Electrische installatie

2 antwoorden [Laatste bericht]
zonnebloem
Offline

Stel  een appartement met verschillende appt en ook ondergrondse garages.

Iedere garage bevat een lichtpunt en één of meerdere stopkontacten.
De circuits van deze stopcontacten en/of verlichting zijn aangesloten op de teller van de eigenaar van een bepaald appartement die ook de eigebnaar is van de garage.
Wanneer nu een eigenaar zijn garage apart van zijn appartement verkoopt zou deze aansluiting van desbetreffende garage moeten herbekeken worden en aangesloten worden op de teller van de nieuwe eigenaar.
Indien dit nu niet gebeurt, dan komt men uiteindelijk na jaren tot een situatie waarbij de ene ME de electriciteit van de andere verbruikt.
Met alle gevolgen van dien :
Stel iemand maakt een kortsluiting in zijn garage en de minimunstroomschakelaar valt uit in het appt van iemand anders. We gaan nog niet spreken van het ontstaan van een brand, maar de diepvriezer bvb valt zonder stroom en die persoon in kwestie is niet aanwezig.
Ook het verbruik van de stroom komt op iemand anders zijn rekening.

Wie draagt er hier de verantwoordleijkheid ?
Ik zou durven denken de syndicus want deze wordt bij elke verkoop toch via de notaris op de hoogte gesteld, of niet ?
M.a.w. moet de syndicus de nodige aansluitings aanpassingen laten uitvoeren en via de notaris de kosten hiervan  laten verrekenen aan de verkoper/koper  ?
Wat is er dienaangaande voorzien in de wet
 

nescio1
Offline
De minimis non curat praetor.
Als het kalf verdronken is, dempt men de put.
 
http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/2626176/2016/02/24/Ik-hoorde-toedoek-toedoek-Toen-besefte-ik-er-is-iets-mis.dhtml
 
Wij zouden er van durven uitgaan dat een mondige burger er de voorkeur aan geeft zijn beslissingen in onafhankelijkheid te nemen en niet te vertrouwen op het (latere, juridische) oordeel van anderen.
 
Wenst u een Amerikaanse juridisering van alle aspecten van uw leven ?
 
Het is in uw voorbeeld duidelijk dat de initiatiefnemer van de verkoop eerst voor zichzelf moet uitmaken welke de gevolgen zijn en welke terzake zijn verantwoordelijkheid is.
 
Uiteraard kan hij een beroep doen op raadgevers als een gespecialiseerde technicus, de syndicus om de (on)mogelijkheid van bepaalde ingrepen te beoordelen.
 
 
Bent u soms een politieker ?
 
”J’agis puis je réfléchis”
Achille Honoré (Achiel) Van Acker (1898-1975)
 
Studio_
Offline
Nu het "kwaad" geschied is
Nu het "kwaad" geschied is betekent dit niet dat er helemaal niets meer kan gebeuren.

"Indien dit nu niet gebeurt, dan komt men uiteindelijk na jaren tot een situatie waarbij de ene ME de electriciteit van de andere verbruikt."

Zeker nu de aansluittax ingevoerd is, zie :


http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/vlaamse-energieheffing-energiefonds-... (100 Euro jaarlijks)

Zou ik gelet op het kleine garageverbruik pleiten voor een niet officieel bij de netbeheerder gekende registratiemeter te plaasten, wel geijkt en door de VME erkend.

Juridisch inderdaad heel wat moeilijker dan praktisch :

http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/berekening-aandelen


Sta me toe de topic " Berekening aandelen" in drie op te splitsen :

1) Samenhang/afhankelijkheid :
Zonder zich over de voor - nadelen uit te spreken zijn er gebouwen met statuten waar de kelders, bergingen en/of garages geen afzonderlijke aandelen quotiteiten inschalling hebben en dus in principe niet kunnen vervreemd worden van de kavel waartoe ze behoren.

Indien ze wel een afzonderlijke inschalling hebben betekend dit nog niet onmiddelijk dat vervreemden kan of mag en gemakkelikjjk is, soms gaan nutsvoorzieningen (water, electriciteit) immers mee met de betreffende individuele kavel.

2) Het juridische :
De statuten dienen wel te vermelde of een ruimte privatief dan wel gemeenschappelijk is

3) Het wiskundige, berekenkundige :

Grosso modo zijn de aandelen een weergave van de oppervlakte (functie van lokaal, ligging,... speelt ook mee), je kan dus indien niet beschreven zelf gewoon met de regel van drie berekenen hoeveel aandelen : quotiteiten een garage, kelder of zolderruimte indicatief heeft om bv als basis voor verhuring aan een privatieve eigenaar of aan de vme als poets lokaal, archief, technische invulling, vergaderruimte...


Aan deskundigen om hier dieper op in te gaan, bv als dit notarieel zou moeten