bouwplannen

4 antwoorden [Laatste bericht]
De moeflon
Offline
De bouwheer van ons gebouw heeft nog enkele appartementen in eigendom.  Hij heeft uiteraard ook de bouwplannen in bezit.  Elke keer dat er informatie nodig is waarvoor die plannen nodig zijn, wenden we ons tot de bouwheer - mede-eigenaar die ons dan de nodige informatie verstrekt.  
Het lijkt me een vreemde werkwijze.  Moet de synducus ook deze plannen hebben, zodat we daar steeds terecht kunnen voor de nodige informatie/plannen als er werken moeten gepland/uitgevoerd worden ?
Op een dag is de bouwheer misschien geen mede-eigenaar meer, stopt het bedrijf ermee, is er een conflict,............ en kunnen we daar niet meer terecht.  
Wat zegt de regelgeving hierover.
nescio1
Offline
gespecialiseerde webste
naicwill
Offline
Nieuwigheden aangebracht door

Nieuwigheden aangebracht door het koninklijk besluit van 22 maart 2006

1) De mogelijkheid om het postinterventiedossier toe te vertrouwen aan de syndicus 

Een mogelijkheid 

Het gaat om een mogelijkheid en niet om een verplichting .

Vereenvoudigingen

Het toevertrouwen van het postinterventiedossier aan de syndicus maakt in deze gevallen heel wat taken die betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van het bouwwerk eenvoudiger en duidelijker.
De overdracht van de taken en de verplichtingen van de mede-eigenaars voor de delen van het bouwwerk in gedwongen mede-eigendom aan de syndicus leiden concreet tot de volgende vereenvoudigingen:

  • het postinterventiedossier bevindt zich op het kantoor van de syndicus;
  • het kan aldaar kosteloos door iedere belanghebbende worden geraadpleegd, bvb. door een aannemer of een coördinator;  het is uiteraard niet verboden dat de syndicus, wanneer hij het bouwwerk met een aannemer of een coördinator bezoekt met het oog op de uit te voeren werken, het postinterventiedossier of het deel ervan dat op de werken betrekking heeft, ter plaatse meebrengt;
  • wanneer de beslissing van de vereniging van de mede-eigenaars om het postinterventiedossier aan de syndicus toe te vertrouwen in de statuten opgenomen is, weet de notaris dat er een postinterventiedossier is en waar het zich bevindt;
  • bij de verkoop van een appartement beperkt de overdracht van het postinterventiedossier tussen de opeenvolgende eigenaars zich tot de overhandiging van het deel van het dossier dat betrekking heeft op dat appartement.
Procedure 

Om van de vereenvoudiging te kunnen genieten is het belangrijk dat de vereniging van de mede-eigenaars uitdrukkelijk beslist om de taken en de verplichtingen in verband met het
postinterventiedossier aan de syndicus toe te vertrouwen.

Om rechtsgeldig te zijn moet deze beslissing worden opgetekend.

Het document waarin dit optekenen moet gebeuren, varieert  in functie van het feit of de statuten bedoeld in artikel 577-4, §1, van het Burgerlijk Wetboek, voor de eerste maal zijn vastgesteld vóór of op 30 april 2006, of erna.

  • Wanneer de statuten voor de eerste maal na deze datum zijn vastgesteld wordt de beslissing rechtstreeks in de statuten opgenomen.
  • Bestonden de statuten daarentegen al op deze datum of werden zij op die dag voor de eerste maal vastgesteld, dan wordt de beslissing opgetekend in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de vereniging van de mede-eigenaars.  Zij wordt achteraf in de statuten overgeschreven, naar aanleiding van de eerstvolgende statutenwijziging om andere redenen.

Deze handelswijze in twee stappen doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de beslissing.  Zij moet evenwel voorkomen dat de statuten zouden moeten worden aangepast, enkel en alleen maar om de beslissing in verband met het postinterventiedossier vast te stellen en dat daardoor de kosten zouden worden veroorzaakt die aan elke statutenwijziging verbonden zijn.

De mogelijkheid om taken en verplichtingen in verband met het postinterventiedossier aan de syndicus toe te vertrouwen is beschreven in het nieuwe artikel 49bis van het koninklijk besluit van 25 januari 2001.

Reglementering 

De mogelijkheid om taken en verplichtingen met betrekking tot het postinterventiedossier toe te vertrouwen aan de syndicus is beschreven in het nieuwe artikel 49 bis  van het koninklijk besluit van 25 januari 2001.

Verantwoordelijkheden 

Wat de verantwoordelijkheden betreft, wordt de syndicus, door hem taken en verplichtingen toe te vertrouwen  de lasthebber van de vereniging van de mede eigenaars en verkrijgt hij aldus de strafrechtelijke verantwoordelijkheid bedoeld in artikelen 86 en 87 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zonder dat nochtans de vereniging van de mede eigenaars de hare verliest.

