Factuur waterverbruik - korting vastrecht per gedomicilieerde

4 antwoorden [Laatste bericht]
Johan LJW
Offline
De factuur van  waterbedrijf FARYS vermeldt voor ons flatgebouw 250 WE (wooneenheden) en kent ons een korting op het vastrecht toe voor 334 gedomicilieerden. Als rekeningcommissaris zou ik graag eens willen weten:
a. waar haalt FARYS deze cijfers?
b. kunnen wij zelf ook ergens deze cijfers (laten) verifiëren?
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee?
Johan W. - Gent
ronald de wilde
Offline
toekennen kortingen
Dag Johan, ik heb me als CvR van onze VME ingewerkt in de materie om tot een correcte aanrekening van de waterkost te komen.

Waar haalt FARYS die cijfers: Farys krijgt die cijfers door vanuit de Kruispuntbank, op basis van de bewoning per 1 november, en geldig vanaf 1 januari daarop! Cijfers die op de afrekeningsfactuur verschillend kunnen zijn, per aangerekende periode. De periode voor, en deze na 1 januari, en aangerekend tot de voor uw residentie voorziene afrekeningsdatum. Die datum is door Farys voor uw residentie bepaald. De aantallen kunnen dus verschillend zijn omdat u voor de aangerekende perioden (2 op elke afrekeningsfactuur) met 2 x 1 januari komt te zitten. 

Waar kunt u die cijfers verifiëren? Van Farys kunt u die niet krijgen want die krijgen enkel het aantal door, geen namen, noch specifieke privatieven of wat dan ook.
In principe dient elke ME zelf zijn gebruik van privatief aan de syndicus te melden, maar ja...! De syndicus kan aan de gemeente vragen een lijst te bezorgen, maar die gemeenteambtenaren staan daar niet voor te springen. Dus, wat praktisch zijn. Als CvR heb ikzelf (wegens een goede verstandhouding met de syndicus) een lijst opgesteld van de vaste bewoners, die ik in de loop van het jaar zo goed als mogelijk tracht bij te houden. Van de syndicus ken ik het verloop (omdat ik ook de individuele afrekeningen controleer) en met de gemeentediensten heb ik een praktische regeling afgesproken om op heikele punten eventjes controle te doen. Zo bekom ik een lijst waardoor ik ook Farys kan controleren. Bij twijfel laat ik door de syndicus navraag doen bij de ME. Dat werkt, en onze ME's weten inmiddels dat daar geen discussie meer over kan bestaan!  

Ik kan nog een eindje verder gaan Johan, maar ik zeg onomwonden dat in onze residentie geen discussie meer kan bestaan over een eerlijke verdeling van die kost.
In de hoop je de info te hebben bezorgd die je hebt gevraagd, genegen groet, Ron - collega CvR   
ronald de wilde
Offline
weinig reacties!
Weinig andere reacties! Omdat het in veel andere VME's een moeilijk punt is, om tot een goede, doordachte wijze tot afrekening te komen?? 
Johan LJW
Offline
Kortingen vastrecht voor gedomicilieerden
Dag Ronald,
Bedankt voor je reactie! Ik ben CVR in een flatgebouw met 238 wooneenheden en 10 handelszaken. Over het jaar 2017 hadden wij een waterfactuur van € 90.390,13 (BTW Incl).
Het probleem is dat er voor het ganse gebouw maar één watermeter is en dat het verbruik bijgevolg noodgedwongen over de quotiteiten verdeeld wordt. We zijn daar intussen wel aan aan het werken: alle waterleidingen worden momenteel volgens een meerjarenplan vernieuwd en de laatste stap daarin zal zijn dat er dan overal individuele watermeters worden geplaatst (de aansluitingen zijn voorzien op de nieuwe leidingen). Ik was alleen wat verbaasd over het aantal gedomicilieerden (334) die FARYS op zijn afrekening vermeldt. Ik vond dit nogal aan de lage kant voor zo'n gebouw... Nu, als die gegevens uit een officiële databank komen heb je ook weinig stof tot discussie uiteraard. Alleszins bedankt voor je reactie en nog veel succes (?) met de job.... 
Johan W. - Gent
ronald de wilde
Offline
@johan
Dag Johan,

die individuele meters zijn natuurlijk een sluitstuk om tot een correcte afrekening te komen, beroep moeten doen op die quotiteiten is goed voor de ene (vaste verblijvers) en nadelig voor de andere.
Als je die individuele verbruiken zou/zal zien gaat ook dat aantal vaste verblijvers duidelijker worden natuurlijk. Als je er namen op kunt plakken zal je ook merken dat er met dat vast verblijf ook wordt gesjoemeld, maar dat is uw probleem niet.
Door er namen op te plakken zal ook de korting "vast recht" (vanaf 1/1/2016) correct kunnen worden verrekend.

't Vraagt wat inspanning om alle parameters van die Farys-afrekeningen (ook van de andere leveranciers natuurlijk) goed in kaart te brengen, maar die moeite zou toch veel miserie in de VME's kunnen oplossen. Maar iemand moet het doen, en die iemand moet ook het vertrouwen van elkeen kunnen verdienen/krijgen. Ook al niet meer evident, maar goed, 't zal altijd wel iets zijn in een VME, 't is maar dat je jezelf in de spiegel kunt aankijken!  Succes, Ron