Kosten van verwarming

17 antwoorden [Laatste bericht]
nonno
Offline
Wij zijn een gebouw met 12 appartementen en 1 ketel c.v. De afrekening gebeurd door opname van de warmtemeters. Voor de radiatoren dewlke nooit opstaan (slaapkamers, bergkamer, tweede radiator in de living dewelke nooit opstaat) is er jaarlijks een verbruik van ± 2,5 eenheden per radiator. Tot hier toe was er nooit een probleem over, omdat dit bij iedereen het geval was. Nu zijn er enkele bewoners dewelke radiators hebben laten verwijderen. Nu zijn er eigenaars dewelke hier problemen mee hebben, omdat die bewoners dus ontsnappen aan de 2,5 eenheden per radiator.
Mijn vraag : kan er hier iets aan gedaan worden opdat de verdeling van de verwarmingskosten correct zou kunnen gebeuren?
Hoe dien ik te reageren?

Alvast bedankt,

Nonno
Lieve en Marc
Offline
Meteropnames
1. Dat die metertjes bepaalde eenheden registreren ook al staat de radiator nooit op is normaal: ze meten niet alleen de warmteafgifte van de radiator doch ook de ruimtetemperatuur.
Er worden/ werden vele " trucjes " gebruikt om de metertjes proberen minder te laten registreren (nat doekje, alufolie, enz.... enz...).
2. Ook al zijn radiatoren een privatief element, het "systeem " van één centrale verwarming met de metertjes voor de verdeling van de verwarmingskosten is een gemeenschappelijke zaak en daar mag in principe dus niets aan veranderd worden: de metertjes maken deel uit van dit gemeenschappelijk onderdeel van het gebouw.
3. Indien er metertjes worden weggenomen wordt bij gelijk verbruik de eenheid van deze metertjes duurder omdat er minder eenheden geregistreerd wordt. Hierdoor worden andere gebruikers benadeeld; dit zou men niet mogen toelaten: iedere handeling aan een gemeenschappelijk onderdeel dat andere mede-eigenaars benadeelt is verboden.
...........
Men kan dit voorleggen op een algemene vergadering en in het Rgelement van Orde laten opnemen.
" Besturen is problemen oplossen ". Hier is het weer niet eenvoudig.
Lieve en Marc
wakwarius
Offline
kosten van verwarming
Eeuwig probleem. Vooral omdat de opname van de meters dikwijls foutief is. Om een kat een kat te noemen, door de firma ISTA. Die slaagt er zelfs in om een verbruik te registreren van radiatoren, die al jaren niet meer bestaan ....Of doet ter plekke  opnames, maar rekent achteraf hetzelfde verbruik aan, als het jaar d'ervoor! Dit zijn vanzelfspekend voorbeelden uit "het leven gegrepen", reële situaties dus. Waarom niet afstappen van die dure en onbetrouwbare metertjes en de gebrekkige  opname ervan ? De verwarmings (stookolie, gas)-kosten voor 50 % gelijk over alle kavels verdelen ( wettelijke verplichting in Duitsland, ook wettelijk geregeld in Frankrijk), en de rest via de quotiteiten, na aftrek van een (overeengekomen) deel voor het warm water ? 
Wakwarius
laspiaggia
Offline
Een andere mogelijkheid is
Een andere mogelijkheid is het installeren van digitale kilowattuur tellers op de verwarmingsleidingen. Vrij duur, maar behoudens het vervangen van de batterijen een éénmalige kost.

Quimmo
Offline
Vraag ook eens aan de maatschappij

Wat doet de maatschappij die de meters opneemt trouwens hiermee? Uiteindelijk hebben zij op hun lijst een bepaald aantal meters staat die opgenomen moeten worden. Wat doen zij met de meters die niet meer teruggevonden worden?

Vraag eens of zij hier een standaard procedure voor hebben. U bent zeker niet de enige in deze situatie.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

wakwarius
Offline
kosten van verwarming/vraag ook eens de maatschappij....
Hierop is het antwoord simpel: die maatschappij rekent dus elk jaar gewoon weer eenzelfde forfaitair verbruik aan....gewoon hetzelfde als toen die radiatoren en die meters nog wel bestonden. Incroyable  ? , mais vrai. In het gebouw waarover ik het heb, is nu een (gerechtelijk) deskundige werkstellig gemaakt, die de situatie komt onderzoeken. Want om even over na te denken:   bij de laatste afrekening betaalden op die manier in dit gebouw appartementen van een kleine 200 m2(!) tot de helft en zelfs twee derde minder verwarmingskosten, als  appartementjes van een goeie 80 m2 of  minder....
Aansluitend: waarom geen 50 % vaste kosten voor ieder appartement, hoe klein of hoe groot ook, op de tweede (erg gunstige) verdieping, of op het gelijkvloers gelegen, of onder het dak ? Of waar ook ?
Wakwarius
Quimmo
Offline
Lijkt me toch niet zo oneerlijk

