Brandbeveiliging in appartementsgebouwen

7 antwoorden [Laatste bericht]
zonnebloem
Offline

 De meeste appartementsblokken zijn uitgerust met noodverlichtingen, brandblussers, brandslangen.
Maar moeten appartementsgebouwen ook uitgerust worden met een brandalarm, aangestuurd door rookmelders op iedere verdieping zodat bij brand alle bewoners onmiddellijk gealarmeerd worden.
Moeten er brandoefeningen georganiseerd worden ?
Ook stel ik mij de vraag of in de technische ruimte van een hydraulische lift (aanwezigheid van olie) geen automatisch sproeisysteem moet geinstalleerd worden zodat bij  eventuele brand, deze zich niet via de schacht razendsnel kan verspreiden.
En wat met de controle ?  Moet en in dit verband geen logboek bijgehouden worden door de syndicus zodat de alg. vergadering dit kan opvolgen en indien nodig optreden .

Quimmo
Offline
Misschien vindt u hier wat informatie

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid CLABOTS oud
Offline
brandveiligheid - appartementsgebouwGeachte

Volgende bronnen zijn eveneens van nut :

* stedebouwkundige vergunning
* voorschriften brandweer
* polisvoorwaarden brandverzekering (blokpolis)
* reglementering inzake rookmelders ea..

Astrid CLABOTS
Advocaat

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Brandbeveiliging appartementen
Je moet ook eens kijken naar contracten met derden en dan nagaan of je ook niet onder bepaalde artikelen van het A.R.A.B. valt.
Misschien kan A. Clabots eens opzoeken wanneer dit het geval is en onder welke artikelen van het A.R.A.B. je dan valt.
..............
Discussie periodieke keuring van electrische installaties.
​Volgens het A.R.E.I. dient de keuring van de algemene delen elke 25 jaar te gebeuren.
​Echter:
​" Als men personeel tewerkstelt, onder de vorm van een arbeidscontract, dan is Artikel 28 van het ARAB wel van toepassing. Dit geldt dus voor iedere werknemer die vergoed wordt voor zijn geleverde prestaties. Concreet betekent dit voor de gemeenschappelijke delen dat, indien men een contract heeft met bijvoorbeeld een poetsvrouw, conciërge of syndicus, artikel 28 van het ARAB van toepassing is. Bijgevolg zijn de gemeenschappelijke delen geen “huishoudelijke werkeenheid” en is de elektrische installatie dan ook geen “huishoudelijke elektrische installatie”. Dit heeft tot gevolg dat de
elektrische installatie om de 5 jaar gekeurd dient te worden ".

​Het zou goed zijn dat dit nog eens door deskundigen/ juristen/ controleorganismen/ ...... wordt nagezien; dan kan dit als vast item op quimmo geplakt worden zodat al die (vermoeiende) discussies over dit onderwerp gedaan zijn. 
Lieve en Marc
nescio1
Online
Katholieker dan de paus ?
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/elektriciteit/controle_installations/ - .WUhZiMaiG3A
 
 
Definities……huishoudelijke installatie…..aan een geheel van mede-eigenaars toebehoren.
 
 
Waarschijnlijk is het aantal VME’s dat tegenwoordig een poetsvrouw(man) of conciërge in vaste dienst onder de vorm van een arbeidscontract, heeft, beperkt.
 
