Isoleren van de buitenmuren van ons appartement

7 antwoorden [Laatste bericht]
nonno
Offline

Wij zijn van plan om in ons gebouw van 12 appartementen de buitenmuren te laten isoleren.
11 eigenaars zijn akkoord om hun muren te laten isoleren. 1 eigenaar niet, gezien hij zijn appartement verhuurd(...).
We hebben henden een prijsofferte gekregen, doch daar staat in vermeld dat het practisch niet mogelijk is om 1 appartement NIET te isoleren. De prijs geldt dus voor 12 appartementen. Mijn vragen :

- kunnen wij, gezien de grote meerdeheid van 11 op 12 eigenaars, beslissen dat de twaalfde ook mee moet doen?
- 3 appartementen van de 12 hebben een zijgevel dewelke ook geisoleerd wordt, moeten die drie mensen meer betalen, of zijn de gevels gemeenschappelijk, zodat we gewoon door 11 of 12 (naargelang het antwoord op de vraag van hierboven) kunnen delen.

Dank bij voorbaat,

Nonno

naicwill
Offline
meerderheid bekomen te worden in de algemene vergadering
naicwill
Offline
energierenovatie van appartementen
3.3.5. Actieplan voor de energierenovatie van appartementen in mede-eigendom
Bij appartementsgebouwen in mede-eigendom stellen zich heel wat wettelijke, administratieve en technisch-praktische problemen. De meeste investeringsbeslissingen moeten gezamenlijk door de vereniging van mede-eigenaren worden genomen. Niet iedereen geniet in dezelfde mate van de besparingsvoordelen van een energierenovatie aan het gebouw. Ook de subsidieregelingen zijn niet altijd 
voor iedere bewoner gelijklopend. Bovendien zijn de kosten voor eenzelfde soort werkzaamheden niet altijd voor alle appartementen gelijk en kunnen facturen ook niet altijd worden uitgesplitst naar de individuele bewoners.
Tot op heden moeten premies aangevraagd worden door individuele eigenaars of huurders en moeten facturen en attesten op naam van de aanvrager zijn opgemaakt. 
Het studiebureau BECO voerde in de periode 2009-2010 in opdracht van het Vlaams Energieagentschap een studie uit over deze problematiek. BECO ontwikkelde in deze studie een tool die gedurende het hele proces door de syndicus en vereniging van mede-eigenaars kan worden gebruikt om informatie te verzamelen, beslissingen te nemen en subsidies aan te vragen. Het blijkt in eerste instantie al dat 
een syndicus of vereniging van mede-eigenaars over weinig kennis ter zake beschikken in verband met noodzakelijke en mogelijke energiezuinige investeringen. Hiervoor is meestal extern advies noodzakelijk. 
Ook is het volgens BECO nuttig om ervoor te zorgen dat de vereniging van mede-eigenaars in zijn geheel één premie aan één loket kan aanvragen voor investeringen aan gemeenschappelijke delen van het gebouw. Deze premie vervangt dan, voor appartementen, de bestaande premies en belastingvermindering.
Op 23 september 2011 besliste de Vlaamse Regering om de energiepremies te hervormen vanaf 1 januari 2012 (zie actie 3.3.1). Hierbij wordt expliciet voorzien dat, voor investeringen die betrekking hebben op de gemeenschappelijke delen, de vereniging van mede-eigenaars de energiepremie kan aanvragen en enkel nog voor investeringen aan strikt privatieve delen, de premie moet worden aangevraagd door de individuele eigenaars of huurders.
http://publicaties.vlaanderen.be/docfolder/25560/Actieplan.pdf
naicwill
Offline
Isoleren
Quimmo
Offline
Lees er uw basisakte op na,

Lees er uw basisakte op na, maar ik vermoed dat de gevels gemeenschappelijk zijn, dus met een meerderheid te stemmen en kosten te verdelen volgens aandelen.

Zelfs de eigenaar die verhuurt doet er voordeel bij, gezien zijn EPC er op vooruitgaat wat zijn latere verkoopwaarde ook verhoogt. Theoretisch ook de huurwaarde, al vermoed ik dat er weinig huurders zijn die er op letten.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
Beslissingen over
Beslissingen over investeringen moeten steeds op de Algemene Vergadering met een 3⁄4 meerderheid goedgekeurd worden. Het is dus zeer belangrijk iedereen te overtuigen. 
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/reg/doc/erp2020_appartementeninmedeeigendom.pdf

In dit geval zal het geen probleem zijn
Lieve en Marc
Offline
Energiebesparing en isolatie
Enkele algemene/ persoonlijke bedenkingen.
- wonen wordt/ is duur.
- we zullen met z'n allen aan energiebesparing moeten doen en dat gaat ons allemaal veel geld kosten: best is hiervoor te beginnen sparen.
- jongeren dienen in hun woonbudget ook te kijken naar de toekomst.
- we " mogen " ook ecologisch denken en/ of meer ecologisch beginnen denken.
- het EPC zal meer en meer zijn invloed beginnen krijgen op de verhuurprijs én de verkoopprijs.
- tegen uiterlijk 2020 dienen de daken van woningen en appartementen een min. isolatie te hebben, anders mag men deze niet meer verhuren.
- vanaf 2015 worden er " strafpunten " gegeven aan het EPC als het dak niet geïsoleerd is.
- wonen in een appartementsgebouw is wonen in een gemeenschap: het zou mooi zijn als genomen beslissingen ook rekening houden met de financiële draagkracht van de mede- bewoners/ eigenaars: het is natuurlijk zwaar als je moet gaan lenen om de kosten te kunnen betalen die de VME heeft beslist.
- het gezegde: " als je dat niet kunt betalen moet je hier niet komen wonen " is niet erg sociaal.
Lieve en Marc
Lieve en Marc
Offline
Energiebesparing en isolatie
Enkele algemene/ persoonlijke bedenkingen.
- wonen wordt/ is duur.
- we zullen met z'n allen aan energiebesparing moeten doen en dat gaat ons allemaal veel geld kosten: best is hiervoor te beginnen sparen.
- jongeren dienen in hun woonbudget ook te kijken naar de toekomst.
- we " mogen " ook ecologisch denken en/ of meer ecologisch beginnen denken.
- het EPC zal meer en meer zijn invloed beginnen krijgen op de verhuurprijs én de verkoopprijs.
- tegen uiterlijk 2020 dienen de daken van woningen en appartementen een min. isolatie te hebben, anders mag men deze niet meer verhuren.
- vanaf 2015 worden er " strafpunten " gegeven aan het EPC als het dak niet geïsoleerd is.
- wonen in een appartementsgebouw is wonen in een gemeenschap: het zou mooi zijn als genomen beslissingen ook rekening houden met de financiële draagkracht van de mede- bewoners/ eigenaars: het is natuurlijk zwaar als je moet gaan lenen om de kosten te kunnen betalen die de VME heeft beslist.
- het gezegde: " als je dat niet kunt betalen moet je hier niet komen wonen " is niet erg sociaal.
Lieve en Marc