Eigenlijk lijkt het me toch niet zo oneerlijk. Iemand die zijn radiator/meter heeft verwijderd betaalt hetzelfde als iemand die hem heeft laten hangen en niet gebruikt. Uiteindelijk is dat toch een andere manier om een "forfaitair" verbruik aan te rekenen, maar dan niet precies de 50% die u voorstelt. Eerder een forfaitair verbruik in functie van het aantal kamers.

Goed zal het nooit zijn natuurlijk, het enige waar niemand kritiek op zou hebben is een precieze meting (of een individuele ketel). Ik weet niet of er precieze systemen op de markt zijn die geen ingrijpende veranderingen in de installatie vergen, maar ik kan me voorstellen dat het niet evident is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

wakwarius
Offline
kosten verwarming
Om nog eens over na te denken:
1/ De firma die voor de opname van de meters zorgt heeft er naar verluidt geen weet van ,dat sommige radiatoren + meters niet meer bestaan, maar toch registreert die firma (via elektronische meting van in de gangen) zonder verpinken toch een verbruik ...van radiatoren +meters die er niet meer zijn ! 
2/ Die 50 % is geen voorstel van mij, maar dat blijkt in Duitsland het wettelijke percentage te zijn, zo las ik in een artikel in het Eigenaarsmagazine uit 2004, meen ik mij te herinneren. Daarin stond ook dat een vast forfait, ook in Frankrijk wettelijk geregeld is. Maar niet in België.
3/ Tot slot: merkwaardig blijft toch dat de meeste (niet alle)  grote (bewoonde) appartementen van zowat 200m2 tot 2,5 keer (twee en een half keer) minder verwarmingskosten hebben  , dan kleinere van bijv. 80 m2. Dus : app's met 3 slaapkamers en 2 badkamers, alle met radiatoren !(ook met meters ?) 
Neem me niet kwalijk, maar ik volg uw 'verdelende rechtvaardigheid' dus niet. Waar geen radiatoren meer zijn , wordt door ISTA wel een verbruik gemeten, waar er wel nog zijn (die mogelijk niet aanstaan, wie zal het zeggen ?) = geen of nagenoeg geen verbruik. 

Morgen komt de  expert ter plaatse. Hoop doet leven. Hopelijk gaat het om een objectieve, en neutrale waarnemer.

PS: ik ben geen rechtstreeks betrokken partij hoor, maar naar mijn aanvoelen is dat punt drie hierboven, de "wereld op zijn kop" is.


Wakwarius
Deheide
Offline
warmte meters

Wie kan mij een eerlijke firma opgeven voor opmeting warmte meters.
 

MedeEigenaarschap (niet gecontroleerd)
http://quimmo.be/nl/forum/tec
http://quimmo.be/nl/forum/techniek-diensten-kosten/warmtekostenverdeling

warmtemeters : Zijn het de traditionele analoge verdamperbuisjes aub? Weet dan dat er digitale versies bestaan (minder afleesdiscusie) en zelfs mogelijkheid radiofrequent uit te sturen. == Dit is aan de VME via de AV om hierover te beslissen en te (her)investeren if niet

Eeuwig probleem. Vooral omdat de opname van de meters dikwijls foutief is. Om een kat een kat te noemen, door de firma ISTA. Die slaagt er zelfs in om een verbruik te registreren van radiatoren, die al jaren niet meer bestaan ...

Elke ME is mede verzantwoordelijk voor goed bestuur

==> Indien na toestemming van de AV een registratiepunt weggenomen word, moet dit ook rekenkundig effectief vanaf die datum verwerkt worden : 
Je bent
==> Noteer dan met een team van 2 onafhankelijke ME's net voor en na Ista bezoek zelf alle meter standen

==> Niets weerhoud de VME zelf (dagelijks) te noteren en registreren, schiet niet altijd op de externe dure firma en ev syndicus, neem zelf initiatief!

Waarom niet afstappen van die dure en onbetrouwbare metertjes en de gebrekkige  opname ervan ?

