Kosten onderhoud en lift

6 antwoorden [Laatste bericht]
EDVS
Offline
volgend de basisakte zijn de kosten ten laste van alle kavels ( 8 ) ten belope van hun persoonlijk aandeel.
nu.. het onderhoud van  de gemeenschappelijke delen wordt door 2 mede eigenaars uitgevoerd ( beurtrol ) en tegen een beperkte vergoeding van 50 eur per maand.
deze 2 mede eig klagen nu aan dat de totale kost van onderhoud ook aan hun wordt doorgerekend, hierdoor houden ze van de 50 euro, ongeveer 30 over.
kan, mits meerderheid van stemmen een uitzondering gemaakt worden op de in de basisakte vastgelegde verdeelsleutel en/of moet dit bekrachtigd worden in de basisakte via notaris?

inzake kosten lift : cfr basisakte delen alle kavels, ex deze op de gelijkvloers. Echter sinds 2015 werden de kosten verdeeld over de kavels op verd 1 en 2 waarbij deze op verd 2 een hoger bedrag betalen dan die op het 1ste. 
De meeste mede eigenaars vinden het logisch dat die van het 2 een hoger aandeel v d kosten dragen, maar is dit wel te rechtvaardigen?

dank voor jullie advies.
nescio1
Offline
mede-eigenaar schoonmaker
nescio1
Offline
Herlees basisakte.
Astrid Clabots
Offline
kostenverdeling - statuten - wijziging - VME


Geachte

De regeling inzake verdeling van kosten en lasten cfr.  de statuten geldt bovenal.
Indien men een wijziging wenst, dient hierover te worden gestemd.

Ligt uw vraagstelling in de lijn van een voorstel tot herverdeling ? Voorstel dat gestemd moet worden en nadien moet worden verwerkt in de statuten ?

Het is in dat geval inderdaad mogelijk om tot een vergelijk te komen door zich te baseren op het nut dat kavels al dan niet genieten. Open evenwel geen doos van pandora en laat u niet verleiden tot oeverloze discussies.

Objectieve afspraken en eenvoudige afspraken doorstaan het best de meeste discussies.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

 

EDVS
Offline
Over de verdeling van de
Over de verdeling van de kosten onderhoud ( vrijstelling ervan voor die eigenazrs die effektief het onderhoud uitvoeren ) werd gestemd op 11/1 jl. 100% akkoord. 3 weken na het verslag komt één van de andere eigenaars nu terug op zijn beslissing zeggende dat die stemming onwettelijk is tenzij die wijziging ook in de statuten komt.
ik vermoed dat de kosten voor aanpassing aan de akte veel duurder gaan uitkomen dat het zogezegde voordeel.
ik meende dat die aanpassing niet strikt noodzakelij was als een 100% akkoord bij de stemming.
Quimmo
Offline
Wijzigingen in de

Wijzigingen in de kostenverdeling moeten opgenomen worden in de statuten, om ook tegenstelbaar te zijn aan nieuwe eigenaars. Anders kan iemand die later een appartement koopt terecht beweren dat hij hier niet aan gehouden is.

Ik vraag me wel af of deze mensen "officieel" betaald worden via een VME rekening en of hiervoor de nodige papieren opgemaakt worden. Het heeft weinig zin in de statuten zaken te beschrijven die sowieso al niet volgens de wet gebeuren.

Wat de lift betreft dient de kostenverdeling van de statuten aangehouden te worden. Men kan niet zomaar opeens de eigenaars van het 2de meer laten betalen. De wet staat wel een verdeling volgens waarde of volgens nut toe die dan met de vereiste meerderheid gestemd zou kunnen worden, maardit is niet te verdedigen per verdieping. Wat in een gebouw van 30 verdiepingen, dan moeten die op het 30ste 30x zoveel betalen als die op het eerste? En een gezin met 3 kinderen betaalt meer dan een kinderloos koppel? Idem voor het kuisen van de trappen. Hoogstens zou men de mensen op gelijkvloers kunnen vrijstellen (als ze tenminste niet ook met de lift naar de kelder kunnen).

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

EDVS
Offline
De mensen die het onderhoud
De mensen die het onderhoud doen worden effektief betaald via de rekening van de VME. Zij maken ook eeen soort van prestatieblad op wat dient ter staving van deze betalingen.
er bestaat ook een verzekering ongevallen, nominatief voor elk van deze personen.