Kosten voor werken aan voordeur tussen voorlopige en definitieve aflevering

2 antwoorden [Laatste bericht]
Jo Konings
Offline
In mei 2009 werd de voorlopige oplevering van een appartementsgebouw uitgevoerd.
Er dienden vrij veel zaken opgelost te worden maar dat gebeurt omzeggens niet.
De definitieve oplevering is tot op heden dus ook nog niet gebeurd.
We zitten nu wel met een probleem dat niet in de voorlopige oplevering vermeld is en dat nu toevallig ontdekt werd:tijdens koude (winter)periodes sluit een voordeur niet tenzij men ze op slot draait - er zijn reeds verschillende testen uitgevoerd en we moeten concluderen dat dit te wijten is aan inkrimping van metalen en dus slechte afstelling of minderwaardig materiaalgebruik.
De vraag is nu : indien er kosten verbonden zijn aan vervanging of herstelling van de deur valt dit nog ten laste van de bouwheer/aannemer ? of van de VME ? daar de garantie daaromtrent vervallen is na 2 jaar, volgens de onderaannemer die de deuren ed geplaatst heeft.
Wat mag er concreet gedaan worden want qua veiligheid is dit wel een probleem.


 
jan lazou
Offline
Volgens mij moet de bouwheer
Volgens mij moet de bouwheer dit oplossen.  Uw probleem werd niet opgemerkt tijdens de voorlopige oplevering en kon dus ook niet vermeld worden op het proces verbaal. 
Omdat dit probleem toen niet zichtbaar was, valt dit onder de categorie 'verborgen gebreken'. Hiervoor geldt de 10-jarige aansprakelijkheid van de bouwheer.  
deskundige
Offline
Opletten hiermee. Er gebeurt
Opletten hiermee.

Er gebeurt een opdeling in a) zichtbare gebreken (deze die in het kader van de voorlopige oplevering worden vastgesteld en worden genoteerd in het PV), b) lichte verborgen gebreken (gebreken die pas aan het licht kwamen na de voorlopige oplevering maar die geen stabiteitsprobleem e.d. vormen--> de deur valt hieronder) en c) de verborgen gebreken die (mogelijks) de stabiliteit, gedeeltelijke vernietiging,... in het gedrang brengen.

De 10-jarige aansprakelijkheid is van toepassing op deze laatste en dus niet op cat. b), tenzij dit naar de toekomst toe enig gevaar als vermeld inhoudt.

De deur betreft dus cat.b waarbij het aandacht verdient dat de rechtspraak inzake deze gebreken zeer streng is. Dit in die zin dat wanneer het gebrek ontdekt wordt, er vanaf dat ogenblik zeer snel in rechte dient te worden getreden. Vaak gaat men er van uit dat weken, maanden en maanden ping pong gewijs aangetekende brieven naar de bouwheer/aannemer sturen, een voldoende vrijwaring van de rechten inhoudt maar dat is geenszins het geval.

Uiteraard zal bij een vordering tegen de bouwheer/aannemer de bewijslast bij de VME liggen, waarbij dit na twee jaar m.i. niet echt evident zal zijn.

Bijkomend vrees ik dat een procedure hier lang gaat aanslepen en vooral de VME veel meer geld gaat kosten dan dat ze bijvoorbeeld een nieuwe deur plaatst of er voor zorgt dat het veiligheidsprobleem wordt weggenomen.

De syndicus kan de bouwheer/aannemer natuurlijk trachten te overtuigen om de herstelling/vernieuwing op zijn kosten uit te voeren, doch ik geef jullie persoonlijk weinig kans op slagen. Misschien is een van de advocaten hier op het forum een andere visie toegedaan?

Persoonlijk denk ik, dat het in deze aangewezen is dat de syndicus bewarend optreedt. Namelijk dat hij er voor zorgt dat het veiligheidsprobleem wordt weggenomen en voor de rest dat de VME hierin berust.

Dit is natuurlijk mijn standpunt.