Fout in de jaarlijkse kostenaanrekening

4 antwoorden [Laatste bericht]
Libeer
Offline
het betreft een appartementsgebouw met volgens de basisakte 42 wooneenheden.
Twee eigenaars hebben destijds van twee appartementen 1 wooneenheid gemaakt ( 1 ingangsdeur, 1 water, gas, elektriciteitsmeter).
de syndic kosten bedragen 16€ per maand en per wooneenheid.
bij toeval werd dit jaar ontdekt dat de syndic bijdrage bij deze twee eigenaars dubbel wordt aangerekend, dus voor beide oorspronkelijke appartementen.
deze situatie duurt nu al minstens 5 jaar. Dit maakt dat elk van deze eigenaars een kleine duizend euro teveel hebben betaald.
er is in de vorige jaren steeds décharge gegeven aan de syndicus. Deze maand hebben de betrokken eigenaars geen décharge gegeven maar had de sndicus nog een meerderheid van 69%.
kan er nog iets van deze teveel betaalde kosten worden gerecupereerd.
met beste dank voor uw reactie.
jclibeer
nescio1
Offline
gouden regel: verdeling kosten = quotiteiten

 
 
Eerst het jezuïetenantwoord:
 
Is na de samenvoeging van de kavels een aanpassing gebeurd aan de basisakte, dus verandering quotiteiten en aantal kavels notarieel vastgelegd? Uw conclusie?
 
In het gunstigste geval kunt u van de syndicus herziening voor de toekomst bekomen, zonder terugwerkende kracht.
 
 
Maar de knoop ligt ergens anders: de syndicus hoort het totaal van zijn overeengekomen “ereloon” te verdelen volgens de quotiteiten en niet volgens een arbitraire formule: appartement, garage, staanplaats, etc.
 
 
Ook:
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/kost-syndicus-per-eigenaar-ipv-per-appartement
 
 
Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 
Zorg er voor dat u (RvME, CvR, VME) inspraak hebt bij de keuze van de aangezochte advocaat: reputatie, tarieven.
 
 
 
nescio1
Offline
slecht alternatief

Herlees uw basisakte en RIO.
 
Werd deze zaak reeds besproken in de AV ? Onder welke vorm ?
 
B.W. Art. 577-6 § 4 
 
(Voorzorgsmaatregel: aangetekend versturen).
 
Om een VME ”in beweging” te krijgen is het vereist dat er aan de (B)AV een agendapunt wordt voorgelegd dat de desiderata van de vragende mede-eigenaar en/of de RvME weergeeft.
Stel uw agendapunt(en) op, beknopt maar toch volledig, zakelijk, met in het achterhoofd de bedenking dat de uiteindelijke bestemmeling ervan de rechter is (kan zijn).
 
Eis dat uw formulering van het agendapunt letterlijk wodt overgenomen.
Vraag in het agendapunt uitdrukkelijk de stemming erover indien dit de bedoeling is.
 
Niet goedgekeurd (correcte notulering van de stemmen !) :
 
Dan :
B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden !)
B.W. Art. 577-9 § 4
 
 
Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 
Zorg er voor dat u (RvME, CvR, VME) inspraak hebt bij de keuze van de aangezochte advocaat: reputatie, tarieven.
 
 
Libeer
Offline
Vereiste meerderheid
in onze basisakte staat 
B. Bijzonder: splitsing of samenvoeging: 
Het splitsen of samenvoegen van privatieve kavels is slechts toegelaten mits goedkeuring van het betreffende voorstel door een meerderheid van drie/vierden van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemmen binnen de algemene vergadering.

is dit in tegenspraak met art 577-4 van het BW waar voor dergelijke wijzigingen een 4/5 meerderheid wordt vereist?
 
jclibeer
nescio1
Offline
stap na stap

 
B.W. Art. 577-7 § 1 2 ° g) (versie 2018)
 
Eerst spreekt de AV zich uit.
 
Daarna aanpassing basisakte:
 
B.W. Art. 577-4 § 1
 
Tip:
 
Stel voor deze AV tevens een agendapunt op volgens hetwelke de syndicus een bijzondere volmacht terzake krijgt om de VME te vertegenwoordigen tegenover de notaris.