franchise bij schadegevallen en ingeval van meerdere gebouwen in de residentie

1 antwoord [Laatste bericht]
DEGO
Offline
Onze residentie bestaat uit 3 van elkaar gescheiden gebouwen, gebouw 1, 2 en 3.
Er is een blokbolis voor het geheel van het complex.

Er is een schadegeval glasbreuk in de gemeenschap van gebouw 2. De verzekeringsmaatschappij vergoedt de schade, verminderd met de franchise 250,00 €.

Vraag: valt die franchise ten laste van gebouw 2 of moet de ganse VME deze francise ten laste nemen?
Toelichting: in de basisakte staat volgende alinea: "Alle kosten van onderhoud of herstelling betreffende een specifiek gebouw of kosten van verbruik elektriciteit der gemene delen worden gedragen door de eigenaars van de privatieven in het betreffende gebouw volgens hun aandeel in de gemene delen (teller) …‚Äč".

Aan de hand van deze tekst zou ik menen dat deze franchise ten laste is van al de mede-eigenaars van gebouw 2. Kan hierover nog twijfel bestaan?

Alvast bedankt voor uw advies.
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

naicwill
Offline
Indien er geen verzekering
Indien er geen verzekering was, zou volgens de basisakte
de eigenaars van gebouw 2 de schade betalen.
Nu betaalt de verzekering een deel,maar de rest(=franchise)
blijft ten laste van de eigenaars van gebouw 2 volgens
hun aandelen.