Mag ik werken laten uitvoeren

2 antwoorden [Laatste bericht]
Lotje
Offline
Sinds enkele maanden is er een barst in de afvoerleiding van mijn appartement en naargelang de wind en de windrcihting is de geur die er uitkomt soms niet te harden.
Het probleem dat zich stelt is dat volgens de documenten van de mede-eigendom de gedeelten van allerlei leidingen (electriciteit, gas, water, afvoer,...) die naar een appartement gaan maar in gemeenschappelijke delen liggen toebehoren aan de gemeenschap; en het gedeelte dat de barst vertoont ligt buiten tegen een buitenmuur.
De syndicus bevestigt dat deze leiding dus gemeenschappelijk is maar hij talmt en talmt maar met de herstelling zogezegd omdat hij moet (laten) onderzoeken of ook de rest van de leidingen niet aan vervanging toe is.
Ik heb aan een sanitairman hier in de buurt gevraagd of hij de herstelling van die barst kan uitvoeren en dat lijkt geen probleem te zijn terwijl de prijs die hij me hiervoor voorstelt ook heel schappelijk is.
Ik wil dit dan ook laten uitvoeren op mijn kosten, gewoon om van de geur verlost te zijn maar ik weet niet of ik dit mag laten doen omdat dus volgens de gegevens die leiding op die plaats gemeenschappelijk is. Ik wil me echter niet in nesten werken en weet dus niet of ik kwaad kan met dit te laten herstellen op mijn kosten. 
Heeft iemand raad voor mij aub? Dank u wel. 
lebragard
Offline
RvM...
#Lotje

Geurhinder is inderdaad een vervelend iets en degene die "de stank" ervaart is het slachtoffer.
Is er in uw VME een raad van mede-eigenaars ?
Zo ja , leg uw probleem uit , de raad kan niet beslissen maar kan de syndicus "onder druk" zetten om het probleem te verhelpen.

Indien géén raad , vraag de syndicus in een aangetekende brief , het nodige te doen en dit binnen de 14 dagen , zoniet zal u zelf de herstelling laten uitvoeren op kosten van de VME. zodat u "stankvrij" en terug aangenaam kan ademhalen. (zorgvuldigheidsplicht en handelend als een goede huisvader)

tip: neem foto s van de barst in de afvoerleiding , en van na de herstelling.
- geurhinder weg = OK
- factuur bezorgen aan de syndicus
- bij protest van betaling (wat me zou verbazen) betaal dan evt. zelf
- doe beroep op de andere mede-eigenaars = samenleven kan makkelijk zijn.
Lotje
Offline
Dank u wel...
Beste,
Dank u wel voor de tips die u me gaf in uw reactie.
Ik zie zaterdag enkele mede-eigenaars over de kwestie.
Ze hebben me in een kort gesprek al duidelijk gemaakt dat zaterdag bekeken gaat worden hoe dit probleem zo snel mogelijk dient opgelost te worden.
Maandag gaan we dan samen naar de syndicus.
Vriendelijke groeten.