erfdienstbaarheid

3 antwoorden [Laatste bericht]
Robenmoniek
Offline
Ons appartementsgebouw verleent middels een erfdienstbaarheid doorgang onder de eerste verdieping aan een achtergelegen garagepark, welke geen deel uitmaakt van het appartementsgebouw.
We vernamen dat de eigenaars van de garages beslisten om vernieuwingen aan het park aan te brengen ; te weten : vernieuwen van de verharding, riolering en nieuwe elektriciteit ( die was nog niet aanwezig ).
Zonder de appartementen te verwittigen wil men : - de elektriciteitskabels onder de doorgang naar de garages
                                                                                    trekken
                                                                                  - de teller op de muur van het appartement  bevestigen.
En dit alles met het argument dat de doorgang een erfdienstbaarheid is en men mag doen wat men wil.
Onze vraag is : -  Mag de teller op de muur van ons gebouw bevestigd worden?
                          -  Mag onze doorgang opengelegd worden?
                          -  Kan er eventueel, als dat alles mag, een vergoeding gevraagd worden?
                          - Wie herstelt en betaalt de eventuele schade die aan het gebouw aangebracht wordt?

Of moeten we enkel lijdzaam toezien dat er door niet mede-eigenaars aan ons gebouw gewerkt wordt, zonder dat wij daarover iets te zeggen hebben??
Rob
nescio1
Offline
vraag bijkomend juridisch advies
Zorg voor :
http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/juridische-kwesties/vraag/26992/hoe-werkt-opmaak-plaatsbeschrijving/
 
Het spreekt vanzelf dat u (uw syndicus) alle juridische voorzorgen dient te nemen om te voorkomen dat het opmaken ervan zou uitgelegd worden als de aanvaarding (zonder meer) van de (toekomstige) situatie).
Robenmoniek
Offline
Maak ik uit dat antwoord op
Maak ik uit dat antwoord op dat wij,behalve een plaatsbeschrijving en een aangetekende brief, niets kunnen doen?
Rob
Quimmo
Offline
Nutsbedrijven

In dit artikel van Radio2 https://radio2.be/de-inspecteur/wat-heb-ik-nu-aan-mn-gevel-hangen-0) meldt men dat nutsbedrijven gevelrecht hebben. Maar anderen dus niet.

De gebruikers van uw garage zijn natuurlijk geen nutsbedrijf, maar ik heb geen idee of een erfdienstbaarheid hen dan weer dat recht zou geven. Misschien eens aan een notaris vragen?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom