Asbest-certificaat

5 antwoorden [Laatste bericht]
Johan W.
Offline

Recent krantenartikel: "Alweer een nieuw attest voor wie zijn woning wil verkopen. Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V) kondigt aan dat een asbestcertificaat na de zomer verplicht wordt bij de verkoop van elk huis dat voor 2001 is gebouwd. Kostprijs, volgens ramingen van Ovam: 35 euro voor het attest, en 350 euro voor het opmaken van de asbestinventaris van de woning. Het certificaat moet ervoor zorgen dat wie een woning met asbest koopt daar ook van op de hoogte is."
Iemand al iets meer vernomen hierover inzake de regeling voor appartementsgebouwen?

e.d.v.
Offline
Asbestcertificaat
Beste Johan,
Naar mijn aanvoelen zal de asbestinventaris voor het ganse gebouw moeten worden opgemaakt en de kosten vallen aldus ten laste van alle mede-eigenaars in verhouding tot hun aandelen in de gemene delen.
Het asbestcertificaat zal individueel moeten aangevraagd worden door de mede-eigenaar die zijn appartement verkoopt en de kost is dan ook ten zijne laste.
Mvg,
Emiel
Emiel D.V.
Johan W.
Offline
Asbestcertificaat
Beste e.d.v.
Dank voor je reactie!
Je bent dezelfde mening toegedaan als ik alhoewel ik persoonlijk liever zou zien dat de kosten voor een asbestinvantaris gewoon over het aantal kavels verdeeld wordt en niet volgens quotiteiten. Wanneer het bijvoorbeeld over een centrale koker gaat waar asbest in zit dan speelt je aantal quotiteiten voor mij geen rol, die koker is ter hoogte van je pand niet groter of kleiner dan op een andere plaats. Afin, we zien wel.....  Groeten uit Gent!
't appartement
Offline
volgens quotiteiten
Indien er herstellingen aan die koker moeten gebeuren dan zouden die kosten volgens quotiteiten worden verrekend. Waarom dat anders doen voor een asbestonderzoek van die koker?
Johan W.
Offline
Asbest-certificaat
Omdat het uiteindelijk gaat over het opstellen van een "document" en niet over het uitvoeren van "werken" of "herstellingen".... dus: iedereen gelijk voor de wet.
't appartement
Offline
ook
Kosten zijn kosten. Erelonen zijn ook kosten.
Steeds zelfde verdeling: quotiteiten.