btw na 5 jaar

1 antwoord [Laatste bericht]
Ed
Offline

Welke kosten genieten een gunstiger btw tarief dan 21% bij een appartementsgebouw van meer dan 5 jaar?

naicwill
Offline
gunstiger btw tarief dan 21% bij een appartementsgebouw van meer

Appartementsgebouwen

Het toe te passen btw-tarief is afhankelijk van de bestemming dat
aan elk appartementwordt gegeven.

- de onroerende handelingen worden verricht aan de
privatieve delen:(zie’ privéwoningen’ hiervoor)

-de onroerende handelingen worden verricht aan de
gemeenschappelijke delen van het gebouw en elke
medeëigenaar draagt bij in de kosten naargelang zijn
onverdeeld deel in de gemeenschappelijke delen:
het tarief van de belasting verschuldigd op ieders deel
in de kosten hangt af van de bestemming die hij
aan zijn appartement heeft gegeven
(zie ook ‘privéwoningen’ hiervoor).

................
Combinatie van het normaal (21 %) en het verlaagd (6 %) btw-tarief

Ik moet in dat gebouw, dat in 2006 in gebruik werd genomen,
op 20 januari 2012 de collectieve verwarmingsketel laten
vervangen. De prijs van dat werk bedraagt 25.000 euro (excl. btw)
waarvan 21.000 euro voor de verwarmingsketel.

Kan ik het verlaagd btw-tarief genieten?
Ja, maar enkel voor de plaatsing (werkuren).
Het gedeelte van de prijs voor de levering van de verwarmingsketel
is onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %.
Het gedeelte van de prijs voor de werkuren is
daarentegen onderworpen aan het verlaagd tarief van 6 %
(voor zover natuurlijk alle voorwaarden voor de toepassing
van dat tarief vervuld zijn).
De voor de handeling opeisbare btw bedraagt dus:
21.000 euro x 21 % = 4.410 euro
4.000 euro x 6 % = 240 euro
4.650 euro
lees het volledige artikel

6 % btw voor de renovatievan privéwoningenouder dan 5 jaar