Keuring noodverlichting

22 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
In ons gebouw werkt momenteel bijna geen enkel noodverlichtingstoestel meer.
Gisteren hebben twee keer een langere elektriciteitspanne gehad en het was een gevaarlijke en chaotische situatie in de gangen en trapzalen.
De periodieke keuringen en testen werden blijkbaar nooit georganiseerd/ besteld.
In de wet staat dat " de beheerder van het gebouw " dat moet doen.
Tot 2010 was dat dus de Syndicus.
Vraag: hoe moet het sinds de nieuwe appartementswet van 2010?
Dient de Syndicus gewoon en zonder opdracht van de AV dit te organiseren/ bestellen of is dat een taak van de VME die dit op de agenda van een AV dient te zetten en dat moet laten goedkeuren?
Het zou me verwonderen dat wettelijk opgelegde verplichtingen nog eerst door een AV zouden dienen goedgekeurd.
Wat als ze bv. dit zouden afkeuren? Wie is dan verantwoordelijk bij bvb. ongeval?
 
Lieve en Marc
nescio1
Offline
B.W. Art.577-7 § 1 1 ° d) B.W. Art. 577-8 § 4 13 ° en 18°

Mondige mede-eigenaars gevraagd.
 
Bedoeling van de herziene wetgeving betreffende de mede-eigendom, gepubliceerd in 2010, was dat mondige mede-eigenaars hun gebouw zouden beheren, de syndicus controleren en hen hiervoor de nodige (machts)instrumenten aan te reiken als:
 
vaste periode statutaire vergadering, duidelijke regels inzake behandeling van de stemmen in de AV, raad van mede-eigendom, commissaris van de rekeningen, opmaken en ondertekenen notulen, omschrijven van de syndicus als uitvoerder van de beslissingen van de AV, beperken van zijn iniatiefrecht inzake maatregelen tot deze met een dringend en onvoorzien karakter, etc.
 
De syndicus mag niet (opnieuw) de alwetende, zachte dictator worden binnen de VME.
 
Ook wat de wettelijke voorschriften zijn er verschillende wegen die naar Rome leiden.
 
De syndicus zal hieromtrent de technische raadgever zijn van de VME maar zal zich onderwerpen aan de souvereine beslissing van de AV.
 
Uiteraard zal hij handelingen weigeren in strijd met wet, statuten, etc .
http://www.biv.be/sites/default/files/download_document/reglement-van-plichtenleer-deontologie-vastgoedmakelaars.pdf    p.4
 
 
De wet kan er echter niet voor zorgen dat slapende honden wakker worden.
naicwill
Offline
https://www.google.be/search?
Bollaert.Freddy
Offline
noodverlichting
Beste 
De syndic moet een afspraak maken met een erkend bedrijf in verband met brandbeveiliging deze mensen moeten jaarlijks een keuring uitvoeren van de brandbeveiliging , brandblussers , brandhaspels ,
rook melders,  rookluiken en noodverlichting , ikzelf als vrijwillige syndicus test maandelijks de noodverlichting.
 DIT moet niet goedgekeurd worden door de VME,  DIT IS EEN VEILIGHEIDSPROBLEEM en moet zo vlug mogelijk opgelost worden.
Met de beste groeten
Freddy


 

Bollaert Freddy
chrisguillaume
Offline
NOODVERLICHTING

Als het een beroepssindicus is, is die verantwoordelijk voor deze zaken, mocht er een ongeval gebeuren. Deze veiligheidszaken, wettelijk verplicht, moeten niet goedgekeurd worden. Alleen  de kostprijs en welke firma de werken doet, kan  besproken worden.
Voor een nalatige (beroeps)sindicus, dit melden aan het BIV. Indien deze zijn wettelijke plichten niet uitvoert, treden deze zeker op.

AppartementWoonst
Offline
http://www.quimmo.be/nl/forum

Edit Quimmo: spam verwijderd, account geblokkeerd

naicwill
Offline
Appartementwoonst = dirk
Appartementwoonst = dirk rommel
Lieve en Marc
Offline
Noodverlichting
In ons appartementsgebouw is hieraan 45 jaar niets gedaan, tenzij de kapotte lampjes vervangen en als een toestel defect was, werd het vervangen.
​Mijn vraag is nu ook vanaf wanneer is die wet voor appartementsgebouwen er gekomen? En op welke wet is die verplichte jaarlijkse keuring gebaseerd?
 
