Isolatie dakterras

2 antwoorden [Laatste bericht]
louisleonard
Offline
Het dakterras 1ste verd. is gelegen boven de woonruimte op het gelijkvloers.   Het gelijkvloersappartement heeft een algemene energiescore in het EPC van 275 kWh/m3, en vermeldt een R-waarde van > 0.75 m2 K/W,  dus binnen de normen van 2021 en is dakisolatie niet verplcht.
Kan de eigenaar van het gelijkvloers eisen dat hier toch dakisolatie wordt aangebracht op kosten van de gemeenschap, omdat hij aanhaalt dat het hoofddak ook geïsoleerd werd op kosten van de gemeenschap. ?  Of is het de A.V. die moet beslissen met gewone meerderheid  (50%+1) ?
 

Callens R

Baton
Offline
art.577-7


 

Art. 577-7.

 

§ 1. De algemene vergadering beslist:
1° bij meerderheid van twee derden van de stemmen:
a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 577-4, § 1/1

b) over alle werken betreffende de gemene delen, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 577-8, § 4, 4°

Rene0203
Offline
Een dakterras is
Een dakterras is gemeenschappelijk bezit, met privatief gebruik door de bewoner.
de bewoner kan niks eisen, moet door de vergadering goedgekeurd worden.