Elektriciteitskosten gemeensch. delen

5 antwoorden [Laatste bericht]
Zappymama
Offline

Ik heb me zojuist geregistreerd op dit forum om jullie mening eens te vragen...

Mijn vraag gaat over de elektriciteitskosten voor de gemeenschappelijkde delen van het appartement van mijn moeder (vakantieverblijf aan de kust voor zover dat van belang is). 

Op de afrekening van de syndicus komt het totaal voor de blok van het appartement van mijn moeder op ongeveer 2.200€. Zoals de blok van mijn moeder haar appartement zijn er nog 3 vergelijkbare (bijna identieke) blokken. Deze worden ook op de afrekening vermeld en zij betalen tussen de 950€ en 1100€ aan elektriciteit voor de gemeenschappelijke delen. Dat is dus maar de helft of zelfs nog minder. 


Nu is het zo dat op de elektriciteitsmeter in de blok van mijn moeder nog andere blokken zijn aangesloten (andere dan de hierboven reeds vermelde blokken) en hiervoor wordt telkens een bepaald bedrag in mindering gebracht. Maar zelfs na aftrek van deze bedragen komt men dus nog uit op dat bedrag van 2.200€. Vermits voor de vergelijkbare blokken tussen de 950€ en 1150€ aangerekend worden, stellen wij ons dus serieuze vragen bij de bedragen die in mindering worden gebracht voor de blokken die ook aangesloten zijn op dezelfde meter. 

Mijn moeder heeft dit al enkele keren proberen aan te kaarten met de syndicus, maar wordt steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Is er een instantie waartoe wij ons kunnen wenden voor dergelijke problemen?

Quimmo
Online
Precieze situatie?

Gaat het dus om 1 enkel abonnement voor de drie blokken, waarvoor u de kosten forfaitair verdeelt?

En zijn de 3 blokken een enkele vereniging van mede-eigenaars (VME), met een enkele syndicus en algemene vergadering?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Quimmo
Online
Nog een bijkomende vraag:

Nog een bijkomende vraag: hoeveel kavels zijn er in uw blok?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Zappymama
Offline
Het is eigenlijk een bizarre
Het is eigenlijk een bizarre situatie, en het waarom is mij niet helemaal duidelijk.

Het gaat dus over de elektriciteitskosten voor de gemeenschappelijke delen (licht in de gang, lift, enz.). Elke appartement heeft natuurlijk een eigen meter voor persoonlijk gebruik met een eigen contract bij een leverancier naar keuze. Voor de gemeenschappelijke delen is er een aparte meter en heeft de syndicus (veronderstel ik) zelf een contract afgesloten en dit wordt dus doorgerekend aan de verschillende eigenaars (wat op zich logisch is, het gaat enkel over de grootte van het bedrag dat aangerekend wordt). 

Mijn moeder woont in een blok van 8 appartementen. De andere blokken waarmee ik haar electriciteitskosten vergelijk, hebben ook 8 appartementen en ze zien er allemaal hetzelfde uit. Deze blokken hebben een aparte electriciteitsmeter voor hun gemeenschappelijke delen, vandaar dat ik ze gebruik als vergelijkingspunt.

In het blok van mijn moeder zijn op de meter voor de gemeenschappelijke delen blijkbaar nog een aantal andere blokken aangesloten (dit zijn niet de blokken waarmee ik hierboven de vergelijking maak). Op de afrekening wordt voor deze blokken telkens een bepaald bedrag in mindering gebracht. Hoe deze bedragen berekend worden, is niet duidelijk. Feit is dat na aftrek van deze bedragen, het blok van mijn moeder nog steeds het dubbel (of zelfs meer) aan elektriciteit dient te betalen in vergelijking met een bijna identieke blok met aparte meter. Dit is toch niet logisch? Wordt er dan gewoon niet te weinig afgetrokken voor die andere blokken?

Alle blokken die ik in mijn verhaal vermeld, vallen onder dezelfde syndicus (er is ook 1x per jaar een algemene vergadering). In de afrekening die mijn moeder toegestuurd krijgt, staat ook de afrekening vermeld van de blokken die ik als vergelijkingspunt gebruik. Van de blokken die aangesloten zijn op dezelfde meter, heb ik geen afrekeninggegevens. 

Ik ben zelf niet zo thuis in deze materie, misschien dat mijn verhaal daardoor nogal onsamenhangend is... Waar kan ik eventueel terugvinden of het om een VME gaat?
Quimmo
Online
Agendapunt vergadering

1000€ te verdelen over 8 appartementen is natuurlijk niet niks.

Normaal heeft u statuten (basisakte) van uw gebouw. Daar ziet u ook of de andere gebouwen waarvan sprake deel uitmaken van dezelfde VME.

Kijk of er in uw statuten melding is van de kostenverdeling van deze meter of dat dit eventueel in een apart contractje vastgelegd is. Als het een enkele VME is, lijkt het me logisch dat de kosten gewoon via aandelen van alle appartementen van alle gebouwen verdeeld worden ipv forfaitair. Indien het een aparte overeenkomst is met derden moet er gekeken worden wat er in staat en of deze herzien kan worden.

In elk geval kunt u als eigenaar een agendapunt voor de algemene vergadering schriftelijk voorstellen aan de syndicus. Als u dit minstens 3 weken voor de eerstmogelijke datum van de algemene vergadering doet, is hij verplicht dit op te nemen op de agenda. Het is wel belangrijk te weten of de andere gebouwen deel uitmaken van de VME. Indien wel, dan gaan zij in de meerderheid zijn bij een stemming en natuurlijk tegen stemmen bij een voorstel wat bij u de kosten vermindert maar bij hen verhoogt. Indien de vergadering enkel met uw gebouw is, dan zullen de deelnemers daar natuurlijk wel oren naar hebben en kunt u een aanpassing stemmen. Zorg in elk geval dat u de situatie goed begrijpt alvorens iets voor te stellen.

In het eerste geval en indien u kunt aantonen dat u nadeel berokkend wordt kan u nog uw gelijk halen bij de rechtbank.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Zappymama
Offline
Alvast bedankt voor uw
Alvast bedankt voor uw uitleg!
Ik ga sowieso alle documenten mbt tot de aankoop eens ophalen bij mijn moeder en deze bestuderen. Mijn vader heeft zich altijd beziggehouden met alles wat het appartement betrof, maar hij is ondertussen overleden en nu is het voor ons dus wat uitzoeken...