Lift defect

5 antwoorden [Laatste bericht]
Roland
Offline
In ons gebouw wordt er, bij een lift defect, de laatste tijd door Jan en alleman (zelfs huurders) getelefoneerd naar de firma die het onderhoud van de lift doet.
Hoe hebben jullie dat geregeld? Mag iedereen bij vaststelling defect telefoneren of is er een bepaalde werkwijze voorzien.
Bedankt voor jullie antwoorden.
nescio1
Offline
alleen oproepen verantwoordelijke en syndicus ten laste VME

Gewoonlijk zijn hieromtrent bepalingen opgenomen in het onderhoudscontract lift.
 
Deze komen er op neer dat de syndicus per gebouw een verantwoordelijke moet aanstellen.
 
Onderverstaan is dat het hier gaat om een persoon die zeer aanwezig is in het gebouw en de bevoorrechte gesprekspartner voor de onderhoudsfirma wordt.
Hij alleen wordt dan ook geacht de defectmeldingen  te doen en hierover een bericht (datum, uur, soort defect) te hangen aan ingang en lift.
Tevens verwittigt hij de syndicus uit oogpunt controle facturatie.
 
Bij voortdurende misbruiken zouden onderhoudsfirma en syndicus (via agendapunt AV voor RIO) kunnen beslissen tussenkomsten die niet via de “hiërarchische” weg gaan rechtstreeks ten laste te leggen van de oproeper.
 
 
SIEBE
Offline
PANNE LIFT
Is er in jullie lift een communicatiesysteem geplaatst zoals het hoort ?
Indien iemand vast zit in de lift, moet hij/zij een oproep plaatsen vanuit de lift :
melding plaats straat nr. gemeente en VME en de naam van de beller. Melding : persoon vast in de lift = onmiddellijke actie van liftonderhoudsfirma. Indien niemand in de lift : komt de liftonderhoudsfirma volgens bepalingen in hun contract.

Indien de lift buiten gebruik staat : syndicus verwittigen of iemand van de RVME. Is dan een niet dringende oproep : initiatief hang een blad aan de liftdeuren : lift buiten gebruik.
Dan is het de verantwoordelijkheid van de syndicus om de onderhoudsfirma het euvel te laten oplossen ( liefst binnen een aanvaarbare termijn ).
Hij is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de contracten.

Indien personen te pas en ten onpas de onderhoudsfirma bellen = rekening voor hun.

In geval van een persoon vast in de lift : onmiddellijk ingrijpen en oproep doen = is levens belangrijk ( gezien paniek of bij ouderen hartproblemen, claustrofobie ).
SIEBE
Offline
panne lift
Geschrapt dubbel gebruik
Roland
Offline
Het laatste geval was een
Het laatste geval was een huurder, hij zat niet vast in de lift, die onze oude lift firma heeft opgebeld om te zeggen dat lift defect was. Ze zijn gekomen, hoewel wij geen onderhoudscontract meer hadden bij hen. Het was een zondagavond en de kosten waren iets meer dan 300€.
SIEBE
Offline
LAATSTE GEVAL
Is geen dringende oproep. Roept verkeerde firma op = voor zijn rekening.
Niet dringende oproepen = doorgeven aan de syndicus of RVM.