Dakkapel onderhoud

5 antwoorden [Laatste bericht]
yvesvn
Offline
Er is wat twijfel onstaan of het onderhoud (schilderen) van de dakkapelen in ons App gebouw 'gemeenschappelijk' of 'privatief' is ?
De Basisakte vermeld 'dak' is gemeenschappelijk.
Als het gemeenschappelijk is wie bepaalt wanneer en door wie wordt het onderhoud uitgevoerd
is dat de AV of mag de RME dit beslissen ?

grtz
Yves
naicwill
Offline
De av
De av beslist:

lees http://www.avocats-criscenzo.be/nl/-120.html
"De opdracht van de raad van mede – eigendom
De opdrachten van de raad van mede – eigendom zijn voortaan duidelijk gedefinieerd en beperkt tot de controle van de goede uitvoering van zijn opdrachten door de syndicus.
In tegenstelling tot het vorig regime komt het niet aan de raad van mede – eigendom meer toe om de syndicus in zijn beheer bij te staan, bijvoorbeeld in het opstellen van de dagorde van de algemene vergadering.
Het komt de raad van mede – eigendom wettelijk niet toe om de boekhouding van de syndicus na te gaan; dit behoort aan een rekeningencommissaris toe.
Behoudens deze limitatieve lijst kunnen bijzondere opdrachten aan de raad van mede – eigendom worden toegekend door de algemene vergadering van mede – eigenaars beraadslagend met een 3/4en meerderheid.
Deze bijzondere opdrachten zullen uitdrukkelijk bepaald moeten worden, zullen slechts gelden voor een duur van één jaar ten hoogste en zullen in ieder geval niet mogen indruisen tegen de wettelijke bevoegdheden van de syndicus of de algemene vergadering van mede – eigenaars.
Tenslotte zal de raad van mede – eigendom tot taak een omstandig semestrieel rapport op te stellen betreffende de uitvoering van zijn opdracht met als doel alle mede – eigenaars beter te betrekken bij en te informeren over de functionering en het beheer van de mede – eigendom.
De nieuwe wet voorziet geen specifieke sanctie bij gebrek aan opstelling van het rapport, maar de raad van mede – eigendom zal moeten waken over de eerbiediging van deze regel met het risico dat zijn aansprakelijkheid in het gedrang zou worden gebracht ingeval van schade in hoofde van een mede – eigenaar. 
 
naicwill
Offline
Lees ook op
naicwill
Offline
Nagaan in de statuten of
Nagaan in de statuten of dakkapellen privatief of gemeenschappelijk zijn.

Lees
2.2. WERKEN UIT TE VOEREN IN DE PRIVATIEVE GEDEELTEN WAARTOE DE ALGEMENE VERGADERING BESLIST HEEFT.

.........'
Het is duidelijk dat de algemene vergadering regelmatig tot een besluit kan komen in verband met werken die ook de privatieve gedeelten beslaan, indien de algemene vergadering een belang kan aanvoeren dat het belang van de mede-eigenaar in solo overstijgt. Deze toetsing is niets anders dan de proportionaliteitstoets, waarbij het gewicht van het ene belang doorweegt op het andere. Volgens Art. 6 EVRM kan de overheid enkel een beperking opleggen op de privacy als ze een wettig belang aantonen. Hierboven is reeds aangetoond dat in privaatrechtelijke verhoudingen niet gemakkelijk kan sprake zijn van een wettig belang. Wel kan een ander belang spelen, zoals in casu het constructief en esthetisch belang. Als het gewicht en de aard van zo een belang vaststaat, is een inmenging geoorloofd en dan moeten de werken aan de privatieve gedeelten geduld worden.
https://www.law.kuleuven.be/jura/art/38n4/delaey.htm
 
naicwill
Offline
http://www.quimmo.be/nl/forum
Van Wynsberghe Jan
Offline
Geachte, Ik meen dat
Geachte,

Ik meen dat dakkapellen, los van de raamgedeelten die meestal privatief zijn, beschouwd moeten worden als gemeenschappelijk. Bijgevolg moet het onderhoud beslist worden door de algemene vergadering.