kosten syndicus, forfait of per kavel

13 antwoorden [Laatste bericht]
EDVS
Offline
hallo,

Op vandaag wordt het ereloon van onze niet-professionele syndicus aan de mede-eigenaars doorverrekend volgens de gestelde quotiteiten. Daarmee betaald een eigenaar met een groter app dus meer dan diegene met een kleiner app; de eigenaar van een app + garage meer dan een eigenaar zonder garage, enz

Enkele mede-eigenaars vinden dit onrechtvaardig omdat, dixit hun, de beheerskost niet direct geimpacteerd wordt door de grootte van de kavel.
Zij willen een vaste beheerskost per kavel. Daarmee zou dus elke eigenaar van een app, hetzelfde aandeel betalen, elke eigenaar van een garage hetzelfde aandeel betalen, enz.

Vraag is : mag/kan dit wel?
EDVS
Offline
Kosten syndicus
iemand ?
SIEBE
Online
BEHEERSKOSTEN
Beheerskosten syndicus zijn te verdelen volgens quotiteiten. Gelijke verdeling kan niet.

Bij de prijszetting geeft syndicus gewoonlijk prijs per appartement en prijs per garage.
De totale som van deze beiden, wordt verdeeld volgens de aandelen.
SCORPIOEN
Offline
kosten syndicus, forfait of per kavel


Mijn ad vocaat zegt ook dat het moet per quotiteiten gaan, maar quid als de vrederechter de syndicus gelijk geeft ?


mvg

't appartement
Offline
statuten
Wat staat er in de statuten van het gebouw hieromtrent?
EDVS
Offline
Kosten syndicus
volgens het RME, volgens quotiteiten.
afwijken daarvan kan dus niet, begrijp ik
nescio1
Offline
Daar is het monster van Loch Ness weer.
ronald de wilde
Offline
Loch Ness
Nescio1, bedankt voor de verwijzing.
Een meer dan zinnige uitleg, over het hoe en vooral waarom.

Aan elke twijfelaar (mezelf inbegrepen!) een verwijzing naar een onderbouwde (!) tekst, mét duiding, om mee aan de slag te gaan, of een bestaande toestand geverifieerd te zien.

Daarmee wordt de bestaansreden, voor wie er aan mocht twijfelen, van QUIMMO nog eens in de verf gezet. 'Insteken' van reactie-gevenden, op dit forum, moeten niet zomaar worden 'weg-gezet', altijd naar ernst 'be-oordeeld'.
Dit was alvast ééntje ervan.

Ron   
EDVS
Offline
Kosten syndicus
inderdaad zeer goede verwijziging.
trouwens.... heb nog nooit getwijfeld aan het nut van quimmo. Voor mij een zeer waardevolle informatiebron
Astrid Clabots
Offline
kosten syndicus - verdeling

Geachte

Deze kosten vallen, en dit wordt in recente rechtspraak steeds prangender bevestigd, onder de kostenverdeelsleutel die op de andere kosten van toepassing is.
Veelal derhalve een verdeling ifv quotiteiten.
Voor vele syndici "een moeilijke", omdat zij in hun contracten precies om reden van transparantie prijzen per kavel voorstellen. Praktischer en duidelijker...
In dit spanningsveld zitten we vandaag..

Astrid CLABOTS
CLABOTS

 
Mr Non
Offline
Verdeling beheerskosten syndicus
Ook in onze residentie stel ik vast dat de verdeling van deze kost door onze vorige syndicus verdeeld werd over het aantal wooneenheden. Ik heb onze nieuwe syndicus hierop attent gemaakt en gevraagd deze scheve toestand recht te trekken.
De argumentatie is de volgende: De VME heeft een contract met de syndicus en niet de individuele eigenaars afzonerlijk. Ongeacht de wijze waarop de syndicus zijn beheerskosten berekend. Ze worden gefactureerd aan de VME. De basisakte vermeld dat alle kosten van de VME per aandeel verekend worden met uitzondering van de kosten voor de liften en het onderhoud van de hagen rond de privé tuinen. In deze 2 opgesomde uitzonderingen waren er fouten in de verdeling van de kosten(lift en tuin). Deze anomaliën zullen bij de volgende afrekening recht gezet worden.
Ik ben benieuwd of de nieuwe syndicus dan ook de nieuwe verdeling van zijn beheersvergoeding correct gaat verrekenen.
Sergio
Offline
Nieuwe verdeling kosten


Dus als ik het goed heb begrepen, kunnen erelonen syndicus nooit anders verdeeld worden dan via quotiteiten en nooit per kavel? Of zet de nieuwe wet op mede-eigendom de deur hiervoor open?
het aangehaald artikel dateert volgens mij van voor deze nieuwe wet, vandaar de vraag. 

alvast bedankt 

 

SCORPIOEN
Offline
nieuwe verdeling kosten
 
de link naar de tekst van NICM verwijst naar vele artikels van de wet 2.6.2010, welke artikel(s) bedoelt u ?

Als het zou gaan over art 577-4...., zijn een paar punten verplaatst van het Reglement van Medeeigendom naar het (nieuw) Reglement van Interne Orde.

Maar voor mij is duidelijk genoeg 577-2 §3 " De mede-eigenaar heeft deel in de rechten en draagt bij in de lasten  van de eigendom naar verhouding van zijn aandeel."Art. 577-2 §3 derde lid eerste zin zegt hetzelfde, maar maar met een ' tenzij ' wat zelden voorkomt.
 

 


mvg

Sergio
Offline
Beste scorpioen, ik bedoelde
Beste scorpioen,

ik bedoelde de link van nescio.