Branblusvoorzieningen in bestaande gebouwen

1 antwoord [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Wij willen de bestaande brandblusvoorzieningen in een bestaand gebouw updaten.
Wij vinden echter geen wetteksten/ voorschriften/ reglementen voor bestaande gebouwen.
Gecontacteerde firma' s geven verschillende adviezen/ offerte' s.
Een controle door een erkend controleorganisme geeft een verdeeld advies bestaande uit effectieve maatregelen en " aanbevelingen ". Deze aanbevelingen zijn meestal afkomstig van de voorschriften voor nieuwe gebouwen.
Waar kan men voorschriften vinden voor bestaande brandblusinstallaties in bestaande gebouwen?
Lieve en Marc
Van Wynsberghe Jan
Offline
Beste, De brandweer heeft
Beste,

De brandweer heeft een preventiedienst. Beste eens met hen contact opnemen dan hebben jullie een neutraal advies.