==> Warmte verdampermetertjes zijn niet zo duur

 De verwarmings (stookolie, gas)-kosten voor 50 % gelijk over alle kavels verdelen ( wettelijke verplichting in Duitsland, ook wettelijk geregeld in Frankrijk), en de rest via de quotiteiten, na aftrek van een (overeengekomen) deel voor het warm water ? 
==> Stel voor op de AV en maak vooraf een simulatie

Wat doet de maatschappij die de meters opneemt trouwens hiermee? Uiteindelijk hebben zij op hun lijst een bepaald aantal meters staat die opgenomen moeten worden. Wat doen zij met de meters die niet meer teruggevonden worden?

==> gelieve opname en verwerking berekeningsmethodiek te scheiden

Hierop is het antwoord simpel: die maatschappij rekent dus elk jaar gewoon weer eenzelfde forfaitair verbruik aan....gewoon hetzelfde als toen die radiatoren en die meters nog wel bestonden. Incroyable  ? , mais vrai.

==> Zowel de VME als de externe firma ontbreken aan kritise zelfreflectie en beroepsernst

 In het gebouw waarover ik het heb, is nu een (gerechtelijk) deskundige werkstellig gemaakt, die de situatie komt onderzoeken. 

==> domste wat je kan  doen en vooral geldverspillend, gewoon zelf doen !!!

waarom geen 50 % vaste kosten voor ieder appartement, hoe klein of hoe groot ook, op de tweede (erg gunstige) verdieping, of op het gelijkvloers gelegen, of onder het dak ? Of waar ook ?

==> stel voor op de AV

Wie kan mij een eerlijke firma opgeven voor opmeting warmte meters.

==> Gewoon zelf doen met twee onafhankelijke waarnemers ME's
 
MedeEigenaarschap (niet gecontroleerd)
http://quimmo.be/nl/forum/tec
MedeEigenaarschap (niet gecontroleerd)
Kan je wat cijfermateriaaal
Kan je wat cijfermateriaaal aanbieden : Per kavel aantal registratiepunten, zijn de registratiepunten gehuurd of aangekocht, wat is de jaarlijkse prijs per teller voor opname, berekening en eventueel huur aub? Wat is het totaal aantal calorieen van het gebouw, het totaal aan meteropname, de gemidelde interval meterstanden
MedeEigenaarschap (niet gecontroleerd)
http://www.techem.be/nl/produ

http://www.techem.be/nl/producten-en-diensten/opname-en-afrekening/de-af...

http://www.techem.be/fileadmin/countries/BE/D%C3%A9compte_Site_NL.pdf

http://www.ista.be/nl/faq_veel_gestelde_vragen/afrekening/index.html
 

Kan ik aan de hand van mijn meterstanden zelf uitrekenen wat ik straks moet betalen? 

Nee, u kunt aan de hand van uw meterstanden niet zelf uw stookkosten uitrekenen. Het meetsysteem is een zogeheten verhoudingssysteem. De meterstanden geven aan hoeveel warmte de bewoners hebben verbruikt ten opzichte van elkaar en van het totaal. 

De geregistreerde eenheden zijn ook niet om te rekenen naar m3 gas of liters huisbrandolie. 

Bovendien worden niet alle gemaakte energiekosten verdeeld over de meterstanden. De reden hiervoor is dat niet alle verbruikte warmte via de radiatoren vrijkomt. Denkt u bijvoorbeeld aan warmte die vrijkomt via de leidingen of in het ketelhuis. Deze wordt niet gemeten, maar moet wel betaald worden. Hiertoe worden bepaalde berekeningen uitgevoerd, waardoor het voor u als bewoner niet mogelijk is om aan de hand van de meterstanden zelf de hoogte van uw afrekening te berekenen. 

Hoe wordt de prijs per warmtemetereenheid bepaald? 

Allereerst worden de totale energiekosten gesplitst in variabele en vaste energiekosten. Vaste energiekosten hebben betrekking op de warmte die in het gebouw vrijkomt maar niet via de radiatoren, bijvoorbeeld via de c.v. leidingen of het ketelhuis. Deze warmte wordt niet gemeten, maar moet wel betaald worden. 

De variabele energiekosten hangen direct samen met het gebruik van uw radiator. Deze kosten worden verdeeld over de totale eenheden van alle meters in het flatgebouw. 

De prijs per warmtemetereenheid wordt berekend door de variabele energiekosten te delen door het totaal aantal opgenomen warmtemetereenheden in alle woningen. Zo ontstaat een prijs per eenheid. 

Door uw verbruik te vermenigvuldigen met deze eenheidsprijs ontstaat uw aandeel in de variabele kosten. U kunt deze kosten beïnvloeden door meer of minder te stoken. 

Wat zijn overige diverse kosten? 

Overige diverse kosten zijn over het algemeen kosten die uw beheerder/eigenaar aan ons heeft opgegeven. Deze kosten kunnen bestaan uit vastrecht, elektriciteitsverbruik cv installatie, onderhoud en toezicht cv installatie, afschrijving meters, administratiekosten. 

Wat is de vaste factor en hoe wordt deze bepaald? 

De vaste factor (quotiteiten) is een verdeelfactor waarmee de vaste kosten over de bewoners worden verdeeld. De vaste factor is meestal gebaseerd op het vloeroppervlak van uw woning, gemeten in m2. De totale vaste kosten worden gedeeld door het totale vloeroppervlak. Zo wordt een prijs per m2 berekend. Deze prijs wordt met het oppervlak van uw woning vermenigvuldigd en zo ontstaat uw aandeel in de vaste kosten. 

Vaste kosten hebben onder meer betrekking op alle verbruikte warmte die niet via de radiatoren vrijkomt. Denkt u bijvoorbeeld aan warmte die wordt afgegeven via de c.v. leidingen of het ketelhuis. Deze warmte wordt niet gemeten, maar moet wel betaald worden. 

De vaste kosten kunnen verder nog bestaan uit kosten van vastrecht, administratie, elektriciteitsverbruik van de c.v. installatie en afschrijving van de meetapparatuur. 

 

De vaste kosten maken deel uit van uw afrekening. Deze moet u ook betalen als u nauwelijks of geen gebruik maakt van de radiatoren. 

Ik heb de afrekening ontvangen. Wanneer wordt het verschil verrekend? 

De verrekening van de kosten vindt plaats met uw beheerder/eigenaar en niet met ista. U hebt het voorschot ook niet aan ista maar aan uw beheerder/eigenaar betaald. Neemt u voor vragen hierover contact met hem op 

Ik heb minder (of net zoveel) eenheden verbruikt dan vorig jaar. Toch is mijn afrekening hoger. Hoe kan dat? 

Uw afrekening bestaat gedeeltelijk uit overige verwarmingskosten. Deze overige verwarmingskosten bestaan weer voor een groot deel uit “ongemeten” warmteverliezen van de cv-installatie. Daarom wordt een deel van de totale verwarmingskosten, van het gehele complex, via een vaste factor over alle deelnemers verdeeld. Wanneer de totale kosten stijgen, dan neemt ook het aandeel in de overige kosten per deelnemer toe. Reden dat de totale kosten gestegen kunnen zijn, is bijvoorbeeld met een kwakkelend voor en/of najaar, waardoor de cv-installatie onregelmatig wordt gebruikt, waardoor relatief gezien meer warmteverlies ontstaat. Dit warmteverlies wordt niet via uw radiatormeters gemeten, maar moet wel betaald worden. Daarom is het mogelijk dat u bij een gelijk blijvend aantal eenheden (of zelfs minder eenheden) toch een hogere afrekening heeft. 
Uiteraard is de energieprijs ook van invloed op de hoogte van uw afrekening. 

Welke kosten mag de beheerder over de bewoners van het woongebouw verdelen? 

De volgende kosten mogen worden verdeeld: 

  • levering en verbruik van brandstof; 

  • elektriciteit; 

  • onderhoud van de installatie; 

  • algemene kosten voor het gebouw; 

  • gebruik van apparatuur om het verbruik te verwerken, inclusief de factuur en de verdeling. 

Naast de bovengenoemde kosten kunnen er nog andere bedrijfskosten worden verdeeld. De beheerder van uw gebouw kan ze bij de opstelling van de huurovereenkomst met u berekenen

MedeEigenaarschap (niet gecontroleerd)
http://www.techem.be/fileadmi
MijnStekje
Offline
Indien je wat
Indien je wat cijfermateriaaal aanbiedt : 
Per kavel aantal registratiepunten, 
zijn de registratiepunten gehuurd of aangekocht, 
wat is de jaarlijkse prijs per teller voor opname, 
berekening en eventueel huur aub? 
Wat is het totaal aantal calorieen van het gebouw, 
het totaal aan meteropname, 
de gemidelde interval meterstanden 
Kan ernstiger op de vraag ingegaan worden.
naicwill
Offline
Kan ernstiger op de vraag ingegaan worden.
MedeEigendom 
Offline
 
 
 