Wordt de keuring om de vijf jaar dan geen geval van ”hineininterpretieren” ?
Lieve en Marc
Offline
Elektrische keuring
Katolieker dan de paus?
​Wil men dan a.u.b. de wetgeving hierover eens grondig nagaan?
​Gelezen in een vaktijdschrift.
DIENSTEN > Elektrische Keuring >
Controle van gemeenschappelijke delen.
Is een controleverslag in de gemeenschappelijke delen 5 of 25 jaar geldig ?
Het antwoord op deze vraag vinden we terug in Art 271 van het AREI “Controlebezoek van laagspanningsinstallaties”. Een controlebezoek is
verplicht:
• Om de 25 jaar voor de huishoudelijke installaties
• Om de 5 jaar voor de andere installaties
De vraag is dus of de gemeenschappelijke delen in een appartementsblok dienen aanzien te worden als een huishoudelijke installatie of niet.
Onder huishoudelijke elektrische installatie wordt verstaan:
• Hetzij een elektrische installatie, samengesteld uit een of meerdere installatie-eenheden: die hetzij een wooneenheid, hetzij een
huishoudelijke werkeenheid, hetzij de gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid voeden, en die aan een en dezelfde
natuurlijke persoon of rechtspersoon of aan een geheel van mede-eigenaars toebehoren.
• Hetzij een productiemiddel van elektrische energie en de elektrische installatie die een wooneenheid of huishoudelijke werkeenheid of
nog de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel bedienen.
Elke andere elektrische installatie is niet-huishoudelijk.

De gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid worden als volgt gedefinieerd:
Lokalen van een residentiële eenheid die in mede-eigendom toebehoren aan de eigenaars van wooneenheden en eventueel van huishoudelijke werkeenheden.
Onder een huishoudelijke werkeenheid wordt verstaan:
Het lokaal of de lokalen die niet tot de wooneenheid behoren en die voorbehouden zijn om er werken in uit te voeren die niet onder toepassing vallen van artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming en die niet ingedeeld werden als gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen.
Als men dus personeel tewerkstelt, onder de vorm van een arbeidscontract, dan is Artikel 28 van het ARAB wel van toepassing. Dit geldt dus voor iedere werknemer die vergoed wordt voor zijn geleverde prestaties. Concreet betekent dit voor de gemeenschappelijke delen dat, indien men een contract heeft met bijvoorbeeld
een poetsvrouw, conciërge of syndicus, artikel 28 van het ARAB van toepassing is. Bijgevolg zijn de gemeenschappelijke delen geen
“huishoudelijke werkeenheid” en is de elektrische installatie dan ook geen “huishoudelijke elektrische installatie”. Dit heeft tot gevolg dat de
elektrische installatie om de 5 jaar gekeurd dient te worden.
Conclusie:
De gemeenschappelijke delen van een appartementsblok zijn enkel te beschouwen als een huishoudelijke installatie indien er geen enkel
arbeidscontract is met een partij voor diensten te leveren (Bijvoorbeeld tussen mede-eigenaars en syndicus). Enkel dan is een keuring om de 25 jaar toegelaten.

..................
​Er zijn dus blijkbaar verschillende versies.
​Ik herhaal dus hierbij mijn vraag dat deskundige juristen/ controleroganismen dit eens verder zouden nazien zodat hierover verder geen discussies meer dienen gevoerd.
 
Lieve en Marc
Erikske
Offline
Contract

Volgens mij is het contract tussen syndicus en VME geen arbeidscontract.

Dit zou immers willen zeggen dat all vb onderhoudscontracten die afgesloten worden een arbeidscontract zijn ?

Als dat zo zou zijn zou je voor je private kavel ook "arbeidscontracten"  afsluiten voor het onderhoud van vb rookmelders en dus vallen onder het ARAB ?

Je sluit hier immers geen arbeidscontract af maar een contract voor geleverde diensten.
 

Lieve en Marc
Offline
Electrische keuring
De tekst is afkomstig van een erkend keuringsorganisme.
Men spreekt hier over een " resultaatsverbintenis ".
​Graag dus nazicht door
- een jurist, liefst in arbeidsrecht
- een controleorganisme
- eventueel de verzekeringsmaatschappijen.
​zodat hierover niet meer gediscuteerd dient te worden door al dan niet deskundigen en hierover en definitieve richtlijn kan uitgevaardigd worden.
Anders blijft men bezig.
Met dank.
Lieve en Marc