Keuringen bij appartementementsgebouwen

9 antwoorden [Laatste bericht]
Van Wynsberghe Jan
Offline
Als ik kijk welke periodieke keuringen een syndicus moet laten uitvoeren binnen een gebouw zou ik wel eens willen weten hoeveel er hiervan in andere gebouwen effectief uitgevoerd worden. Ik denk maar aan:
- 25 jaarlijks of 5 jaarlijks nazicht van de laagspanningsinstallatie
- zes maandelijkse controle van de lift
- jaarlijks controle van de 1ste interventieblusmiddelen
- controle van de haspels
- controle van de stookolietanks/neutralisatie stookolietanks als ze buiten gebruik   
  gesteld worden.
- controle van verwarmingsketels
- 15 jaarlijkse audit van de de verwarmingsinstallatie
- 10 jaarlijkse risicoanalyse van de lift

Ik vraag me af hoeveel eigenaars/syndici hierbij stil staan en ik zie dan ook graag jullie reacties tegemoet.
carolus
Offline
Technische opvolging
Dank vooreerst voor uw (voorlopig ? ) lijstje.

Zo'n lijst aangevuld met de juiste (juridische) argumenten kan ons van grote dienst zijn nu wij binnen de RvMe begonnen zijn met een afdeling
"Toezicht op het technisch beheer".

Groeten
Lubo
Offline
Periodieke Keuringen
Ons oud gebouw (> 30jr), 14 appartement werd pas in 2008 verkaveld door bouwpromotor. In antwoord op je vraag:
- (laagspanning) nog niet gebeurd,
- (lift) JA, 2x /jaar,
- brandblussers, JA
- haspels, NVT
- tanks, JA werd vorig jaar verwijderd, met nodige attesten
- CV ketel, JA (we hadden problemen met verbruik)
- neen (CV ketel is ongeveer 8 jaar oud)
- jaarlijkse keuring lift

mvg
Lubo
eigenaar-syndicus
Van Wynsberghe Jan
Offline
Bedankt voor uw reactie.
Bedankt voor uw reactie. Vergeet niet de risicoanalyse van de lift.
Groenendael
Offline
KEURINGEN en onderhoud van liften
In voorbereiding tot de (voorlopige) oplevering van een nieuwe residentie werden er het afgelopen jaar op kwartaalbasis onderhoudsbeurten aan de 2 liften uitgevoerd. Blijkbaar moet telkens een nieuwe keuring van de liften gebeuren.

Mijn vragen:
1. is de bouwheer of de VME verantwoordelijke voor de kosten van onderhoud en keuring in de periode voor de voorlopige oplevering? in ons geval bestaat een onderhoudscontract dat loopt tot na de voorziene opleveringsdatum, echter er zijn geen bijkomende keuringen geweest sinds de keuring bij indienststelling. Is de bouwheer of de VME aansprakelijk voor het (laten) uitvoeren van de  keuringen?
2. wat is de reglementering omtrent verplichte keuringen (bestaat er een algemene lijst die als leidraad kan dienen? of is dit )
3. wat is de reglementering omtrent de frequentie van keuringen : kan dit ook jaarlijks? onder welke voorwaarden?

Hartelijk dank.

 
laspiaggia
Offline
Een keuring van de lift
Een keuring van de lift gebeurt verplicht 2 x per jaar. De frequentie van de onderhoudsbeurten staat daar los van.
Voor de onderhoudsbeurten door de liftfirma kan er een onderhoudscontract worden opgemaakt met de liftfirma.
Voor de technische keuringen door een erkend keuringsorganisme, kan er een ander soort contract opgemaakt worden met het keuringsorganisme.
Deze 2 zaken zijn dus verschillend en hebben eigenlijk niets met elkaar te maken.
Om nu te antwoorden op uw vragen:
1) Het risico wordt overgedragen bij de oplevering. De bouwheer staat tot dat moment dus in voor het onderhoud. Ook de kosten die gemaakt worden voor de oplevering vallen in principe ook ten laste van de bouwheer.
2) en 3): zie http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Liften/Nieuwe_liften/#.UrLtgdLuKCc
nescio1
Offline
5-jaarlijks? Graag bronvermelding

@ Van Wynsberghe Jan

 

U spreekt van een 5-jaarlijks nazicht van de laagspanningsinstallatie.

 

Spreekt u hier over een wenselijk nazicht of een reglementaire versta wettelijke verplichting? Zo wettelijk opgelegd graag een bronvermelding.

 

Inzake wettelijke verplichtingen vind ik enkel een bron voor een 25-jaarlijkse verplichting:

 

http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Elektriciteit/Controle_installations/#.UpdSxJvkNvZ

 

 

Lieve en Marc
Offline
Herkeuring laagspanningsinstallaties
Wij denken dat er een onderscheid dient gemaakt tussen gebouwen waar geen extern personeel voor de algemene delen wordt tewerk gesteld en gebouwen waar wel - op regelmatige basis- extern personeel voor de algemene delen wordt tewerk gesteld, bv. een kuisfirma, tuinonderhoud, enz....
Hier valt men dan niet alleen onder het AREI maar ook onder het ARAB.
Wij zouden op de vraag of deze keuring dan om de 5 jaar dient te gebeuren ook graag een definitief antwoord krijgen. Wij kennen het antwoord over die vijf jaar alleen van " horen zeggen ", met name: ergens ooit gelezen op een forum.
Het enige wat wij hierover tot heden gevonden hebben is onderstaand K.B.
Wij hopen dus hierover ook een een definitief antwoord te kunnen krijgen.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?N=&=&sql=(text+contains+(''))&rech=1&language=nl&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table
Lieve en Marc
naicwill
Offline
https://www.google.be/search?
nescio1
Offline
Zonder bronvermelding!