extra kosten

8 antwoorden [Laatste bericht]
Dasiva
Offline
Ik heb een garage gekocht behorend bij een appartementsgebouw van 7 appartementen.Met deze appartementen heb ik niets te maken ook geen water of electriciteit.Nu moet ik meebetalen voor alle kosten die daar gemaakt worden.
Als voorbeeld een nieuw slot:1241,26€.De sleutel is de ingang van de blok maar die krijg ik niet(wat normaal is).Indien er dakisolaie geplaatst wordt dan dien ik dat ook mee te betalen enz,enz.
Graag uw mening?
dasiva
lebragard
Offline
wat staat er in de....

Wat staat er in de statuten van het gebouw mbt. de garage , lastenverdeling....

er zijn drie wettelijke mogelijkheden die de lasten verdeling regelt nml:
- volgens aandelen
- volgens het nuttigheidscriterium
- een combinatie van beiden .

Het feit dat u enkel een garage hebt en dus géén belang hebt bij de appartementen , zou het logisch zijn dat u enkel zou bijdragen waar u effectief het nut van heeft met name , de gemeenschappelijke inrit naar de garage , het onderhoud daarvan en diens meer.

Wat staat er in de statuten ?
Niets ? Probeer de syndicus te overtuigen dat deze lastenverdeling niet logisch is , anders zit er niets anders op dan beroep te doen op een vrederechter.

lees aandachtig : meer bepaalt artikel 577 - 9  § 6  2° en lid 3
www.elfri.be/artikel/vordering-tot-herverdeling-van-de-lasten-van-een-me...
 

nescio1
Offline
op het verkeerde spoor gezet

”Probeer de syndicus te overtuigen dat deze lastenverdeling niet logisch is ”
 
B.W. Art. 577-8 § 4 3 °
 
De syndicus volgt de basisakte en de beslissingen van de AV.
 
 
 
nescio1
Offline
eerst voorleggen aan AV, dan aan de rechter

Herlees uw basisakte.
 
Werd deze zaak reeds besproken in de AV ? Onder welke vorm ?
 
B.W. Art. 577-6 § 4 
 
Om een VME ”in beweging” te krijgen is het vereist dat er aan de (B)AV een agendapunt wordt voorgelegd dat de desiderata van de vragende mede-eigenaar en/of de RvME weergeeft.
Stel uw agendapunt(en) op, beknopt maar toch volledig, zakelijk, met in het achterhoofd de bedenking dat de uiteindelijke bestemmeling ervan de rechter is (kan zijn).
 
Vraag in het agendapunt uitdrukkelijk de stemming erover indien dit de bedoeling is.
 
Niet goedgekeurd  (correcte notulering van de stemmen !),
 
Dan :
B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden !)
 
 
Zoals hoger en in de link elfri aangeven hebt u door uw aankoop de basisakte onderschreven, basisakte die het karakter heeft van een toetredingscontract.
 
 
nescio1
Offline
verwijderd

verwijderd
 
 
nescio1
Offline
nuancering

Wat hebt u gekocht? Een garage, als geïsoleerd kavel, die vroeger behoorde bij een appartement?
Of hoort uw garage tot een geheel van b.v. een tiental garages, gebouwd samen met het appartementsgebouw?
 
In het laatste geval zou, met meer kans op succes (bij de rechter?),  na herziening, kunnen bekomen dat
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/07/02_1.pdf
 
blz. 53508 Art. 166 7 °
 
de garages slechts beperkt tussenkomen.


Maak voor u verdere juridische stappen zet een kosten/batenanalyse.
 
 
 
lebragard
Offline
op het verkeerde spoor gezet......


# nescio1 : op het verkeerde spoor gezet 
Wat staat er in de statuten ?

Niets ? Probeer de syndicus te overtuigen dat deze lastenverdeling niet logisch is , anders zit er niets anders op dan beroep te doen op een vrederechter.

Dit moet gelezen worden als : een goede syndicus zal dan nadat hij overtuigd is , de nodige stappen zetten , om de benadeelde mede-eigenaar van de garage te helpen bv. vraag organiseren (B)AV of agendapunt voor de volgende AV. De syndicus kan niet anders handelen en kan niet zelf beslissen en is uiteraard verplicht de statuten te respecteren , maar een goed geinformeerd syndicus door die mede-eigenaar is op de hoogte van.....en zal dan omzichtiger te werk gaan bij de volgende (B)AV !


De garage mede-eigenaar kan zich ten alle tijden beroepen op het nuttigheidscriterium :

- BAV (praktisch bijna niet haalbaar)

- agendapunt volgende AV en indien negatief binnen de 4 maand beroep vrederechter cfr. B.W. Art. 577-9 § 2

- of art.577-9§6,2 en deze wetsbepaling bevat géén beperking wat betreft de termijn waarbinnen de erin bedoelde rechtsvordering moeten worden ingesteld.

Bijkomende opmerking , indien de garage vroeger bij een appartement hoorde , zijn er nu wijzigingen en is het toepassen van het nuttigheidscriterium een logische vraag....

rest : post nescio1 klaar en duidelijk.

Dasiva
Offline
extra kosten
Dit is opgelost.Nog enkel betalen voor syndicuskosten + brandverzekering
dasiva
lebragard
Offline
dit is opgelost....

Welke stappen hebt u ondernomen zodat er een oplossing is gekomen ? Interressant om het te delen.