EigenaarInformatie 
Offline
 
 
 
 
RommelDirk 
Offline
 
 
 


MijnStekje 
Offline
 
 


PatrickRommel 
Offline
 
 
 


MedeEigenaarInfo 
Offline
 
 
 MedeEigenaarschap 
Offline
 
 
MijnQuimmo 
Offline
 
 
 


RaadVragen 
Offline
 
 
 WonenME 
Offline
 
 
VMEQuimmo 
Offline
 
 
studio 

 
DirkRommel 
Offline
 
 
 
Offline
 
 
 
AppartementW
Offline
Zo talrijk zijn ze niet, maar
Zo talrijk zijn ze niet, maar je kan toch ook de diverse firma's gespecialiseerd in registratie en berekening van verwarming in appartementsgebouwen prospecteren en vergelijken aub?
StudioA
Offline
Deskundige(n),‏
Wij ontvingen voor ons gebouw (6 Appartementen) de afrekening is dit correct aub? Dank voor advies en toelichting aub?
De onderstreepte waarden in de zesde laatste kolom zijn de te betalen verwarmingskosten per kavel, die op het eerste zicht verantwoord lijken, zeker als je t.o.v. pure verdeling per quotiteit (en niets volgens verwarmingsintensiteit) vergelijkt (laatste kolom) zoals sommigen op dit forum voor pleiten, dan zou immers kavel B2 alhoewel 43% van de calorieën opsoupeert, toch minder dienen te betalen dan kavel C1 die amper 4,3% van de gebouw calorieën benut. Het ander uiterste : pure verdeling enkel en alleen volgens verwarmingsintensiteit is niet fair in die zin dat een leegstaand onbewoond pand (totaal onterecht) geen bijdrage zou hoeven te betalen. Ook dat de opname en berekening kost lineair is met het aantal registratiepunten (radiatoren in de praktijk) per kavel (en  niet de quotiteit) is verdedigbaar. Door de vaste kost (hier 40%) volgens de quotiteiten (en niet lineair) te verdelen worden de statuten en de van dwingend recht Mede Eigendom wetgeving ook gerespecteerd. De derde laatste kolom een lineaire verdeling (iedereen 170 Euro) totaal onafhankelijk van je quotiteiten of verwarmingsintensiteit, waar sommigen op dit forum op aansturen, lijkt eenvoudig maar is toch niet logisch verdedigbaar als je nu éénmaal historisch in opname registratiepunten geïnvesteerd hebt en respecteert ook de statuten van het gebouw niet echt. Graag bevestiging of duiding van deskundige(n) aub? Dank

 

 

 

 

 

 

Gebouw

 

 

 

 

 

 

Appartement Privatief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwar

Quotit 40% Vast

Opnm 60%

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calorien

ming

Variabel

 

 

 

 

 

 

Opname

Quotit

Totaal

Calo

 

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

opname

 

Euro

Euro 1/6

Euro

Euro

 

#

Quot

Opname

Calorie

 

Variabel

Vast 40%

 

Liner

Qout

Liner

Calo

Qout

 

3.12

36

112.32

17199

1020

3.06

153

867

A1

4

140

12.48

1214

7.06%

61.20

21.42

95.10

2866

2408

170

72

143

 

3.12

36

112.32

17199

1020

3.06

153

867

A2

5

140

15.6

915

5.32%

46.10

21.42

83.12

2866

2408

170

54

143

 

3.12

36

112.32

17199

1020

3.06

153

867

B1

6

200

18.72

4565

26.54%

230.12

30.60

279.44

2866

3440

170

271

204

 

3.12

36

112.32

17199

1020

3.06

153

867

B2

8

180

24.96

7411

43.09%

373.59

27.54

426.09

2866

3096

170

440

184

 

3.12

36

112.32

17199

1020

3.06

153

867

C1

5

200

15.6

740

4.30%

37.30

30.60

83.50

2866

3440

170

44

204

 

3.12

36

112.32

17199

1020

3.06

153

867

C2

8

140

24.96

2354

13.69%

118.67

21.42

165.05

2866

2408

170

140

143

 

 

Gemid :

 

 

 

 

 

 

 

6

167

18.72

2866

 

144.50

25.50

188.72

2866

2866

170

170

170

 

 

Stdev :

 

 

 

 

 

 

 

2

30

5.22

2641

 

133.11

4.61

138.65

0

518

0

157

31

 

 

Som :

 

 

 

 

 

 

 

36

1000

112

17199

 

867

153

1132

17199

17199

1020

1020

1020