Als je nieuwe toestelletjes hangt, die maar alleen branden als de spanning wegvalt (is veel energievriendelijker) dan dient men inderdaad eerst de zekering af te zetten en dan kan men een controle doen. Wat die persoonlijke controle betreft is er ook een verantwoordelijkheid. 
Lieve en Marc
AppartementWoonst
Offline
''​Mijn vraag is nu ook

Spam verwijderd

Van Wynsberghe Jan
Offline
1. Een mede-eigenaar mag niet
1. Een mede-eigenaar mag niet werken aan een elektrische installatie zonder dat hij hiertoe bevoegd is (opleiding BA4).
2. Het is aanbevolen dat dit uitgevoerd wordt door een erkende firma. In geval van brand kan de syndicus dan tegenover de brandverzekeraar aantonen dat hij het nodige onderhoud uitvoerde.
AppartementWoonst
Offline
Een verlichtingssterkte meten
Een verlichtingssterkte meten is zeker geen "werk" ook simpel op het bedienings test knopje noodlicht duwen ook niet lijkt mij.
Lieve en Marc
Offline
Werken aan elektrische installatie
Mag ik hier verduidelijking over vragen a.u.b."
1. Wat wordt bedoeld met werken aan een elektrische installatie?
In mijn privé- woning mag ik toch op het testknopje drukken van mijn noodverlichtingstoestel? Ik mag toch lampen vervangen? Ik mag toch een zekering afzetten? Ik mag toch zelf een luster ophangen en aansluiten? Enz...
Tot waar mag men bepaalde zaken zelf uitvoeren?
2. Is er in een appartementsgebouw een verschil tussen de elektrische installatie van een privatief en de gemeenschappelijke delen wat werken aan een elektrische installatie betreft?
Lieve en Marc
AppartementWoonst
Offline
Ik vermoed dat Lieve en Marc

Spam verwijderd

AppartementWoonst
Offline
Ik vermoed dat Lieve en Marc

Spam verwijderd

Van Wynsberghe Jan
Offline
Alles kan en mag zolang alles
Alles kan en mag zolang alles goed gaat. Op het ogenblik dat er iets verkeerd loopt kunnen er andere partijen betrokken raken die andere belangen hebben (lees verzekeringsmaatschappijen of ingeval van ongeval ziekenfondsen). Ik vindt het de taak van de syndicus om de VME te wijzen op haar verantwoordelijkheid en haar mogelijke aansprakelijkheid. De heer Rommel houdt er blijkbaar een andere mening op na.
AppartementWoonst
Offline
Lieve en Marc,

Spam verwijderd

naicwill
Offline
Antwoord van Quimmo Deze
Antwoord van Quimmo 

Deze "idioot" wordt steeds definitief geschorst maar duikt steeds weer op onder andere namen, met andere email adressen - en wordt dan weer geschorst.

Aan de spammer genaamd Rommel: we weten dat er in andere dossiers reeds een klacht wegens belaging tegen u loopt. Indien u hier valse accounts blijft creëren zullen wij de andere klager de nodig informatie geven om dit zonodig aan uw dossier toe te voegen.

http://quimmo.be/nl/forum/techniek-diensten-kosten/kosten-testen-noodver...

