Is - in tgenstelling tot (semi) openbare gebuwen in een Privé VME gebouw

14 antwoorden [Laatste bericht]
Anoniem

Noodverlichting nu verplicht of niet, en zo er één geintalleerd is wie en hoe onderhouden aub?


http://quimmo.be/nl/forum/techniek-diensten-kosten/kosten-testen-noodver...


http://quimmo.be/nl/forum/techniek-diensten-kosten/noodverlichting-in-de...

naicwill
Offline
Is permanente noodverlichting verplicht?
naicwill
Offline
http://www.livios.be/nl/extra
naicwill
Offline
Checklist Brandonveiligheid: Toelichting
In meergezinswoningen moet er noodverlichting en pictogrammen worden aangebracht in de evacuatiewegen. Door het installeren van noodverlichting kan worden voorkomen dat in geval van stroomuitval of brand de weg naar buiten niet meer kan worden gevonden.  

http://www.brandweervlaanderen.be/Portals/BVV/Documenten/Brandveilig%20SamenLeven/2014/3.%20Toelichting%20checklist%20brandonveiligheid.pdf 
naicwill
Offline
Branddetectie
Daarom is conform de wet en de voorschriften van de brandweer een branddetectie ver- eist als het gaat over hotels, rustoorden, kinderopvang, industriële gebouwen, appartementsgebouwen,...
De doelstellingen
De branddetectieinstallaties moeten door een erkend controleorganisme gekeurd worden. 

http://professional.btvcontrol.be/modulefiles/controls/source/1_0_productfiche-branddetectie.pdf

S
naicwill
Offline
Basisnormen
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=fire&art=standards_and_regulations&niv01=belgian_fire_safety_requirements&niv02=base_standards

Er bestaat geen wetgeving rond brandveiligheid voor eengezinswoningen, kamers, studio’s en appartementen die gebouwd zijn voor 1994. Het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe woningen moeten voldoen ligt namelijk aan de basis van het brandpreventieadvies (Preventiedienst brandweer Antwerpen, z.d.). De basisnormen zijn van toepassing op opgerichte en op te richten gebouwen en uitbreidingen aan bestaande gebouwen. Vooraleer een bouwproject kan worden gerealiseerd moet men als bouwheer, projectontwikkelaar of architect een bouwaanvraag indienen bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen. Deze dienst levert de vergunning af na het inwinnen van een aantal adviezen, waaronder het brandpreventieadvies (Preventiedienst brandweer Antwerpen, z.d.). Het is dus mogelijk dat er in de bouwvergunning van de gebouwen maatregelen worden opgenomen op vlak van brandveiligheid. In dit geval is het verplicht om het advies van de brandweer op te volgen.  
MedeEigendom (niet gecontroleerd)
Ik heb voldoende verbeelding
Ik heb voldoende verbeelding dat Noodverlichting een onderdeel van Brandveiligheid is, maar toch blijf ik intelectueel een beetje op mijn honger wat mijn intieele vraag betreft aub?
naicwill
Offline
Intelectueel
naicwill
Offline
'ik heb voldoende verbeelding
'ik heb voldoende verbeelding dat Noodverlichting een onderdeel van Brandveiligheid is, maar toch blijf ik intelectueel een beetje op mijn honger wat mijn intieele vraag betreft aub?"
o, 24/08/2014 - 01:15

Begrijpbaar op dit late uur met noodverlichting  en weinig honger,veel verbeelding .


 
naicwill
Offline
Misschien kan een tweede
Misschien kan een tweede lezing uw honger bevredigen.

Tip: oplossing zit in laatste alinea.

"Er bestaat geen wetgeving rond brandveiligheid voor eengezinswoningen, kamers, studio’s en appartementen die gebouwd zijn voor 1994.

Het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe woningen moeten voldoen ligt namelijk aan de basis van het brandpreventieadvies (Preventiedienst brandweer Antwerpen, z.d.).

De basisnormen zijn van toepassing op opgerichte en op te richten gebouwen en uitbreidingen aan bestaande gebouwen. Vooraleer een bouwproject kan worden gerealiseerd moet men als bouwheer, projectontwikkelaar of architect een bouwaanvraag indienen bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen. Deze dienst levert de vergunning af na het inwinnen van een aantal adviezen, waaronder het brandpreventieadvies (Preventiedienst brandweer Antwerpen, z.d.).

Het is dus mogelijk dat er in de bouwvergunning van de gebouwen maatregelen worden opgenomen op vlak van brandveiligheid. In dit geval is het verplicht om het advies van de brandweer op te volgen.  
naicwill
Offline
http://www.protect.be/Debasis
Advies (niet gecontroleerd)
"Er bestaat geen wetgeving
"Er bestaat geen wetgeving rond brandveiligheid voor eengezinswoningen, kamers, studio’s en appartementen die gebouwd zijn voor 1994"

Naicwill ziet natuurlijk over het hoofd dat ook ARAB, AREI en d
e arbeidswetgeving steeds van kracht is en de meeste VME's een poetsdienst, loodgieter, elektricien, lifttchnicus... hebben waardoor extra maatregelen zoals noodverlichting wel dienen voorzien te worden
naicwill
Offline
Rommel  , jullie
Rommel  , jullie naamsverandering heeft jullie agressiever
gemaakt.
De tekst waar je naar verwijst komt van brandweer Vlaanderen blz 6

en http://www.brandweervlaanderen.be/Portals/BVV/Documenten/Brandveilig%20SamenLeven/2014/3.%20Toelichting%20checklist%20brandonveiligheid.pdfhandelt over brandpreventie zoals  de poster vroeg:
"
Noodverlichting nu verplicht of niet, en zo er één geintalleerd is wie en hoe onderhouden aub?"
u kunt met wetteksten uw gelijk bewijzen,maar bij jullie
is het altijd blablablabla.
 
naicwill
Offline
Account Advies behoort ook bij "groep" rommel
wo, 27/08/2014 - 11:39 :Advies

"Er bestaat geen wetgeving rond brandveiligheid voor eengezinswoningen, kamers, studio’s en appartementen die gebouwd zijn voor 1994"

Naicwill ziet natuurlijk over het hoofd dat ook ARAB, AREI en de arbeidswetgeving steeds van kracht is en de meeste VME's een poetsdienst, loodgieter, elektricien, lifttchnicus... hebben waardoor extra maatregelen zoals noodverlichting wel dienen voorzien te worden.

Bovenstaande tekst onder account Advies is duidelijk
afkomstig  van de familie Rommel.
Vermits er geen d t foutrn instaan denk ik dat hij 
komt van Patrick Rommel die waarschijnlijk 2 valse 
accounts heeft : Medeeigendom en Advies

In dit onderwerp stelt Medeeigendom de vraag en
geeft Advies "advies". En waarschijnlijk is het
dezelfde persoon.
 
Quimmo
Offline
En de account "Advies" is

En de account "Advies" is daarmee ook geblokkeerd. Nota aan alle lezers: bij registratie op de site is het verplicht uw echte naam en voornaam te gebruiken, deze zijn niet zichtbaar voor de andere gebruikers. Enkel uw inlognaam is publiek.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom