Kosten gemaakt door de syndicus

2 antwoorden [Laatste bericht]
Libeer
Offline
nadat een hoogspanningscabine in een appartementsgebouw (40 app, een restaurant enkele retailunits) was ondergelopen zijn uiteraard opsporingswerken uitgevoerd om de oorzaak te achterhalen van dit probleem. Dit is een vrij ingewikkelde zaak geworden waarbij uiteindelijk bleek dat de industriële vaatwasser van het restaurant niet was aangesloten op een vetafscheider en dat er een verstopping was opgetreden in de riolering. Bij het schoonmaken werden 9 kubieke meter vuil verwijderd. De discussies zijn nu aan de gang tussen de betrokken verzekeringsmaatschappijen van de eigenaar van het pand, de huurder(brouwerij) en de uitbaters van het restaurant. Op de AV van deze maand vernemen de eigenaars voor het eerst dat door de syndicus reeds 14500€ werd uitgegeven aan opzoekingswerk, expertisen en herstellingen. In afwachting van een minnelijke schikking of desnoods een gerechterlijke procedure werd aan de VME gevraagd om dit bedrag af te nemen van het reservekapitaal om dan later eventueel terug te storten. De rekencommisaris heeft geen enkel bezwaar gemaakt op de jaarrekening 2018. In de facturenlijsten is van de gemaakte kosten ook niets terug te vinden.
Kan de VME zomaar voor voldongen feiten geplaatst worden? Hadden de mede-eigenaars hiervan niet vroeger moeten op de hoogte gebracht worden?
Ook de RME heeft in zijn tussentijds zesmaandelijks verslag met geen woord gerept over dit probleem. Trouwens er werd zelfs geen verslag gemaakt
Om in de toekomst dergelijke voldongen feiten niet meer te laten gebeuren, zou het niet zijn aangewezen om in de eerstvolgende AV te laten stemmen dat alle uitgaven boven de 1500€ eerst moeten worden voorgelegd ter goedkeuring aan de VME
jclibeer
e.d.v.
Offline
niet voorziene werken
Beste Libeer,
De 1ste vraag die ik mij stel: waar heeft de syndicus zo veel geld gevonden voor niet gebudgeteerde werken en  waarom vind je daar niets van terug in de factuurlijsten?
Ik zou toch eens een gesprek vragen met de rekeningcommissaris en de syndicus hierover. Is dit wel allemaal correct verlopen?
Maar om terug te komen op je vragen:
1) "Kan de VME zomaar voor voldongen feiten geplaatst worden? Hadden de mede-eigenaars hiervan niet vroeger moeten op de hoogte gebracht worden?": de syndicus zal zich waarschijnlijk beroepen op het feit dat hij gemachtigd is om alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer (art 577-8, $4, 4° BW); onafgezien hiervan had de "betere" syndicus wel een BAV bijeengeroepen om de mede-eigenaars in te lichten over de problemen.
2) "Om in de toekomst dergelijke voldongen feiten niet meer te laten gebeuren, zou het niet zijn aangewezen om in de eerstvolgende AV te laten stemmen dat alle uitgaven boven de 1500€ eerst moeten worden voorgelegd ter goedkeuring aan de VME": voor dringende werken zoals hier heeft die beslissing geen enkele waarde aangezien de syndicus zich kan beroepen op het reeds geciteerde artikel 577-8 BW. Voor de gewone uitgaven heeft de wet reeds voorzien dat de syndicus  meerdere offertes moet vragen indien het bedrag hoger is dan het bedrag dat door de AV werd vastgelegd. Trouwens dat bedrag moet vanaf 2019 opgenomen worden in het RIO (art. 577-4, §2 BW).

Emiel

 
Emiel D.V.
Astrid Clabots
Offline
VME - Dringende werken


Geachte

De syndicus mag dringende werken doen uitvoeren.
Ik vind het een beetje jammer evenwel, dat gezien deze werken toch een aardige cent hebben gekost, er niet eerder een spoedvergadering plaats vond. Mij lijkt het toch aangewezen dat de eigenaren zo snel mogelijk in kennis worden gesteld van dergelijke feiten, zeker gezien het opgelopen kostenplaatje. Ik begrijp dat dit kwalijk over komt.

Astrid CLABOTS
CLABOTS