Lieve en Marc
Offline
Lieve en Marc in de VME
Mijn partner is eigenaar van een appartement. Ik ben " raadgevend "ingenieur bouwkunde en technieken en heb een Ingenieursbureau geleid als mede- eigenaar en zaakvoerder. Nu met pensioen.
Vaak komen mensen/ verzekeringsexperts/ juristen/ ..... me opzoeken om " raad " omdat er in hun gebouw iets fout loopt, zowel technisch als administratief, juridisch, enz....
Wij hebben meer dan dertig jaar in de Beheerraad gezeten, nu in de VME.
Ik heb ook bijna twintig jaar hand- en spandiensten geleverd aan sociale bouwmaatschappijen. Heb daar veel " mensenkennis " opgedaan.
Daaruit heb ik geleerd dat men een gebouw zodanig moet beheren dat niemand er schade mag door leiden. Ook dat bepaalde minderheden niet goed beschermd worden door de nieuwe appartementswet van 2010. Het altijd maar naar de Vrederechter moeten stappen vind ik een tekortkoming in de wet.
Anderzijds, op technisch gebied, falen de meeste Syndici omdat hun personeel daar niet voor opgeleid is. Ze laten dit vaak over aan de Aannemers en Installateurs die vaak profiteren van het systeem om " een goed prijsje " neer te leggen.
Je ziet maar alleen offerte' s die bij de Syndicus zijn binnen gekomen.
Zo heb je bv. ook voor dringend onderhoud geen enkele mogelijkheid om de prijs te controleren: het wordt op je rekening gezet en je kunt betalen.
Er is ook weinig/ geen toezicht/ controle op de uitvoering van bestellingen.
Enz... enz....
Er is nog veel werk!
A.u.b.
Lieve en Marc
AppartementWoning
Offline
  ==> Dit kost totaal en
 
==> Dit kost totaal en geheel niets als de VME het verstandig aanpakt.
==> Het behoort tot de bevoegdheid van de VME om via de AV mee binnen het wettelijk kader het takenpakket van de syndicus te bepalen, een verstandige en economisch bewuste VME zal dan ook dit zelf doen.

==> Het klopt dat er een logboek dient bijgehouden te worden, en dat de syndicus moet kunnen bewijzen dat het onderhoud gebeurt is. MAAR , ... nergens is wettelijk verplicht dit door een externe firma (met kosten op factuur) te laten doen! Voor die testen moet je dus echt niet zoals sommige syndici ME's bang maken universitair geschoold zijn of de apparatuur open doen en de elektrolytische condensatoren uitmeten of zo. De VME kan en mag dit volledig zelf doen : 
1) minimum minimorum : 4 maandelijks simplistisch testen dmv het drukknopje te bedienen (en liefst de verlichtingssterkte noteren).
2) Jaarlijks de energietoevoer – gepland weliswaar – af sluiten om te kunnen besluiten als de noodzakelijke autonomie van ½ a 1 h gehaald word inbegrepen een minimaal verlichtingscomfort, dus liefst ook de verlichtingssterkte noteren.
Opm. : Enkel de verlichtingskringen dienen afgesloten te worden door gewoon de betreffende zekering tijdelijk af te leggen.
Tip 1 : doe dit kring per kring en aangekondigd om minimum bewonershinder te hebben
Tip 2 : andere kringen zoals bv de verwarming, klimatisatie, waterdrukverhoging, liften,... dienen natuurlijk geenszins onderbroken te  worden hiervoor.
Tip 3 : Noteer de nood verlichtingssterkte onmiddellijk na energie afsluiting en 10, 20,30,40 minuten erna.
1) + 2) Zorgvuldig noteren in een logboek door twee mede eigenaars paraferen, copy aan de syndicus en RvME opsturen en je hebt en pak kosten (syndicus en/of externe firma gespaard !?!?

==> In principe draagt de syndicus de juridische verantwoordelijkheid, let wel zelfs met de aan te bevelen en verplichte preventieve controles & nazicht, kan nog steeds 1 minuut na positieve controle een technische breuk zich voordoen (kabelschoentje die loskomt, electrolitische condensator die lekt of ontploft,...)
Technische preventieve controles en nazicht zijn sterk aan te raden, maar zullen u nooit vrijwaren van curatief (herstellen wat breekt) onderhoud, net als een jaarlijkse check up bij uw huisarts ook geen 100 % garantie is dat er medisch niets met u kan gebeuren.
 
 
 