2) Nieuwe verplichte vorm voor het postinterventiedossier 

Splitsen van het dossier in twee gedeelten 

Om het deel van het postinterventiedossier dat betrekking heeft op de gedeelten van een bouwwerk die onder een gedwongen mede-eigendom vallen aan de syndicus te kunnen toevertrouwen, moet de vorm van het dossier uiteraard aangepast zijn.
Daarom wordt aan de coördinatoren-verwezenlijking opgedragen om, voor de bouwwerken waarop de beginselen van de mede-eigendom van toepassing kunnen zijn, de postinterventiedossiers op te splitsen in:

  • enerzijds, een gedeelte dat betrekking heeft op de delen van het bouwwerk die onder de gedwongen mede-eigendom vallen
  • en, anderzijds, gedeelten die betrekking hebben op de privatieve delen
naicwill
Offline
Nieuwigheden aangebracht door

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=3296
Nieuwigheden aangebracht door het koninklijk besluit van 22 maart 2006

1) De mogelijkheid om het postinterventiedossier toe te vertrouwen aan de syndicus 

Een mogelijkheid 

Het gaat om een mogelijkheid en niet om een verplichting .

Vereenvoudigingen

Het toevertrouwen van het postinterventiedossier aan de syndicus maakt in deze gevallen heel wat taken die betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen van het bouwwerk eenvoudiger en duidelijker.
De overdracht van de taken en de verplichtingen van de mede-eigenaars voor de delen van het bouwwerk in gedwongen mede-eigendom aan de syndicus leiden concreet tot de volgende vereenvoudigingen:

  • het postinterventiedossier bevindt zich op het kantoor van de syndicus;
  • het kan aldaar kosteloos door iedere belanghebbende worden geraadpleegd, bvb. door een aannemer of een coördinator;  het is uiteraard niet verboden dat de syndicus, wanneer hij het bouwwerk met een aannemer of een coördinator bezoekt met het oog op de uit te voeren werken, het postinterventiedossier of het deel ervan dat op de werken betrekking heeft, ter plaatse meebrengt;
  • wanneer de beslissing van de vereniging van de mede-eigenaars om het postinterventiedossier aan de syndicus toe te vertrouwen in de statuten opgenomen is, weet de notaris dat er een postinterventiedossier is en waar het zich bevindt;
  • bij de verkoop van een appartement beperkt de overdracht van het postinterventiedossier tussen de opeenvolgende eigenaars zich tot de overhandiging van het deel van het dossier dat betrekking heeft op dat appartement.
Procedure 

Om van de vereenvoudiging te kunnen genieten is het belangrijk dat de vereniging van de mede-eigenaars uitdrukkelijk beslist om de taken en de verplichtingen in verband met het
postinterventiedossier aan de syndicus toe te vertrouwen.

Om rechtsgeldig te zijn moet deze beslissing worden opgetekend.

Het document waarin dit optekenen moet gebeuren, varieert  in functie van het feit of de statuten bedoeld in artikel 577-4, §1, van het Burgerlijk Wetboek, voor de eerste maal zijn vastgesteld vóór of op 30 april 2006, of erna.

  • Wanneer de statuten voor de eerste maal na deze datum zijn vastgesteld wordt de beslissing rechtstreeks in de statuten opgenomen.
  • Bestonden de statuten daarentegen al op deze datum of werden zij op die dag voor de eerste maal vastgesteld, dan wordt de beslissing opgetekend in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de vereniging van de mede-eigenaars.  Zij wordt achteraf in de statuten overgeschreven, naar aanleiding van de eerstvolgende statutenwijziging om andere redenen.

Deze handelswijze in twee stappen doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de beslissing.  Zij moet evenwel voorkomen dat de statuten zouden moeten worden aangepast, enkel en alleen maar om de beslissing in verband met het postinterventiedossier vast te stellen en dat daardoor de kosten zouden worden veroorzaakt die aan elke statutenwijziging verbonden zijn.

De mogelijkheid om taken en verplichtingen in verband met het postinterventiedossier aan de syndicus toe te vertrouwen is beschreven in het nieuwe artikel 49bis van het koninklijk besluit van 25 januari 2001.

Reglementering 

De mogelijkheid om taken en verplichtingen met betrekking tot het postinterventiedossier toe te vertrouwen aan de syndicus is beschreven in het nieuwe artikel 49 bis  van het koninklijk besluit van 25 januari 2001.

Verantwoordelijkheden 

Wat de verantwoordelijkheden betreft, wordt de syndicus, door hem taken en verplichtingen toe te vertrouwen  de lasthebber van de vereniging van de mede eigenaars en verkrijgt hij aldus de strafrechtelijke verantwoordelijkheid bedoeld in artikelen 86 en 87 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zonder dat nochtans de vereniging van de mede eigenaars de hare verliest.

2) Nieuwe verplichte vorm voor het postinterventiedossier 

Splitsen van het dossier in twee gedeelten 

Om het deel van het postinterventiedossier dat betrekking heeft op de gedeelten van een bouwwerk die onder een gedwongen mede-eigendom vallen aan de syndicus te kunnen toevertrouwen, moet de vorm van het dossier uiteraard aangepast zijn.
Daarom wordt aan de coördinatoren-verwezenlijking opgedragen om, voor de bouwwerken waarop de beginselen van de mede-eigendom van toepassing kunnen zijn, de postinterventiedossiers op te splitsen in:

  • enerzijds, een gedeelte dat betrekking heeft op de delen van het bouwwerk die onder de gedwongen mede-eigendom vallen
  • en, anderzijds, gedeelten die betrekking hebben op de privatieve delen
Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Wij wachten nog op


Geachte


Wij wachten nog op een KB waarin is bepaald hoe de syndicus het PID moet bijhouden.
Tot nader order is dit er niet, en stel ik voor dat u in de AV een praktische regeling nastreeft.

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom