Dakisolatie en verdeling kosten

13 antwoorden [Laatste bericht]
Marianne J.
Offline

Hallo
Ik las op jullie website dat tegen 2020 de daken geïsoleerd moeten zijn. Hoe wordt de kosten hiervoor verdeeld? Hierover staat niets in onze basis akte. De normale quotiteiten zijn 40% voor gelijkvloers/30 % 1e verdiep en 30% 2e verdiep. Ik kan mij niet inbeelden dat deze verdeling correct is ivm kosten aan het dak?

Graag jullie mening

Alvast bedankt

MJ

naicwill
Offline
“In de basisakte wordt

“In de basisakte wordt bepaald welke delen van het appartementsgebouw gemeenschappelijk dan wel privatief zijn”, zegt advocaat Gert Damiaans van Argus advocatenkantoor. “Uit uw vraag leiden wij af dat het dak en de buitenmuren, zoals gebruikelijk, als gemeenschappelijk werden omschreven.”

“Vervolgens zal in de basisakte een verdeelsleutel opgenomen zijn om de gemeenschappelijke onkosten te verdelen (in functie van bijv. het nut of 10.000’en). In principe zou het plaatsen van dakisolatie als een gemeenschappelijke kost dienen beschouwd te worden, aangezien het werken betreft aan een gemeenschappelijk deel. Desalniettemin dient er uiteraard een beslissing met meerderheid bekomen te worden in de algemene vergadering, wat blijkbaar niet zal gebeuren, zoals uit het relaas kan blijken.”

“Wat de muur betreft, is de redenering identiek, met dien verstande dat de vereniging van mede-eigenaars uiteraard wel gebaat zal zijn met een behoorlijke isolatie van de leidingen om schade te voorkomen. Indien de vereiste meerderheid hierover niet behaald wordt, kan er een vordering bij de vrederechter ingeleid worden om deze werken op kosten van de vereniging uit te voeren, met dien verstande dat het moet handelen om dringende en noodzakelijke werken.”

“Indien het nuttige werken betreffen, waarvoor de vereniging eveneens weigering verleent, kan eenzelfde vordering worden ingeleid met het verschil dat de toestemming enkel zal gelden om op eigen kosten deze werken uit te voeren.”

naicwill
Offline
energierenovatie van appartementen
3.3.5. Actieplan voor de energierenovatie van appartementen in mede-eigendom
Bij appartementsgebouwen in mede-eigendom stellen zich heel wat wettelijke, administratieve en technisch-praktische problemen. De meeste investeringsbeslissingen moeten gezamenlijk door de vereniging van mede-eigenaren worden genomen. Niet iedereen geniet in dezelfde mate van de besparingsvoordelen van een energierenovatie aan het gebouw. Ook de subsidieregelingen zijn niet altijd 
voor iedere bewoner gelijklopend. Bovendien zijn de kosten voor eenzelfde soort werkzaamheden niet altijd voor alle appartementen gelijk en kunnen facturen ook niet altijd worden uitgesplitst naar de individuele bewoners.
Tot op heden moeten premies aangevraagd worden door individuele eigenaars of huurders en moeten facturen en attesten op naam van de aanvrager zijn opgemaakt. 
Het studiebureau BECO voerde in de periode 2009-2010 in opdracht van het Vlaams Energieagentschap een studie uit over deze problematiek. BECO ontwikkelde in deze studie een tool die gedurende het hele proces door de syndicus en vereniging van mede-eigenaars kan worden gebruikt om informatie te verzamelen, beslissingen te nemen en subsidies aan te vragen. Het blijkt in eerste instantie al dat 
een syndicus of vereniging van mede-eigenaars over weinig kennis ter zake beschikken in verband met noodzakelijke en mogelijke energiezuinige investeringen. Hiervoor is meestal extern advies noodzakelijk. 
Ook is het volgens BECO nuttig om ervoor te zorgen dat de vereniging van mede-eigenaars in zijn geheel één premie aan één loket kan aanvragen voor investeringen aan gemeenschappelijke delen van het gebouw. Deze premie vervangt dan, voor appartementen, de bestaande premies en belastingvermindering.
Op 23 september 2011 besliste de Vlaamse Regering om de energiepremies te hervormen vanaf 1 januari 2012 (zie actie 3.3.1). Hierbij wordt expliciet voorzien dat, voor investeringen die betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen, de vereniging van mede-eigenaars de energiepremie kan aanvragen en enkel nog voor investeringen aan strikt privatieve delen, de premie moet worden aangevraagd door de individuele eigenaars of huurders.
http://publicaties.vlaanderen.be/docfolder/25560/Actieplan.pdf


naicwill
Offline
isolatie:gemeenschappelijk deel
naicwill
Offline
ook de appartementen op het gelijkvloers worden gestraft
Let op: Wanneer in een appartementsgebouw de dakisolatie ontbreekt of onvoldoende is, zullen alle appartementen in dat gebouw evenveel strafpunten krijgen. Het dak is immers gemeen-schappelijk goed van het appartementsgebouw. Met andere woorden: ook de appartementen op het gelijkvloers worden gestraft indien de dakisolatie niet voldoet, ongeacht de eigendoms-situatie
 

de Vlaamse Dakisolatienorm vanaf 1 januari 2015

naicwill
Offline
bijdrage in verhouding van aandeel
"Ik las op jullie website dat tegen 2020 de daken geïsoleerd moeten zijn"

Indien de isolatie van het dak gebeurt in kader van de verplichting
tegen 2020, zal de bijdrage van ieder mede-eigenaar in verhouding
zijn tot zijn aandeel.
Quimmo
Offline
Quotiteiten

Als er geen speciale verdeelsleutels zijn vermeld voor het dak, is het dak een gemeenschappelijk deel zoals de andere en worden de kosten verdeeld volgens de kwotiteiten. Ik vermoed dat het zo in de praktijk ook zal zijn.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Marianne J.
Offline
quotiteiten
Bedankt allemaal voor de antwoorden. Ik kom er toch nog even op terug :-)
Het lijkt mij niet eerlijk dat de mensen van het gelijkvloers 40% van de kosten van de isolatie van het DAK moeten dragen..... dit is MEER dan diegene die net onder het dak wonen! Dat klopt toch niet? Dan zou ik eerder zeggen dat diegene die onder het dak wonen 40% betalen OF dat de we de kosten gewoon delen door 3 ?

Alvast bedankt

MJ

naicwill
Offline
"Het lijkt mij niet eerlijk
"Het lijkt mij niet eerlijk dat de mensen van het gelijkvloers 40% van de kosten van de isolatie van het DAK moeten dragen."

Voor elke kost kunt ge die opmerking maken : kosten lift(bij  -1),kosten
poetsen gemene delen: bewoners van hoogste verdiep gebruiken
normaal meer de lift,gebruiken goter deel van de trap ......

Al deze kosten zijn echter niet meetbaar en daarom gebeurt de verdeling
volgens aandelen.Eeen afwijking van deze regel voor dakisolatie,
zou aanleiding kunnen zijn voor betwistingen op verdeling ander kosten
Anderzijds de bewoners van de onderliggende verdiepen profiteren mee
van de verwarming van het hoger verdiep + leidingen verwarming
bovenbuur in "vloer",terwijl bewoners onder het dak
daar niet kunnen van genieten.


Net zozeer als een beroepssyndicus moet de eigenaar/syndicus de
Wet op de mede-eigendom naleven.


 
naicwill
Offline
verwijderd  
verwijderd


 
Marianne J.
Offline
Naicwill Ik begrijp volkomen
Naicwill
Ik begrijp volkomen dat je zegt dat wij ons als eigenaar/syndicus aan de wet op de mede eigendom moeten houden net zoals een beroeps syndicus. Maar het is een vraag die al eens gevallen is onder de eigenaars. Vermits er in onze basis akte hierover niets staat, is het niet abnormaal dat we hierover de nodige en juiste informatie willen hebben. Deze kunnen we dan doorgeven aan onze andere eigenaars.

MJ

Quimmo
Offline
@Marianne

Het kan idd oneerlijk lijken, maar zoals naicwill opmerkt is er nu eenmaal een afgesproken verdeling.

Zo gebeurt het ook vaak dat de eigenaars die geen terras hebben meebetalen voor de instandhouding van de structuur en waterdichting van de terrassen. Dat is nu eenmaal eigen aan het wonen in een appartement.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Marianne J.
Offline
Quimmo bedankt voor de
Quimmo bedankt voor de reactie.
We leggen deze info voor aan onze mede eigenaars

Marianne

MJ

naicwill
Offline
We kunnen deze illusie meteen de wereld uithelpen