Liftcodes

5 antwoorden [Laatste bericht]
Ed
Offline
Onze VME heeft een nieuwe firma reglementair aangesteld voor het onderhoud van de liften. Om eventuele storingen te lokaliseren en te verhelpen heeft de eerste firma (= plaatser van de liften) codes geprogrammeerd. Omdat de nieuwe firma deze niet kan lezen, hebben we via de syndicus deze opgevraagd bij de eerste firma. Maanden later was deze firma bereid de lezing van de codes vrij te geven, op voorwaarde dat er een flink bedrag voor betaald zou worden. Ik meen toch te mogen stellen dat de codes en de lezing ervan eigendom zijn van onze VME en dat hiervoor geen bedrag betaald moet worden.
deskundige
Offline
Beste, Een en ander zal
Beste,

Een en ander zal moeten blijken uit de inhoud van de contractuele verbintenis die de VME destijds met de vorige firma aanging. Vraag is dus of hierin ergens naar het betreffende issue zoals door u aangehaald wordt verwezen of niet.

Mvg.

Ed
Offline
liftcodes
Beste,
De VME heeft de huidige firma aangesteld op de eerste algemene vergadering. Met de vorige firma hebben we nooit een contract gehad. Dit was de leverancier van de liften voor de bouwheer. Deze moest ook het onderhoud tijdens de garantieperiode van één jaar garanderen vanaf de voorlopige oplevering. De voorlopige oplevering is ook gebeurd vóór de eerste algemene vergadering tussen de bouwheer en een niet gemandateerde syndicus. Deze syndicus hebben we ondertussen ontslagen. Ik denk te mogen spreken van protectionisme door deze firma.

 Mvg. 
Quimmo
Offline
U heeft misschien geen

U heeft misschien geen contract met de vorige firma, maar er moet toch een offerte of bestelbon zijn. Kijk daar misschien nog eens naar de algemene voorwaarden die vermeld zijn.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Ed
Offline
Liftcodes
Beste,

Een contract of bestelbon heeft onze VME nooit gehad. De bouwheer zal dit waarschijnlijk wel hebben. Vanaf de niet rechtsgeldige voorlopige oplevering wat ons betreft zijn de kosten voor onze VME, maar een contract voor onderhoud en herstellingen hebben we zelf afgesloten sinds de eerste algemene vergadering met de huidige firma.

Mvg.  
Quimmo
Offline
Dan zou ik eens beginnen met

Dan zou ik eens beginnen met een assertief telefoontje naar de leverancier (voor zover dat nog niet gebeurd is), waar u hem meldt dat u hem verantwoordelijk zult stellen voor bijkomende kosten door het gebrek aan onderhoud en inspectie, wanneer hij u de codes niet bezorgt.

Daarna eventueel nog eens een aangetekende brief door de syndicus met dezelfde boodschap en eventueel de dreiging om klacht in te dienen bij economische zaken (kan oa op http://statbel.fgov.be/nl/geschillen/Consumentengeschillen/index.jsp).

Indien de leverancier dan toch nog vindt dat hij contractuele argumenten heeft om op deze manier te werken, zal hij dan zelf waarschijnlijk wel met deze naar boven komen. En heeft u tenminste de nodig informatie om uw oordeel op te baseren.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom