Factureren maandelijkse kosten Syndicus.

2 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Vraag: wanneer mag de Syndicus geld afnemen van onze werkingsrekening voor de maandelijkse kosten.
Wij moeten iedere maand de kosten betalen voor de Syndicus zoals uiteraard in het contract staat.
Wij hebben gemerkt, aan de hand van de interne facturen, dat deze nogal eens voortijdig worden opgemaakt.
Bv. Zo zien we op de facturenlijst dat voor de maand juli bv. de gelden al eind mei van onze afrekening worden afgeboekt.
Dit heeft o.a. ook als gevolg dat onze zichtrekening die periode vermindert en dat er op het einde van de maand er niet voldoende gelden zijn om de andere facturen te betalen.
Concreter nog: op 12/02 wordt er al geld van onze rekening afgehouden voor de prestaties voor de maand maart.
Wij lezen op de interne facturen.
" Factuur van 12/02 "
"Periode 01/03 tot 31/03 "
Wat is dus de wettelijke termijn die in deze facturen dient aangehouden?
Lieve en Marc
Astrid CLABOTS oud
Offline
Vergoeding Syndicus


Geachte


In principe is een factuur betaalbaar wanneer zij uitgeschreven is.
Heeft evenwel de syndicus geopteerd voor de toepassing van het BTW stelsel ?
(zonder BTW- stelsel is er geen facturatieverplichting...); wat is contractueel in de noodzakelijk schriftelijke overeenkomst bepaald ?

Indien u schade lijdt door voortijdige afnames, is het aan te raden de syndicus hiervoor in gebreke te stellen en aan te manen tot duidelijke afspraken en de stipte opvolging hiervan.

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN
 

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Vergoeding Syndicus.
 
​Ter verduidelijking:
Nadat onze vorige Syndicus na een heel reeks " malversaties " failliet werd verklaard, waaronder het overschrijven van onze gelden naar andere/ private rekeningen, hebben wij één en ander gereorganiseerd.
Wij werken met een dubbele elektronische handtekening op zowel zicht- als spaarrekening.
​De tweede handtekening gebeurt door een mede- eigenaar.
Dit geeft ons de mogelijkheid om alle bewegingen op deze rekeningen te kontroleren.
Dit geeft ook een groot vertrouwen aan de mede- eigenaars.
Een aanrader dus.
Het werkt vrij goed.
Iedere aanvraag voor de tweede handtekening op een betalingsopdracht wordt vergezeld van ofwel een interne nota/ factuur ofwel een betalingsverzoek als het bv. betalingen aan de Syndicus betreft, evenzo voor de (tijdelijke) privatieve kosten.
In onze overeenkomst met de Syndicus staat: " De Syndicus rekent zijn vergoeding maandelijks aan. Deze vergoeding is betaalbaar bij het begin van iedere periode ".
Het is dus aan ons, als de Syndicus te vroeg zijn betalingsaanvraag stuurt, om deze inderdaad slechts op het einde van de vorige maand te betalen.
Lieve en Marc