kosten verdeling garagecomplex

7 antwoorden [Laatste bericht]
Ed
Offline
Beste,
 
Er zijn 2 aparte entiteiten A en B. Onder gebouw A en gebouw B is een garagecomplex, bestaande uit bergingen en autostaanplaatsen die met elkaar verbonden zijn en zo één geheel vormen(basisakte).
De toegang is via een automatische poort van A. Er is een trappenlokaal met lift gelegen op lot B (buitenlift), die ook toegang geeft tot het ondergronds garagecomplex en tevens een vluchtweg is.
 
De statuten van zowel A als B vermelden:
 
Dat al de kosten van verbruik met betrekking tot het garagecomplex, onderhoud, herstelling en gebeurlijke vernieuwing van de garagepoort of andere delen van het gehele garagelokaal, zullen gedragen worden: vijf/zesden ten laste van alle autostaanplaatsen, elk voor een gelijk deel, één/zesde ten laste van alle bergingen, elk voor een gelijk deel. Deze verdeling zal tevens gelden voor de kosten van verbruik, onderhoud en herstelling van het trappenlokaal op lot B dat toegang geeft tot het ondergronds garagecomplex, zoals eveneens werd vermeld in de basisakte van A”.
 
De eigenaars van een appartement in gebouw B, die al dan niet een kavel(s) hebben in het garagecomplex B, hebben een agendapunt laten acteren voor de AV van B:
 
De kosten van de buitenlift zouden moeten gedragen worden door de eigenaars van een berging en/of parking die niet in gebouw A en B wonen”.
 
Kan hierover gestemd worden op de AV? Is dit wettelijk toegestaan?
Kan deze stemming wel correct zijn, want alle aanwezige eigenaars of vertegenwoordigers van appartementen van B, met of zonder kavel in het garagegedeelte B, zullen meestemmen? De aandelen van de eigenaars van een berging en/of parking die niet in gebouw A of B wonen, kunnen dan nooit een meerderheid vormen bij deze stemming en vormen dus steeds de benadeelde partij!
Idem bij het voorstel van het oprichten van deelverenigingen voor het garagecomplex van gebouw A en B.
 
Mvg.   
Roel De Cleermaecker
Offline
Zie mijn eerder antwoord
Zie mijn eerder antwoord terzake.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Ed
Offline
Beste, Als er kan gestemd
Beste,

Als er kan gestemd worden dan moet dit toch gebeuren door de AV van zowel A en B ?
Welke meerderheden zijn van toepassing?

De basisakte van B vermeldt:

De AV beslist bij meerderheid van vier/vijfde van de stemmen over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de eigendom.
De AV vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen van alle eigenaars over iedere wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom.

Mvg.

 
Ed
Offline
Beste, Kan het zijn dat in
Beste,

Kan het zijn dat in dit geval eenparig moet gestemd worden? Er is hier toch een wijziging van verdeelsleutels.


Mvg. 
deskundige
Offline
Neen, 4/5de meerderheid of
Neen, 4/5de meerderheid of 80% voor wat een wijziging van verdeling van lasten betreft. 
Zie tevens mijn eerder geponeerd antwoord dienaangaande.
Ed
Offline
Beste, Ik denk dat, als er
Beste,

 Ik denk dat, als er gestemd wordt voor een wijziging van verdeling van de lasten, die gepaard gaat met een wijziging van de aandelen/verdeelsleutels in de basisakte, er een eenparige meederheid nodig is. In dit geval zullen alle bergingen( 1/6 )elk voor een gelijk deel en alle autostaanplaatsen( 5/6 )elk voor een gelijk deel voor deelname in de kosten van het trappenlokaal met lift moeten gewijzigd worden in de basisakte, vermits de bewoners van de entiteiten hier niet meer willen voor betalen.

Mvg.
deskundige
Offline
Beste, Ik volg uw redenering
Beste,

Ik volg uw redenering niet echt om eerlijk te zijn. Een wijziging van een verdeelsleutel mbt. de lastenverdeling is niet hetzelfde als de wijziging/aanpassing van de aandelen.


Tevens heb ik de tijd genomen om uw initiële post eens goed te lezen (mijn eerdere antwoorden zijn geplaatst op basis van de latere posts) waarbij ik enkele bedenkingen uit.

Enerzijds meldt u dat A en B een afzonderlijke akte hebben, afzonderlijk vergaderen wat me zou doen vermoeden dat het hier i.c. om 1 hoofdvme (bevoegd voor de algemeen gemeenschappelijke delen) en 2 afzonderlijke deelverenigingen zou gaan.

Anderzijds werpt u nu net de oprichting van deelverenigingen op.

Onder voorbehoud aangezien geen inzage in de stukken doch op basis van deze info  lijkt het mij dat op dit ogenblik de kans groot is dat zowel A, B als het garagecomplex het voorwerp uitmaken van één enkele vereniging van mede-eigenaars.

Dit maakt natuurlijk dat A en B niet afzonderlijk kunnen vergaderen/beslissingen kunnen nemen aangezien enkel de hoofdvme dan rechtspersoonlijkheid zal bezitten.

M.a.w. alle eigenaars van gans het complex dienen dan in één plenaire vergadering bijeen te komen en te stemmen over alle issues op de agenda.

Maar zoals gesteld, enkel lezing in de hoofdsplitsingsakte kan hier uitsluitsel over geven.
Ed
Offline
De huidige toestand is 2
De huidige toestand is 2 aparte VME's (gebouwen) op aparte loten met elk hun syndicus en AV. Onder elk gebouw is er een garagecomplex dat één geheel vormt volgens de 2 aktes. Er zijn nog geen deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid opgericht voor zowel A en B. Voor B zou dit nu op de AV moeten gebeuren.In de aktes A en B staat dat ze één geheel vormen wat de eerder aangekondigde kosten voor de gemeenschappelijke delen van het gehele garagecomplex betreft. Al de beslissingen voor het garagecomplex worden nu genomen door de 2 AV elk met 10000 aandelen.Er kan nooit 1 AV vergadering voor A en B gehouden worden. De eventuele deelverenigingen voor het garagecomplex zonder rechtspersoonlijkheid zullen altijd apart zijn. Beslissingen zullen altijd door de 2 aparte AV van de deelverenigingen genomen moeten worden. De stemmingen zullen dan moeten gebeuren met de aandelen van het gehele garagecomplex.

Mvg.