voor wie intens verwarmd.
 
Graag advies deskundige(n) aub?
  
AppartementVragen (niet gecontroleerd)