Break Even Dag/Nacht Stille/Piek uren

34 antwoorden [Laatste bericht]
naicwill
Offline
valse account strafbaar
  Artikel 210bis van het Strafwetboek stelt immers strafbaar “het vervalsen van juridisch relevante gegevens door middel van datamanipulatie“.  Hieronder vallen alle gegevens die op een of andere manier elektronisch zijn opgeslagen of gegenereerd en dus naast de voor de hand liggende word of pdf documenten bijvoorbeeld ook social media profielen, e-mailadressen, etc…  Het invoeren, wijzigen, gebruiken of wissen van zulke gegevens in de wetenschap dat men hiermee gegevens manipuleert (het strafrecht spreekt van een “algemeen opzet”, er moet geen bijzonder oogmerk zijn om te schaden) is strafbaar.

Met andere worden, het opzetten van een valse e-mailaccount of social media profiel, het verzenden van mails vanop dat adres of berichten vanop die account, het wijzigen van toegangscode of van de inhoud van mails, chatberichten, posts, … zijn op die manier dus allemaal strafbaar.

De straffen lopen daarbij op tot maximaal 5 jaar gevangenisstraf en boetes tot 100.000 euro (dit bedrag is te vermenigvuldigen met de opdeciemen om het aan te passen naar actuele bedragen en komt dus neer op 600.000 euro in de  praktijk).  Bij herhaling binnen de vijf jaar worden die straffen zelfs verdubbeld.
http://siriuslegaladvocaten.be/wordpress/is-een-vals-facebookprofiel-strafbaar/
naicwill
Offline
Computercriminaliteit
de vier categorieën van informaticavalsheid of -bedrog die door de wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit (B.S.3 februari 2001) werden ingevoerd en op verschillende plaatsen in het Strafwetboek werden ingeschreven, zijn:
- valsheid in informatica (art. 210bis Sw.);
- informaticabedrog (art.504quater Sw.);
- ongeoorloofde toegang tot informaticasystemen (art. 550bis Sw.);
- data- en informatica-sabotage (art. 550ter Sw.)

http://www.elfri.be/informaticacriminaliteit
naicwill
Offline
verschil tussen woord en daad van de Rommels
Woord:
@Dirl Rommel in#25:
"Ik meen dat het de bedoeling is constructief te zijn niet destructief, elkaar afbreken is minder kunst dan verdraagzaam samenwerken aan projecten;

Daad:
Medeeigendom valse account van 1 van de Rommels:
"
http://www.quimmo.be/sites/all/modules/advanced_forum/styles/boxy/gradie...); background-color: rgb(248, 248, 248); background-position: 0% 50%; background-repeat: repeat-y;">
MedeEigendom
Offline
 
 
Normaal moet je dit juridsch
Normaal moet je dit juridsch gezien inderdaad aan de AV vragen, via agendering, het snelst en zekerste is echter niet vraen en uitvoeren en hopen dat later goedgekeurt word, od de polemieken en commotie achteraf in goede banen leiden
http://www.quimmo.be/sites/all/modules/advanced_forum/styles/boxy/gradie...); background-color: rgb(248, 248, 248); background-position: 0% 50%; background-repeat: repeat-y;">
MedeEigendom
Offline
 
 
Gewoon de AV voor voldongen
Gewoon de AV voor voldongen feit plaatsen is misschien juridisch niet netjes maar...efficient
http://www.quimmo.be/sites/all/modules/advanced_forum/styles/boxy/gradie...); background-color: rgb(248, 248, 248); background-position: 0% 50%; background-repeat: repeat-y;">
nescio1
Offline
 
 
 
triestig
triestig

 
Quimmo
Offline
Valse accounts

Wij hebben niet de mogelijkheid om te controleren of twee accounts aan dezelfde personen toebehoren, als de namen en email adressen verschillen. We kunnen moeilijk een paspoort controle ter plaatse gaan doen. Als we op basis van vermoedens accounts gaan schrappen, dan kan iedereen iemand anders in discrediet gaan brengen door hem/haar te imiteren en is het einde zoek.

Dat gezegd zijnde:

  • blokkeren we elke account die zich met een aantoonbaar valse naam aanmeldt.
  • zullen we in het vervolg de berichten van deze accounts ook retroactief verwijderen. Als gebruikers van valse accounts merken dat het niets uithaalt, zien ze dat hun moeite tevergeeft is.
  • indien accounts echte namen lijken te gebruiken maar toch verdacht zijn, zullen we via de internet provider proberen te achterhalen of het om dezelfde personen gaat en dan zullen al hun accounts, de echte en de valse geblokkeerd worden.
  • indien u buiten het forum benaderd wordt met verdachte voorstellen of vragen, gelieve dit dan te vermelden via het contactformulier. Dan zullen we zien of we verdere stappen kunnen ondernemen.
  • worden berichten in vet of hoofdletters inderdaad niet op prijs gesteld, gezien het lijkt op schreeuwen boven de andere berichten uit. We zullen hier strenger op toezien.

Deze discussie is hierbij dan ook afgesloten. Wie opnieuw over dit thema wil communiceren moet een nieuwe vraag openen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom