Kosten eerste jaar

2 antwoorden [Laatste bericht]
rik1953
Offline
Begin 2010 zijn de eerste eigenaars in het appartementsblok komen wonen.
Van dan lopen ook de kosten, einde van het boekjaar is 31/3/2011.
In de loop van de eerste maanden zijn er heel wat kosten gemaakt, onder andere reinigingswerken naar aanleiding van waterinsijpeling in de kelder.
Mijn dochter is eigenaar (akte ) vanaf febr 2010 maar haar appartement is voorlopig opgeleverd op 15 oktober 2010.
Welke kosten moet zij mee betalen ? Moet ze ook haar deel van de kosten betalen
die gemaakt werden voor haar voorlopige opleveringsdatum ?
(ttz telt hier de datum van de akte ?)
deskundige
Offline
Beste,Onder voorbehoud
Beste,

Onder voorbehoud aangezien geen kennis van en inzage in het dossier, maar op basis van de kosten die u beschrijft, lijkt het me dat geen enkele mede-eigenaar deze kosten voor reiniging moet betalen, maar wel de bouwheer/promotor/aannemer.

Ik maak uit uw uitleg op dat het een nieuwbouw betreft.

Het aangehaalde gebrek dient m.i. ofwel als zichtbaar gebrek (in de veronderstelling dat de gemeenschappelijke delen nog niet voorlopig werden opgeleverd) dan wel als lichte verborgen of zelfs als gebreken die kaderen binnen de 10 jarige aansprakelijkheid van de bouwheer/aannemer/ promotor/ architect te worden aanzien. U spreekt immers over waterinsijpeling.

Exploitatiekosten, dit zijn kosten eigen aan het behoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen, beginnen normaal gezien (uitzonderingen bevestigen de regel) te lopen vanaf de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen (wat niet wil zeggen dat de oprichter eventueel al geen exploitatiekosten gemaakt kan hebben, maar dan gaat het bvb.om het afsluiten van de contracten nutsvoorzieningen,...). Alles daarvoor zijn bouwkosten eigen aan het optrekken van het gebouw of de groep van gebouwen.

M.i. dient uw dochter pas bij te dragen in de gemeenschappelijke lasten en kosten vanaf het moment dat zij daadwerkelijk gebruik heeft genomen van de gemeenschappelijke delen (dit staat ook zo in de gewijzigde wet) waarbij dit laatste dan volgens mij ofwel het moment van ondertekening van de compromis is (in de veronderstelling dat bij de compromis al toegang tot het pand werd verleend/de sleutels in ontvangst werden genomen) dan wel het moment van het verlijden van de authentieke akte. Maar dus ook het moment van oplevering is hierin niet onbelangrijk.

Een en ander kan maar pas worden bestatigd na inzage in de stukken (o.a. ook nazicht of de Wet Breyne van toepassing is of  niet,...) , dus zoals aangehaald, voormelde onder voorbehoud.
rik1953
Offline
dank
dank