Extra kosten na goedkeuring offerte

3 antwoorden [Laatste bericht]
Xena
Offline

Volgen onze syndicus is het gebruikelijk dat in een renovatie dossier niet alle kosten voorzien zijn in de offerte. Dit heeft hij niet vermeld op de AV bij het voorleggen van de offerte. Hij is naar eigen zeggen gemachtigd als syndicus om deze werken zonder goedkeuring van de AV te laten uiitvoeren. 

Nu zijn er al voorlopige meerkosten voor een bedrag van 20 000 €, die zullen zeker nog oplopen. Het gaat hier zeker niet om kosten die de aannemer niet op voorhand kon voorzien, evenmin om dringende of noodzakelijke kosten. 
Sommige kosten gaan om extra opties waar enkele eigenaars naar hebben gevraagd op de AV en waar de syndicus nog naraag zou naar doen. Deze zullen nu ook zonder enig prijsoverleg of goedkeuring worden uitgevoerd. 

We ontvingen een mail met een opsomming van de extra kosten. Er zouden hier geen extra fondsen moeten voor opgevraagd worden omdat de syndicus besparingen heeft kunnen doen op andere werken die uit het waarborgfonds zouden worden betaald. Mag hij dit bespaarde geld zomaar aanwenden voor iets anders dan waarvoor het oorspronkelijk bestemd was ? 

Vele eigenaars hen zelfs leden van de RVM hebben gereageeerd op deze mail en gevraagd te wachten op een goedkeuring van de AV. Toch laat hij alles doorgaan zoals hij dat gepland heeft met de aannemer. 

Ook een nieuwe offerte vragen aan de tweede aannemer die oorspronkelijk een offerte maakte is volgens hem niet aan de orde.

Moeten we hem zomaar zijn gang laten gaan ? Volgens hem overtreedt hij de wet op de mede-eigendom niet. Hij heeft dit, naar eigen zeggen, eerst nagevraagd bij een advocaat gespecialiseerd in appartementsrecht waar zijn kantoor geregeld gebruik van maakt. 
 

 

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 ยง 2 (tweede alinea)

 
Dwing de syndicus een BAV in te richten.
 
Formuleer uw agendapunten met de meeste zorg, hulp van een raadsman, gespecialiseerd in mede-eigendom, lijkt onontbeerlijk (en op termijn kostenbesparend).
 
Breng de aannemer ervan op de hoogte dat er een tweestrijd is binnen de VME is en dat hij, zo hij zekerheid inzake betaling wenst, best persoonlijke waarborgen vraagt aan de ondertekenaars van de “bestelbon”.

Bij een renovatie kunnen steeds redelijke meerkosten opduiken.
Een lokale architect is best geplaatst om de “redelijkheid” te bepalen.

 
Astrid Clabots
Offline
kosten aannemer - extra kosten - meerkost - meerwerken - VME


Geachte

Of het volgens de syndicus nu gebruikelijk is dat meerkosten worden voorzien bij renovatie of niet, is nog niet eens van belang.
Van belang is hoe de aannemer zelf zijn prijszetting CONCREET deed in zijn offerte, en of er voorbehoud gemaakt is voor meerkosten, hetzij er sprake is van werken in regie of tegen eenheidsprijs (per vierkante meter, ...)

Voor meerkosten moet de aannemer, tenzij anders overeengekomen, de voorafgaande goedkeuring bekomen van de opdrachtgever.
Dit is mogelijks de syndicus voor zover deze daartoe gemandateerd is door de AV, hetzij er om bewarende maatregelen handelt waarvan nadien alsnog regulariserende beslissing vereist is.

Een meerkost van 20.000 EUR is erg veel, het ware toch veiliger en transparanter mocht hierover een BAV worden samengeroepen ... onder voorbehoud van kennis van de concrete omstandigheden... 
Een opgebouw tegoed dat zou kunnen worden gebruikt mag niet vanzelfsprekend een vrijbrief opleveren om dit dan maar aan andere zaken te besteden ...

Probeer minstens duiding te vragen waarom de syndicus overtuigd is van zijn juiste handelswijze. Zomaar verwijzen naar "een advocaat" en "de wet" volstaat alvast niet.

Transparantie, communicatie en duidelijkheid boven alles ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS

Xena
Offline
Dank, mevrouw Clabots, voor
Dank, mevrouw Clabots, voor uw uitvoerige toelichting.

U schrijft : "Voor meerkosten moet de aannemer, tenzij anders overeengekomen, de  
voorafgaande goedkeuring bekomen van de opdrachtgever.
Dit is mogelijks de syndicus voor zover deze daartoe gemandateerd is door de  
AV"

In verslag AV staat "De raad van mede-eigendom krijgt mandaat om samen met de syndicus dit dossier verder uit te werken".

Kan de syndicus hierdoor beschouwd worden als opdrachtgever aangesteld door de AV ?