conciƫrgerie

3 antwoorden [Laatste bericht]
Boudelo
Offline
In de oorspronkelijke basisakte was er geen conciegerie voorzien.
Toen een concierge werd aangeworven kreeg deze als voordeel in natura, de inwoon.
Zij kreeg een appartement in gebruik waaraan voorheen 650 aandelen waren toegewezen. Er werd ten gevolge hiervan een gewijzigde basisakte opgesteld volgens dewelke de conciergerie (voorheen appartement met 650 aandelen) een gemeenschappelijk deel werd, maar nu zonder aandelen. Alle aandelen toegekend aan de appartementen van de mede-eigenaars werden hierdoor lichtjes gewijzigd.
De conciergerie, welk een appartement is, is gelegen in een blok, samen met nog 13 andere appartementen.
De bewoner van de conciergerie heeft het genot van de lift en de conciergerie wordt door de lift bediend. Nu dient deze lift gerenoveerd te worden.
Alle mede-eigenaars van het gebouw zijn tevens ook eigenaars van de conciergerie, gemeenschappelijk deel. In de basisakte staat vermeld : kosten verbonden aan de lift : deze kosten worden ten laste gelegd van de bediende lokalen.
Wordt er ook in vermeld : de facturen worden verdeeld tussen de lokalen, bediend door de lift, in vehouding tot hun aandelen.
Hier wordt dus het nutscriterium toegepast, wat contractueel en wettelijk toegelaten is.
Vraag : dienen de mede-eigenaars, eigenaars van de conciergerie bediend door de lift, ook tussen te komen in de renovatiekosten of dienen deze enkel maar tussen de 13 andere eigenaars verdeeld te worden ?
Zo zij wel dienen tussen te komen als eigenaars van de conciergerie, in welke verhouding dan gezien de conciergerie geen aandelen bezit ?
In feite, in het gebouwencomplex zijn er nog andere blokken(7), waarvan de eigenaars  allen gebruik maken van de diensten van dezelfde concierge en mede-eigenaars zijn van deze conciergerie.
Een bijkomende complicatie : de concierge woont niet in de conciergerie maar deze wordt verhuurd aan een derde. In het huurcontract staat evenwel vermeld dat de grote liftkosten (zoals renovatiekosten) ten laste vallen van de eigenaars ( = in huidig geval alle mede-eigenaars). De andere kosten (o.a.electriciteit, onderhoud) worden ten laste gelegd van de huurder op basis van 650 (fictieve) aandelen -als teller - met als noemer de totaliteit van de aandelen van de andere 13 eigenaars + 650.
Hoe dienen de renovatiekosten dan verdeeld te worden ?

is het aanwezigheidsquorum voor een bijzondere algemene vergadering hetzelfde als dit bepaald voor een algemene vergadering (art 577-6-§5 lid 2 BW) ?

ronald de wilde
Offline
hete aardappel
Door de aandelen van de (vroegere) conciergerie te verdelen over alle eigenaars van het hele complex (verschillende blokken) krijgt men een situatie als deze.
De liftkosten zijn blokgebonden én gebruiksgebonden (in casu ook het bewuste pand), dat stelt blijkbaar geen probleem.
Wellicht worden de huurinkomsten (want geen bewoning meer door een concierge) ook geïnd ten voordele van de ganse VME.
De (normale) lasten worden doorgeschoven naar de huurder van dat gemeenschappelijk deel (bewuste pand) op basis van het fictieve (vroegere) aantal aandelen in die bewuste blok. Dat lijkt mij logisch en werkbaar, maar in wezen toch een gemakkelijksregeling, die echter tot nu door de ganse VME werd aanvaard (ik neem aan dat de werkjaarafrekeningen werden/worden goedgekeurd).
Als CvR zou ik aanvaarden dat diezelfde berekening zou worden aangehouden bij de liftrenovatie, waarna die kost ten laste wordt gelegd van de ganse VME, want niet ten laste van de huurder.
Baten ten gunste van de VME, kosten ten laste dus ook.
naicwill
Offline
Mijn voorstel: -de
Mijn voorstel:
-de renovatiekosten worden verdeeld volgens de oorspronkelijke
 aandelen van deze blok 
- de kosten toegewezen aan de conciergewoning( berekend in
 functie van de 650 aandelen worden vervolgens verdeeld onder de eigenaars
  van alle blokken volgens hum aandeel in de totaliteit.
 Voor de eigenaars van blok met de conciërge geldt voor deze
berekening hun huidig aandeel in het totaal. 
naicwill
Offline
http://quimmo.be/nl/forum/syn