kosten ventilatiekanaal

3 antwoorden [Laatste bericht]
Lieven Esplanade
Offline
Ons appartementsblok is uitgerust met een ventilatiesysteem C, met een centrale schacht waarin de afzuigkanalen lopen met de motoren op het dak.
Blijkbaar wordt elke verbinding in die afzuigkanalen tussen de schacht en het privatieve/het appartement, voorzien van een brandklep.
Wellicht is die brandklep bij ons om onverklaarbare reden dichtgeklapt. Zodoende is er geen afzuiging meer, ook niet van de keukendampkap.
Er zou hier moeten gekapt en geboord worden om toegang tot die ventilatiekanalen te krijgen. Voor wie zijn deze kosten?
In de basisakte van het appartement staat er: "Gemene delen: de gangen naar de liften en trappen, de liftkokers met liften en trappen en traphallen, de leidingen van alle aard, de eventuele brandblussers met haspel."
Ventilatiekanalen staan nergens apart vermeld. Mag ik deze onder "leidingen van alle aard" beschouwen?
bij een eerste contact met de syndicus over dit probleem, haastte hij zich om te zeggen dat deze herstellingswerken een privatieve kost zijn.
Dat de werken via het privatief gedeelte zullen moeten gebeuren, akkoord. Maar wie of wat is oorzaak van het feit dat die brandklep plots dichtslaat waardoor ik niet meer van de gemeenschappelijke voorziening, de ventilatiekanalen, kan gebruik maken?
Wie kan mij hierover uitsluitsel geven?
Wie had reeds hetzelfde voor met de brandklep?
dank voor elk advies
Lieven Esplanade
Baton
Offline
brandklep

De gemeenschappelijke en privatieve delen staan vermeldt in de statuten.
Indien er twijfel is dan is art.577-3 van toepassing :

Art. 577-3.

......................


Bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, worden de gedeelten van gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle mede-eigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht gemeenschappelijk te zijn.

Baton
Offline
tip


tip : voorzie na de herstelling dat de bewuste brandklep bereikbaar blijft bv. via aangepaste opening zodat deze controleerbaar blijft..

Lieven Esplanade
Offline
bedankt
Dank je wel voor de juridische wegwijzer en de praktische tip.
Lieven Esplanade