Ik vermoed dat Lieve en Marc als ME spreken, Dhr Vanwynsberghe daarentegen evenwel als professionele syndicus dekt zich maximaal juridisch in en werkt met externe (dure) (professionele) firma's alles wat daarin niet past zou : - niet wettig en zou - amateuristisch zijn,... - inbegrepen de nog weinig inwonende eigenaar syndici,.. ik treed deze stelling niet bij, een Mede eigenaar kan ook een BA4 hebben en zelfs zo niet blijf ik bij de stelling dat verlichtingssterkte meten inbegrepen het bedienen van het test knopje noodlicht echt geen 'werk' is die enkel door een vakman zou mogen gebeuren. Zolang je geen enkel gereedschap nodig hebt kan je niet echt van bezoldigd werk spreken, als VME en/of syndicus natuurlijk graag facturen hebben,... Ikzelf ga zelfs nog een stap verder in mijn stelling : Ook jaarlijks tijdelijk en aangekondigd de betreffende zekering afleggen om de autonomie na te gaan : om de 20 min de verlichtingssterkte meten is in mijn perceptie geen "operationeel werk" die een externe firma (en uiteraard factuur) aan de VME verrechtvaardigd. Elk zijn mening,.. Wie heeft meest ervaring / aciniteit een jonge koning zal naar de ervaren regering luisteren,... een jong parlement zal naar een ervaren koning luisteren,... Dhr Vanwynsberghe weet zelf dat de ME verenigd in de AV het parlement (legislatuur 5 jaar) zijn en de syndicus (jaarlijks te herbevestigen mandaat) als regering belast met dagelijks beleid in principe naar het parlement dient te luisteren,... t'is maar hoe je het ziet
 

Half jaarlijkse check up Noodverlichting  : Lux waarden 1m20 & Vloer

Vrdp  AB      CD           EF       GH

 
5 :    1,5/0,5   13/1     32/4    34/5
3  :   1,5/0,5    0/0      30/4    32/4
1 :       0/0       0/0        65/6   30/3
Lift :    2,5/0,5  12,5/2,5 5/0,5 45/5

Met vriendelijke groeten,

 

 

  
  

 

Van Wynsberghe Jan
Offline
Als profesionele syndicus heb
Als profesionele syndicus heb ik aan de algemene vergadering geadviseerd om dit uit te besteden aan een externe firma. Hierover werd beslist in de algemene vergadering. Dit kost op jaarbasis € 290,00 of ongeveer € 7,00 per eigenaar. De redenen hiervoor zijn: 
- de advies van de brandverzekeraar. 
- het advies van de lokale brandweer.
- de vraag die wij ons stellen of het ARAB ja dan van neen van toepassing is.

 
AppartementWoning
Offline
Gelet op de
Gelet op de arbeidsintensiteit (enkel nog maar passief een toer doen in een groot gebouw ter observatie neemt heel wat tijd) enerzijds, maar ook de eenvoud anderzijds, geen enkel gereedschap nodig (Lux meter 35 Euro) is de break / even vlug gemaakt. Ook geen enkele verplaatsingskosten en/of uurloon.

Wet ook dat de RvME meestal verzekerd is, en via de AV bezoldigd kan worden.

Als ARAB / AREI al of niet van toepassing is doet er niet toe (hopelijk wel, want niet mis te verstaan, is het niet zo dat iemand zonder diploma, attest of brevet in de betreffende discipline per definitie er op uit is om iets illegaals of onwettig te doen)

En laat aan verzekeraar en brandweer gerust je logboek zien.

Weet ook dat die ''professionele'' firma's niet eens de apparatuur niet open doen voor veiligheid te controleren en noteren ook niet de verlichtingsintensiteit.

Een technisch falen (kabelschoentje die loskomt, electrolitische condensator die lekt of ontploft,...) zal zich niet meer of minder stellen nadat een controle door een ME of ''professionele'' externe gebeurd is.
AppartementInfo
Offline
Een didactisch voorbeeld van

Afbeelding
Een didactisch voorbeeld van logboek half jaarlijkse check up Noodverlichting  : Lux waarden 1m20 & Vloer in ons gebouw.


Met vriendelijke groeten, 

Mede Eigenaar en Lidnr. : 301-1976-1242 vzw NICM (NATIONAAL INFORMATIE CENTRUM VOOR MEDE-EIGENAARS) & Lidnr : 2977189-69 Test Aankoop

Lieve en Marc
Offline
Arab van toepassing?
Wij redeneren hier hetzelfde als met de verplichte jaarlijkse elektrische keuring van de gemene delen, die al dan niet om de 25 of 5 jaar dient te gebeuren.
Van zodra er personeel tewerk gesteld onder de vorm van een arbeidscontract (poetsvrouw, concierge, syndicus), dat een contractueel verband heeft met de VME, is art. 28 van het ARAB van toepassing (ref. BEVECE).
​Het contract met de Syndicus valt hieronder.
Dus ja.
Lieve en Marc