gebruik van het dak als terras

8 antwoorden [Laatste bericht]
beernaert
Offline

De eigenaar van de het technisch verdiep geeft gebruik van het het dak als terras. Hij heeft op het dak een bedekking van bankirai aangebracht (echter zonder hiervoor toestemming te krijgen van de medeëigenaars). Nu blijkt dat er via het terras waterinsijpeling naar de onderliggende verdieping is. Om het dak te herstellen moet de bekleding weggenomen worden Wie moet het wegnemen en terugplaatsen bekostigen van de dakbekleding? Kan de eigenaar van het technisch verdiep aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het dak indien blijkt dat hij voor het plaatsen van de bekleding niet gekwalificeerde mensen heeft tewerkgesteld. Dank voor Uw antwoord.

N.Beernaert

naicwill
Offline
http://www.quimmo.be/nl/forum
naicwill
Offline
Artikel 1382 Burgerlijk Wetboek
Wat is niet verzekerd?
Schade die te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of voorzorg is niet gedekt, bijvoorbeeld een buitenverblijf dat zonder bescherming tegen de gevolgen van vriesweer achtergelaten wordt. De herstelling van de toestellen of leidingen die het schadegeval hebben veroorzaakt (kapotte wasmachine, verwarmingsinstallatie stuk door vriesweer, door roest aangetaste leiding,...) is ook niet gedekt. De kosten voor de herstelling van daken en platten daken waarlangs het water binnengesijpeld is, zullen evenmin door de verzekering tegen waterschade vergoed worden.


Dus wie betaalt:
Volgens de wet dient de aansprakelijke de schade, die hij toebrengt aan derden, te vergoeden.

De tekst luidt :

“Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.”

Er zijn drie criteria verbonden aan deze regel, namelijk :

de schade moet bewezen zijn;
de fout van diegene die de schade heeft toegebracht moet bewezen zijn;
en er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen die schade en de fout.
Roel De Cleermaecker
Offline
U moet inderdaad drie
U moet inderdaad drie componenten bewijzen: fout, schade en de causale band tussen de beiden.
Fout kan bestaan in het onzorgvuldig zijn of foutief werken.
Niet enkel het gebruik van imcompetente vakmensen is daarbij een fout, ook een echte stielman kan wel fouten maken. Alleen moet wel bewezen worden dat de waterinsijpeling het gevolg is van een fout van deze vakmensen.
De oorzaak kan ook elders liggen...

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Quimmo
Online
@Roel De Cleermaecker

Zelfs als het door vakmensen uitgevoerd is, de eigenaar in kwestie heeft geen toestemming gekregen van de algemene vergadering om die werken uit te voeren. Als er een causaal verband is, kan hij dan niet altijd verantwoordelijk gesteld worden?

Als het hout verwijderd moet worden om de zaak op te sporen, zou ik er trouwens op aandringen dat hij de kosten daarvoor draagt. Vervolgens op de volgende algemene vergadering een stemming houden waar beslist wordt of er een akkoord is voor een "regularisatie" van de terras, of dat het dak op kosten van die eigenaar in zijn oorspronkelijke staat hersteld moet worden. Het feit dat die stemming er aan komt zal hem trouwens wel twee keer doen nadenken alvorens te protesteren tegen de kosten van de huidige probleemopsporing en herstelling.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Quimmo
Online
Wel even een voorbehoud maken

Wel even een voorbehoud maken over wat er in de basisakte staat over het gebruik van het terras en de vrijheid die de eigenaar al dan niet heeft om er wijzigingen aan aan te brengen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

beernaert
Offline
de basisakte over het dak en de terrassen
Eerst mijn oprechte dank voor de vele adviezen die ik ontving.
De basisakte geeft ,volgens mij, een eerder ongenuanceerd beeld.
De bedaking van het gebouw wordt als gemeenschappelijk beschouwd, maar tevens worden de bouwwerken van de terassen als gemeenschappelijk beschouw.
De terrassen zelf zijn dan weer privatief, de basisakte somt verder een aantal zaken op die niet op de terrassen mogen geplaatst worden. Mvg N.Beernaert
  
 
naicwill
Offline
Heibel in het
naicwill
Offline
vergoeding wegnemen terugplaatsen bankirai
Door een lek in het dak moet de bankiraï die het terras bedekt, verwijderd worden? 
De    waterdichte    bekleding    van    het    dakterras    bedekken    met    tegels,    grind    of    bankiraï    is    geen  overbodige    bescherming.    Maar    het    wegnemen    en    terugplaatsen    van    deze    beschermingslaag    bij  insijpeling    doet    de    kosten    van    de    werken    gevoelig    toenemen.    Om    deze    bijkomende    kosten    het    
hoofd    te    bieden,    vergoedt    het    Pack    Building    tot    2.500    EUR    per    schadegeval.

Pack Building AGlling