Kontrole offertes onderhoudswerken e.a.

2 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
In vele (oudere) appartementsgebouwen zijn er vaak grote onderhoudskosten.
​Momenteel onder meer de (dure) dakisolatiewerken verplicht door de Vlaamse Dakisolatienorm.
En hoe gaat dat in de praktijk: de Syndicus dient voor de nodige offertes te zorgen.
Men dient dan in principe de goedkoopste te nemen (ook al is dat bouwtechnisch niet altijd de beste - denk maar bv. aan het risico op schimmel door de nieuwe ontstane ' koudebruggen ').
 
Maar: is dat wel de goedkoopste? Zijn wij, als eigenaars, niet vaak de dupe van " afspraakjes "? Zijn wij niet vaak het slachtoffer van ' het (oude) systeem '? De 'melkkoe'?
 
Een remedie zou zijn dat eigenaars zelf offertes zouden mogen aanvragen om dan te kunnen vergelijken met de voorgestelde offertes van de Syndicus.
Doch dat wordt in een AV vaak " handig getorpedeerd " door de Syndicus (soms bijgestaan door enkele leden van de RvME (....)).
 
Mijn vraag is dan ook: mag een eigenaar zelf offertes aanvragen? Want ik zie hier niets over in de nieuwe wet op de mede- eigendnom.
Graag dus een antwoord dat juridisch ondersteund wordt.
 
Lieve en Marc
naicwill
Offline
5 tips om dergelijke fraude

5 tips om dergelijke fraude te voorkomen

Tip 1: Zorgt als VME in eerste instantie dat het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is niet te hoog is. De algemene vergadering moet volgens artikel 577-7, § 1, 1°, d) van het B.W. beslissen over de hoogte van het bedrag tot waar de syndicus niet verplicht is om mededinging toe te passen.

VZW NICM is dan ook soms verbaasd te moeten vaststellen dat algemene vergaderingen hierin soms veel te laks besluiten en de syndicus eigenlijk veel te veel vrije ruimte geven door het bedrag veel te hoog te plaatsen. Is dit het geval in uw VME, dan kan de algemene vergadering dit jaarlijks herzien.

Een tweede tip heeft betrekking op de organisatie van de aanvraag voor offertes. Het gaat soms om zeer grote werken en grote uitgaves voor VME’s.

Mede-eigenaars en VME’s zouden zich veel nauwer betrokken moeten voelen bij het gehele proces en niet zomaar alles overlaten aan de syndicus. Zo is het belangrijk dat meerdere personen verschillende bedrijven aanschrijven met de vraag voor prijsoffertes. De concurrentie wordt hiermee volledig uitgespeeld.

Een derde tip gaat over het ontvangen van de verschillende offertes. Het is niet verplicht, en VZW NICM raadt het aan de VME’s zelfs sterk af, om alle offertes op het kantoor van de syndicus te laten toekomen. Op de algemene vergadering kan men gerust afspreken of een persoon onder de mede-eigenaars aanstellen waar alle offertes dienen toe te komen. Niemand krijgt de kans om op voorhand kennis te nemen van de voorstellen of prijzen en hierbij de concurrentie te vervalsen door prijzen of voorstellen aan te passen.

De vierde tip is een belangrijke tip! Wanneer iemand een controle wenst uit te voeren dan is het af te raden om copies te vragen van de offertes. Controleer enkel en alleen maar op basis van originele stukken. Nooit kopies!

Tenslotte een vijfde tip als laatste. Elke individuele mede-eigenaar heeft het recht om vooraf kennis te nemen van alle offertes. VZW NICM raadt elke individuele mede-eigenaar dan ook sterk aan om gebruik te maken van dit recht. Wees als mede-eigenaar een beetje nieuwsgierig. Controleer elke prijsofferte nauwkeurig op de prijzen en voorstellen. Wie is het bedrijf? Bestaan er mogelijke relatiebanden tussen het bedrijf en het syndicuskantoor? Heeft het bedrijf nog openstaande schulden bij de sociale zekerheid? Je kan dit allemaal perfect nakijken via onder meer de nationale bank of via de Kruispuntbank voor Ondernemingen op de website van de FOD Economie.

- See more at: http://www.nicm.be/article/misbruik-n%C2%B0-23-vme%E2%80%99s-moeten-opletten-voor-nieuwe-vorm-van-bedrog-bij-prijsoffertes#sthash.NNOzPC1Z.dpuf

Lees volledig artikel op Nicm
 
Astrid CLABOTS oud
Offline
mededinging appartementsrecht - offertes

Geachte


Ik meen niet dat u de goedkoopste moet nemen, maar de ecomisch meest relevante en aangewezen offerte.

Inderdaad, los van de prijs kan de inhoud danig veranderen ngl. de voorgelegde offerte.

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom