dringende werken

3 antwoorden [Laatste bericht]
Marianne J.
Offline
Goede middag

Een vraag ivm dringende werken die uitgevoerd moeten worden .
Deze werken hadden al 1.5 jaar geleden uitgevoerd moeten worden . Door financiële problemen van één van de eigenaars zijn deze werken nog niet kunnen starten.Die bepaalde eigenaars hebben intusssen hun appartement plotseling door hun financiële redenen verkocht. Begin dit jaar is dit appartement bewoont door de nieuwe eigenaars. Zij hebben echter een probleem dat zij voor de gemeenschappelijke kosten 40% moeten betalen voor hun appartement. Nochthans is dit wat er in de basisakte staat. Dus hier is geen twijfel over mogelijk. Daar zij hier niet mee akkoord gaan hebben ze hun eigendom nu terug te koop gezet. Intussen kunnen we dringende werken nog steeds niet uitvoeren. Er wordt wel gespaard op de reserve rekening, maar dat is lang niet genoeg om deze werken te betalen.
Hoe moeten wij dit al syndicus aanpakken? Als we nog lang wachten om deze herstelling te doen, dan komen we op kosten die misschien wel 2 a 3 keer zo hoog zullen zijn.
Hoe lichten wij de volgende nieuwe eigenaars in zodanig dat we na hun aankoop direct met de werken kunnen starten. Wat te doen als de huidige eigenaars toch hun eigendom niet zouden verkopen?

Graag jullie reactie

 

MJ

nescio1
Offline
onvoldoende kennis wetgeving bij syndicus en VME ?

Herlees uw basisakte.
 
B.W. Art. 577-8 § 4 4 °
 
Bij werkelijk dringende werken beslist de syndicus tot uitvoering ervan.
 
 
Bij dringende werken, waar toch nog enig respijt mogelijk is, zorgt de syndicus door het voorleggen aan de (B)AV  van een agendapunt en ”meerdere kostenramingen ” (13 °) ervoor dat hij een gepaste meerderheid bekomt die de uitvoering mogelijk maakt.
 
Mocht een ME zijn verplichtingen na of tijdens de uitvoering niet nakomen dan worden de machtsmiddelen voorzien in de basisakte toegepast.
Dit kan er ook aanleiding toe geven dat de andere ME’s gevraagd worden de ontbrekende fondsen te verschaffen, versta voor te schieten.
 
In de betere basisakte is opgenomen dat deze ME’s hiervoor een rentevergoeding krijgen.
 
Daarna rust op de syndicus de verplichting om de belangen van deze ME’s en de VME te behartigen en :
 
B.W. Art. 577-11 § 1 :
 
2 ° het bedrag van de eventuele door de overdrager verschuldigde achterstallen ;
 
aan de kandidaat-kopers bekend te maken.
 
Uiteindelijk zal dan via :
 
B.W. Art. 577-1/1
 
”……moet de optredende notaris de door de overdrager verschuldigde achterstallen…….van de prijs van de overdracht afhouden. ………”
 
de regularisatie tegenover de andere ME’s volgen.
 
 
vrijwsyndicus
Offline
de aandachtige lezer ++ prijs- en waardedaling

De aandachtige lezer heeft begrepen dat het goedkeuren van een aangepast agendapunt een belangrijk pressiemiddel (NIET chantagemiddel) creëert ten opzichte van de onwillige ME.
 
Gaat hij niet in op zijn verplichting tot financiële deelname, dan wordt het bedrag ervan kenbaar gemaakt aan elke kandidaat-koper.
 
De onzekerheid, die hiervan het gevolg is, kan aanleiding geven tot een prijsdaling die, per saldo, hoger ligt dan het gewoon betalen van zijn tussenkomst.


 
Astrid Clabots
Offline
VME bijdrage grote werken


Geachte

Formeel invorderen is de boodschap.
Wie de werken dan moet betalen (vorige of huidige eigenaar), is voor een stuk een kwestie tussen hen onderling (wat kwamen zij overeen ? wat werd verhuld bij de verkoop ? de nieuwe eigenaar zou normaal uit de hem voorgelegde wettelijke informatie e.e.a. moeten hebben kunnen afleiden, ..etc ...).

Leg het dossier best aan een jurist voor die de zaak kan abstraheren. Uiteraard is er een scala van stappen mogelijk.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten