Kuisen gemeenschappelijke delen

10 antwoorden [Laatste bericht]
Padinago
Offline
Sommige mede eigenaars vinden de kostprijs voor een kuisfirma steeds te hoog en opteren voor eigen kuis of zelfs iemand in het zwart te laten kuisen. Sommige ME's zijn zelfs volmachten aan het ronselen (max 3/persoon) om hiervoor de meerderheid te bekomen en het gaat hun misschien nog lukken ook...
Wat gebeurt er als er uiteindelijk op de AV 'beslist' wordt om iemand aan te nemen voor het zwartwerk (een mede eigenaar of familie van o.i.d.)? Kan ik persoonlijk, als mede eigenaar die tegen dit zwartwerk heeft gestemd, iets ten laste gelegd worden indien er iets gebeurt? Wat zijn de concequenties voor de VME in het algemeen indien men hierop uitkomt of indien deze "kuishulp" een ongeval heeft?
Quimmo
Offline
Is volgens mij een onrechtmatige beslissing

Indien er een vrijwilliger gratis zou kuisen is dit natuurlijk op zijn eigen risico en kan de VME niets te laste gelegd worden. Gezien gratis en vrijwillig eerder onwaarschijnlijk zijn, zal het dus waarschijnlijk om zwartwerk gaan. In dat geval kan de VME aansprakelijk gesteld worden indien een controle dit ontdekt of, erger, indien er een ongeval gebeurt. Gezien u lid van de VME bent draait u dus mee op voor de kosten.

De algemene vergadering kan volgens mij echter niet beslissen om een onwettelijke procedure in te stellen. Indien dit gestemd wordt, zou ik kijken naar Art 577-9 §2 in de wet: "Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen. Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond."

Misschien is het ook wel interessant de vergadering op te nemen met een audio recorder, want in het verslag van de AV zal men waarschijnlijk niet letterlijk schrijven dat het om zwartwerk gaat, maar eerder dat het om een vrijwilliger gaat.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lucas
Offline
kuisen gemeenschappelijke delen
Beste, 
Ik zit met het zelfde probleem, te weinig aandelen in het app. en zodoende kun je
je niet ontrekken aan schade die je oploopt door anderen, die dan ook nog onwettig handelen. Blijkbaar dient men voor alles beroep te doen op de rechtbank. Persoonlijk vind ik dat men zich ook zo moet kunnen wapenen ,via een aangetekend schrijven aan de syndic, waarbij men zich kan en mag distancieren van onwettige handelingen door mede eigenaars. 
Lees ook eens de reacties bij "klusjes man med eigenaar" raakpunten.;
Quimmo
Offline
Link

Hier is de andere discussie waarnaar verwezen wordt: http://www.quimmo.be/nl/forum/wonen-in-een-appartement/klusjes-man-mede-...

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Laarhof VD Tienen
Offline
Kuisen gebouw 2jaar in gebruik
Ik ben commisaris der rekeningen en heb op de AV gezegd dat ik geen zwart werk betaald en voor alles een factuur moet hebben, alsook indien we een  werkverzekering zouden aangaan een RSZ nummer nodig hebben, en heb ik ook de PWA voorgesteld (zie juridische forum) . We hebben dan maar besloten in de AV met de 5 aanwezige eigenaars, om om beurt met de 12 eigenaars het  ondergrondse en de oprit te kuisen, of een keer per maand zodat iedere eigenaar maar één keer moet kuisen op jaarbasis. Deze beslissing is naar de 12 eigenaars mede gedeeld. (We hebben geen gang, noch liften alleen een ondergrondse hebben we gemeenschappelijk).
Maar de betrokken persoon die het onderhoud deed is helemaal niet content, en deze persoon dreigde er ook mede om de VME voor mogelijk ongeval bij sneeuw bij het uitrijden van de oprit, de VME aansprakelijk te stellen.

Een paar dagen geleden ontving ik de onderstaande SMS van deze persoon.
(Wat voor mij er echt over was, Hij bedoelde het is uw beslissing kuis jij het nu maar op).


SMS:
"Wil je eens naar de trap komen kijken wie gaat die kots opkuisen ge kunt de kelder niet in gr joz”


Ik begrijp dat sinds de vorige vergadering deze heer ‘pisted of’ is omdat wij hem niet in het zwart wensen te betalen voor het kuisen maar deze werkwijze kan ik spijtig genoeg ook niet goedkeuren.

Deze persoon is gaan klagen bij andere eigenaars, hij wil nu niets meer doen, ook niet als we wateroverlast hebben, noch bij sneeuwval. Ik Heb dit ook mede gedeeld aan de syndicus, maar krijg de indruk dat hij er zich wijzelijk buiten houdt, "jij bent ermee gekomen op de AV, lost het maar op".  Alsook zijn er andere eigenaars die niet willen kuisen omwille van te weinig tijd, of hebben al een poetsvrouw. En van andere eigenaars horen wij helemaal niets. Er is een wantbetaler bij en die laat ook niets van zich horen.

Als we met 3 eigenaars van de 5 eigenaars die in de AV deze beslissing heeft genomen, nog de verantwoordlijkheid wensen te nemen is het veel. Ik wens een extern firma, wat ik ook voorgesteld heb in de AV met de PWA. Een extern firma vinden sommige te veel en we al aan  50 euro per maand zitten en niets gemeenschappelijk hebben buiten de ondergondse staanplaatsen, een andere heeft al schrik om naar 60 euro te gaan. 

Ik kan toch moeilijk, omdat ik dit op de AV  gebracht heb,  om niets in het zwart te betalen, hiervoor moeten opdraaien en alles op te kuisen en zou gaan strooien in de winter. Ik woon op 10 minuten van het app die ik verhuurt en de andere persoon die ook zijn verantwoordelijkheid wil opnemen woont 20 km van het appartement, mijn huurder zou ook meehelpen.
Het overgeefsel ben ik nu gaan opkuisen, en van de syndicus over dit voorval niets meer gehoord.

Bon ik krijg de indruk, omdat ik de VME wil beschermen van de gevolgen van zwart werk bij ongeval, zelf het slachtoffer ben geworden.Quimmo
Offline
Het is altijd een moeilijke

Het is altijd een moeilijke zaak in een mede-eigendom, als een aantal eigenaars niet mee willen. Wat betalingen betreft heb je nog een stok achter de deur, maar om hen te dwingen manuele arbeid te doen is nog een andere zaak natuurlijk.

Een aantal ideeën die misschien het overwegen waard zijn:

- De mede-eigenaar die vroeger in het zwart werkte, is die werkloos? Eventueel bij PWA aansluiten en op die manier wettelijk in orde de zaak regelen?

- Dienstencheques: vandaag is het nog niet mogelijk om in een mede-eigendom gebruik te maken van dienstencheques. Er is echter wel een wetsvoorstel ingediend (maar nog niet goedgekeurd) om dit in de toekomst wel mogelijk te maken, wat wel een oplossing zou zijn voor veel kleine VME's. Dit wetsvoorstel vindt u hier. Wij zullen er natuurlijk een artikel over publiceren als dit wetsvoorstel goedgekeurd zou worden.

- Op een volgende AV een gemengd systeem met sancties bespreken. Wie niet kuist betaalt mee in de kosten van een firma voor de maanden in kwestie. Intussen zit u er natuurlijk wel mee, de druk kan wel opgevoerd worden als de "werkwilligen" ook niet meer kuisen zodat er wel dringend een belissing genomen moet worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Laarhof VD Tienen
Offline
taak van de syndicus betreffende voorlichting aan eigenaars
Ik heb PWA voorgesteld op de laatste AV in mei jl aan de syndicus en andere aanwezige mede eigenaars, heb hierover ook een mail naar de syndicus gegeven, maar de syndicus stond daar weigerachtig tegenover omdat het niet echt doenbaar is, vandaar dat we besloten hebben om beurtrol in te brengen, met bovenstaand resultaat. 

Bij de volgende AV zal ik dit het PWA voorstel terug op de agenda zetten (de 2de maal), als ze weer neen zeggen, dan zeg ik ook neen tegen de beurtrol, en blijft ik neen zeggen tegen zwartwerk. Dat van de dienstencheques volg ik ook al op, hopelijk is het tegen de volgende AV een goedgekeurde wet, dan kan ik ze twee mogelijkheden aanbieden, terwijl dit toch de taak is van de syndicus is, indien we niet tot een overeenkomst konden komen of sommige echt niet willen meewerken. En ja een derde voorstel het gemengd systeem voor zij die niet zelf willen kuisen of meewerken zoals u beschrijft, zo neemt iedere zijn verantwoordelijkheid.

Wat is de taak van de syndicus? Hij had op de AV dit toch ook moeten zeggen, dat uitbetalen in het zwart niet mag, en de VME op de hoogte moeten stellen van de mogelijke gevolgen, waarom doet de syndicus dit niet?  Waarom begeleid hij de eigenaars niet, en moeten we alles van de wetgeving zelf opzoeken? Van daar ook al de forums met 1000 vragen. Alsook als we nu niet kunnen uitvoeren wat er besproken is op de AV met de beurtrol, door tegenwerking van de andere, dan moet de syndicus toch een nieuw voorstel uitbrengen of niet? Bijvoorbeeld het gemengd systeem gelijk u beschrijft. Ook zijn er mede eigenaars die van alles en nog wat doen aan het gebouw, in tegenstrijd met de basisakte, dit werd medegedeelt aan de syndicus, en vermijd deze discussie alsof het de pest is. 

Ik krijg toch een andere kijk op syndicussen en dit is de tweede op 2 jaar tijd. Zijn er feitelijk nog goede syndicussen?


Quimmo
Offline
Het is niet gemakkelijk

Ik begrijp uw frustratie, maar het is natuurlijk niet gemakkelijk om een concensus te bereiken over dergelijke zaken, zeker in kleine VME's. Laten we idd hopen dat het wetsvoorstel van de dienstencheques goedgekeurd wordt.

Intussen denk ik wel dat men u heel vervelend kan vinden, maar zolang u de wet aan uw kant heeft staan staat u wel het sterkst.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Rwjbebo
Offline
Kuisen gemeenschappelijke delen.
Hebben vele jaren van het PWA systeem kunnen genieten maar dan ging de poetsvrouw met pensioen en kon ze wettelijk niet meer aanblijven binnen dit statuut. Iedereen dacht dat vervanging een fluitje van een cent zou zijn. Niets is minder waar gebleken...
PWA-ers bevinden zich vrij vaak in een situatie waarbij ze slechts weinig mogen bijverdienen om geen andere sociale en /of medische tegemoetkomingen te verliezen... (vb WIGW) en daarenboven blijven ze beschikbaar voor de reguliere arbeidsmarkt...
Voordeel is dan weer de interessante prijs en de volledige wettelijkheid (inclusief verzekering) van het systeem. We kijken uit naar de reacties op het ingediende wetsvoorstel om ook "dienstencheques" voor het kuisen van gemeenschappelijke delen te mogen gebruiken. De kost ligt weliswaar een stukje hoger maar er zijn beduidend meer gegadigden en ook de interim-kantoren kunnen meezoeken...
Dit zou voor heel wat Residenties een oplossing kunnen betekenen. De prijzen van officiële kuisfirma's zijn een veelvoud van PWA en interne beurtrollen met vrijwilligers houden het meestal niet lang vol omwille van de heterogeniteit van de gemeenschap ; jonge- en oudere gepensioneerden, huurders, man en vrouw uit werkend....vakantieperiodes, ziekte etc....
Het is inderdaad voor vele RvME een pijnpunt om een "betaalbare" en langdurige oplossing die eenieders goedkeuring draagt, te kunnen voorstellen.
Senior
Offline
Kuisen door mede-eigenaar of huurder maar niet in het zwart
Hallo,

Ons appartementsgebouw is nog vrij nieuw waardoor er nog geen syndicus werd gekozen en er ook nog geen regeling werd getroffen voor het kuisen van de gemeenschappelijke delen.

Er zijn alvast 2 kandidaten die deze taak op zich willen nemen.  De eerste is een mede-eigenaar die zelf in het gebouw woont.  De tweede is een huurster die dus eveneens in het gebouw woont.  Het gaat om twee vrouwen die een job hebben maar die graag nog een centje willen bijverdienen door de gemeenschappelijke delen te kuisen.

Binnen onze vereniging van mede-eigenaars is er alvast een consensus om in geen geval voor zwartwerk te kiezen.  De vraag is echter hoe je in de praktijk kan verwezenlijken dat je als VME volledig in orde bent terwijl je beroep doet op een mede-eigenaar of huurder om te kuisen.

Enkele mede-eigenaars zijn ervan overtuigd dat men ons als VME niets ten laste kan leggen wanneer met de kuisvrouwen een schriftelijk document wordt opgesteld waarin het bedrag wordt vermeld dat zij ontvangen voor het kuisen van de gemeenschappelijke delen en zij worden betaald via een doorlopende opdracht zodat alles dus transparant verloopt.  De kuisvrouwen zouden dan op eigen verantwoordelijkheid deze bijverdiensten in hun belastingaangifte moeten opnemen om zelf ook volledig in orde te zijn.

Is dit werkelijk een waterdichte oplossing om juridisch en fiscaal in orde te zijn als VME?  Zo ja, vermoed ik dat het dan enkel nog aan te raden is om een verzekering af te sluiten voor deze kuisvrouwen voor het geval zij lichamelijke letsels zouden oplopen tijdens hun schoonmaakactiviteiten.  Is het afsluiten van zo'n verzekering dan evenmin een probleem in het kader van bovenstaande constructie?

Alvast bedankt voor jullie uitleg.

Senior  
Kiekeboe
Offline
Veranderen van kuisfirma voor de gemeenschappelijke delen
De persoon die de gemeenschappelijke delen kuiste van ons appartementsgebouw(10app),is hiermee gestopt.
Nu krijg ik van onze syndicus een mail dat er een kuisfirma is aangenomen om dit werk uit te voeren ,wel tegen het dubbele van de prijs !
Dit is beslist door de RVM(3personen) en de syndicus,zonder raadpleging van de andere eigenaars!
Is dit wettelijk ?
Mvg