Brandveiligheid en rookmelders

8 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Ons gebouw is van 1997 en valt dus niet onder het K.B. van 1994 " Basisnormen brandveiligheid ....." maar dient wel te voldoen aan de brandweervoorchriften behorende bij de originele bouwvergunning van destijds.
Ongeveer de helft van de bewoners (15) zijn huurders.
Enkele jaren geleden hebben wij alles eens terug bekeken.
Rookmelders: decreet Vlaamse Overheid van 1 juni 2012:
01/01/2013: nieuwe huurcontracten
01/01/2019: bestaande huurcontracten
Na jarenlange discussies over de brandveiligheid van ons gebouw werd in de AV beslist de
" aanbeveling " van het Vlaams Gewest te volgen en dat in ieder appartement een rookmelder zou geplaatst worden. De vergadering ging dus daar mee akkoord en de meesten reageerden positief omdat dit dus de brandveiligheid van het gebouw zou verhogen.
De Syndicus zou daarvoor zorgen met een groepsaankoop.
Niet iedereen reageerde daarop, sommigen hadden al een rookmelder, sommigen zouden dat wel zelf doen, één iemand wil dat niet (?), vindt dat een inbreuk op de privacy, enz....
Vraag is nu: hoe kun je dat controleren en mag je dat wel controleren? Is dit louter privatief of is dit een zaak van algemeen belang? En hoe doe je dat dan concreet m.a.w. wat kan/ mag en wat kan/ mag niet. 
Lieve en Marc
Rene0203
Offline
Als de AV dit beslist heeft,
Als de AV dit beslist heeft, dan kan de syndicus, na voorafgaande afspraak controle doen in de privévertrekken.
Lieve en Marc
Offline
aan René
Ik ken Uw beroepsbezigheden niet, doch ik zou dat graag bevestigd willen zien door een jurist.
Lieve en Marc
zonnebloem
Offline
Aansluitend

Wat met de gemeenschappelijke delen ?
Moeten er m.a.w. ook rookmelders geplaatst worden in de gemeenschappelijke delen zoals de gangen ?
Concreet : Stel er breekt brand uit in een appt op het eerste verdiep.
                 Hoe kan iemand die op het achtste verdiep woont verwittigd worden dat er zich rook in de gang bevindt ?

Lieve en Marc
Offline
Rookmelders
Rookmelders dienen in de eertse plaats om mensenlevens te redden en is geen brandalarm voor een heel gebouw. Het Vlaams Gewest " adviseert " om deze bij voorkeur in de woning zelf in de gangen dichtbij de slaapkamers te plaatsen.
Voor nieuwbouw is dat een verplichting en daar zijn allerlei richtlijnen voor.
Alleen in de gangen van een appartement rookmelders plaatsen heeft weinig nut: vooraleer de rook vanuit het appartement in de gang komt is de persoon binnen al lang 'gestikt '.
Hier kan naturlijk over gediscussieerd worden.
Ik vind persoonlijk doorgekoppelde rookmelders ook een goed middel om iedereen te verwittigen als er ergens rookontwikkeling is. Dwz: als er één rookmelder alarm geeft geven ze allemaal alarm.
Dit heeft dan ook weer een nadeel: " potje op vuur " en iedereen is wakker.
In  gebouwen met twee à drie verdiepingen kan dit wel zijn nut bewijzen.
Samenvatting: een gebouw kun je niet alleen met rookmelders beveiligen tegen brand het dient om mensenlevens te redden in het privatief.
 
Waarom hebben wij dat dan toch nuttig gevonden om in ieder appartement een rookmelder te plaatsen?
Om verschillende redenen:
- het is een eerste alarm voor mogelijk brandgevaar.
- we gebruiken veel meer electronica dan vroeger; veel van deze componenten hebben een warmte/ rook belasting. 
-we gebruiken ook veel meer electrische toestellen
Enz....
Het rook/ brandgevaar wordt hierdoor hoger.
Er sterven meer mensen door de rook dan door de brand zelf.
En tenslotte: als er in één appartement een rookmleder permanent blijft alarm geven, dan zal er wel iemand uit de naburige appartementen een kijkje komen nemen (denk ik).
Enz.... enz....
Lieve en Marc
naicwill
Offline
Ook in de kelder en op

Ook in de kelder en op zolder? Dat hangt ervan af of de kelder of zolder dagelijks gebruikt kan worden en gemakkelijk bereikbaar is. Kan men er enkel via een ladder of valluik naartoe, dan hoeft u er ook geen rookmelder te hangen.

Ook in de gemeenschappelijke delen? Neen! In de gemeenschappelijke delen (bv. kelder) moeten er vreemd genoeg geen rookmelders geplaatst worden. Is een kelder of zolder daarentegen volledig privaat, dan moet er wel een rookmelder zijn.

lees volledig artikel op Indikator
https://www.google.be/search?q=Hoeveel+rookmelders+moeten+er+in+uw+huurw...

 

Lieve en Marc
Offline
Rookmelders in kelders.
Vraag naar verduidelijking.
​In ons appartementsgebouw hebben we een kelder.
Die is als volgt ingedeeld: een parkeergarage en een ruimte, gescheiden door een sas, waarin een reeks gangetjes zijn met privatieve bergruimtes, één per appartement.
Deze bergruimtes zijn langs boven open.
Vrij toegankelijk voor iedereen.
Zoals ik het lees behoort dit gemeenschappelijk deel, waarin privatieven gevestigd zijn, gedeeltelijk bij het privatief.
Indien dus door de wetgever verplicht wordt om in zijn appartement een rookmelder te plaatsen (nieuwe contracten na 2012 en verhuurcontracten na 2019) dan lijkt het me logisch dat ook in de kelder minstens één rookmelder zou geplaatst worden.
Ook de huurder dient m.i. ook hier beschermd te worden tegen rook.
En als je het gezond verstand laat werken doe je dat dan ook.
Lieve en Marc
naicwill
Offline
https://www.wonenvlaanderen.b
https://www.wonenvlaanderen.be/file/1043/download?token=1_C1EO7W

http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/82920
 

 Nog vragen?

U vindt alle informatie over de Vlaamse rookmeldersverplich- tingen op de website www.wonenvlaanderen.be/rookmelders. Vragen hebt kunt u mailen naar rookmelders@rwo.vlaanderen. be.

Wilt u meer weten over brandpreventie? Kijk dan zeker op www.besafe.be (website van de Federale Overheidsdienst Bin- nenlandse Zaken). 

  
naicwill
Offline
HOE BRAND TE VOORKOMEN? 1.

HOE BRAND TE VOORKOMEN?

1. Plaats voldoende rookmelders. Tim Renders: ‘Liefst in elke kamer, behalve in ruimtes waar de kans op een vals alarm te groot is, zoals een keuken.’

2. Vervang de batterij bijtijds. ‘Een gewone batterij voor een rookmelder gaat een jaar mee. Beter is een niet vervangbare batterij die 10 jaar meegaat.’

3. Gooi een rookmelder na 10 jaar weg. ‘Zelfs al werkt de batterij nog, het toestel zelf zal niet meer functioneren omdat het door stof vervuild is.’

lees volledig artikel
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150112_01469477