De Watergroep: vaste vergoeding per wooneenheid vanaf 2014

7 antwoorden [Laatste bericht]
wakwarius
Offline

De Watergroep levert drinkwater aan 2,8 miljoen klanten in 171 Vlaamse gemeenten, verdeeld over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.
De maatschappij heeft er iets op gevonden, om haar inkomsten gevoelig op te krikken. Vanaf begin dit jaar wordt een vaste vergoeding aangerekend per wooneenheid in een appartementsgebouw, wat elke woonkavel een kleine 50 € zal kosten, of er nu water verbruikt wordt of niet.
Nu zijn die onderscheiden wooneenheden geen abonnees noch klanten van De Watergroep. Het is de Vereniging, de VME, die klant is bij De Watergroep en dus jaar jaarlijks gefactureerd wordt. De enige klant is dus de VME,  een onderneming met rechtspersoonlijkheid en ingeschreven in de KBO. Die wooneenheden , daar heeft DWG geen zakelijke of cliëntele banden mee. Maar geen probleem voor DWG: die extra vaste vergoeding moet door de syndicus doorgerekend worden aan de wooneenheden . Sinds wanneer is het aan een bedrijf om te bepalen wat de syndicus moet doen? Trouwens: 't is zoveel zegt DWG en dus syndicus , zorgt dat ge aan uw geld geraakt. Of dat lukt of niet kan DWG niet schelen, het enige wat telt is dat voor hen  de buit binnen is. Van inhaligheid gesproken. 


In het Reglement  van DWG staat trouwens: "De EXPLOITANT kan een vaste vergoeding aanrekenen per wooneenheid". Hoe onrechtmatig ook, dan vind ik, dat de EXPLOITANT dat dan ook maar zelf moet doen, en een factuur moet sturen naar de onderscheiden wooneenheden, zoals hij dat doet met zijn andere klanten, die in een privé-woonst wonen, en een eigen watermeter hebben van de maatschappij. Wat voor de appartementsbewoners dus niet het geval is, zij zijn voor DWG nobele onbekenden. Maar wel geschikt om jaarlijks enkele tientallen EURO's van af te troggelen, zonder enige tegenprestatie vanwege DWG.

Van machtsmisbruik gesproken ! Puur en plat geldgewin  is dat op de kap van de verbruiker, afzetterij , dat vind ik (en vinden ook mijn mede- eigenaren en -bewoners)..

 
 
Wakwarius
naicwill
Offline
vaste vergoeding per wooneenheid
Dat geldt bij de waterlink reeds 15 jaar,dus je hebt al die jaren
bij de gelukkigen geweest.
Ik denk dat vele forumleden die de laatste jaren over het onderwerp
gepost hebben,verwonderd zullen zijn
dat er zulke onrechtvaarige toestanden nog bestaan.
Immers in gebouwen van de laatste 20 jaar en ook in
renovatie van oude appartementen moet elke wooneenheid
die vaste vergoeding betalen ,of er nu water verbruikt wordt of niet.
Het werd hoog tijd dat men iedereen gelijk behandeld


Naast de vaste vergoeding heeft men natuurlijk ook een voordeel:
In Vlaanderen wordt er jaarlijks 15 m³ gratis drinkwater toegekend per persoon (vennootschappen tellen niet mee) die op 1 januari van het betrokken jaar gedomicilieerd is op het adres van de aansluiting. Deze maatregel geldt ook voor appartementsgebouwen. De syndicus moet hier in principe de korting per appartement doorrekenen op basis van het aantal gedomicilieerden.
 
naicwill
Offline
De vaste vergoeding is een

De vaste vergoeding is een jaarlijkse vergoeding per wooneenheid die bijdraagt in de kosten van het drinkwaternet en de administratieve verwerking van de klantengegevens.

Dus zowel in heel oude appartementen(met 1 watermeter) als in
de andere moet men bijdrage in deze kosten
Men heeft na 20 jaar een einde gesteld aan de voordelen die
wooneenheden hadden in oude gebouwen.

naicwill
Offline
watermeter per wooneenheid
Een watermeter per wooneenheid is verplicht bij nieuwbouw en renovatie. Een individuele bemetering van het leidingwaterverbruik laat een correcte en individuele kostentoerekening toe. Dit is in het voordeel van de klant en is – gelet op de te betalen bijdrage voor de sanering van het geleverde water – in lijn met het principe van 'de vervuiler betaalt'. Het stimuleert ook het rationeel watergebruik en kan conflicten tussen medebewoners voorkomen.
http://www.quimmo.be/nl/blog/nieuwe-waterverkoopreglement-vlaanderen-1-juli-0020
naicwill
Offline
Spraakverwarring omtrent devaste vergoeding per wooneenheid
naicwill
Offline
Van machtsmisbruik gesproken
"Van machtsmisbruik gesproken ! Puur en plat geldgewin  is dat op de kap van de verbruiker, afzetterij , dat vind ik (en vinden ook mijn mede- eigenaren en -bewoners).."

Alle mede eigenaars en bewoners die reeds jaren vaste vergoedingen
betalen zijn tevreden dat aan het jarenlange machtmisbruik van
degenen die geen kosten  betaalden een einde is gekomen en ze in
de toekomst minder zullen moeten betalen aangezien de kosten
over een groter aantal verdeeld worden.
wakwarius
Offline
Minder betalen ?

Vergeet het.
Zie de website van De Watergroep: "voor alle anderen verandert er niets".
Voor de rest , geen commentaar.
Het 'orakel van Quimmo' weet toch alles beter, zo blijkt uit zijn posts.

Wakwarius
PatrickRommel (niet gecontroleerd)
Graag geven wij volgende
Graag geven wij volgende toelichting:
 
1) De abonnementsvergoeding wordt aangerekend per wooneenheid, niet per 
watermeter.
 
In het Algemeen Waterverkoopreglement (art 1 - 20°) wordt een woo
neenheid omschreven als:             elke eenheid in een woongebouw die
 ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die 
minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in 
combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of 
kitchenette .
 
2) De tussentijdse aanrekeningen gebeuren driemaandelijks. Echter, 
afhankelijk van het moment van jaarlijkse doorgave van de meterstand
 (vroeger of later dan de voorziene datum), kan de eerste periode nà een 
afrekening langer of korter zijn.
 
3) De verdeling van het jaarverbruik over de voorziene tariefschijven 
gebeurt over de afgerekende periode, die zoals gezegd onder 2) langer 
of korter kan zijn wegens verschillende ogenblikken van doorgave van de 
meterstand.
 
4) Wij bevestigen dat in het nieuwe regeerakkoord is er voorzien dat de
 toekenning van 15m³ gratis water per gedomicilieerde vanaf 1/1/2016 zal 
worden afgeschaft.
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen,
 dan helpen de medewerkers van onze Klantendiensten u graag verder.
 U kan hen bereiken via de AquaFoon (078 35 35 99) of via e-mail 
(klant.tmvw@water-link.be). 	
 
Met vriendelijke groeten
TMVW Klantendiensten