Mogelijke lek aan terras

5 antwoorden [Laatste bericht]
Lowie
Offline
In ons appartementsgebouw van 6 appartementen (2 x 3) zou er een lek zijn aan het terras van de bovenste eigenaar. De voed tussen terras en muur zou ietwat versleten zijn, en daardoor heeft de onderbuur kleine vochtplekken op het plafond van de slaapkamer.Dient de sindicus hier tussen te komen of dienen de twee buren dit onderling met elkaar te regelen?
naicwill
Offline
Zie ook
Zie ook basisakte

Desskundige Peter leyseele

Kwalificatie van terrassen is en blijft een eeuwigdurend discussiepunt.

Ik ga er vanuit dat in jullie situatie het een klassieke terrasopbouw betreft, waarbij de terrassen  rechtstreeks in de gevelconstructie werden verankerd en m.a.w. deel uitmaken van een groter geheel, met name de gevelconstructie waardoor de terrassen een invloed hebben op de instandhouding/de stabiliteit van het gemeenschappelijk patrimonium.

In dat geval dient dus te worden geoordeeld dat de terrassen, niettegenstaande ze in gebruik strikt genomen enkel tot dienst zijn van een privatieve kavel, een gemeenschappelijk deel zijn aangezien ze dus ook tot nut zijn van het ganse gebouw.

Dit standpunt wordt binnen de rechtspraak (uitspraak Hof van Cassatie) bijgetreden.

Wat doorgaans wel als privatief wordt gekwalificeerd zijn de betegeling/ de bevloering en meestal ook de balustrades/de leuningen van de terrassen.

Wat de tegenstrijdigheid betreft; de wet stelt dat ingeval van ontstentenis of tegenstrijdigheid tussen titels, de delen die tot dienst of tot nut zijn van meerdere of alle eigenaars, als gemeenschappelijk dienen te worden beschouwd. 

Maar zoals aangehaald, de discussie hierrond is nog steeds niet afgesloten. 

En niettegenstaande het Cassatiearrest en de voorliggende meerderheidsrechtspraak, wordt vooral door lagere rechtbanken soms toch nog anders geoordeeld.

De kwalificatie zal in geval van een juridische procedure m.i. dus afhangen van de argumentatie van de advocaten van partijen en van de interpretatie die de rechter er uiteindelijk aan geeft.
http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/strijdigheid-in-de-basisakte-wat... 
naicwill
Offline
De situatie van uw terras en
De situatie van uw terras en de daaraan verbonden verplichtingen staan beschreven in de statuten van uw residentie (basisakte en reglement van mede-eigendom). U dient de statuten grondig na te lezen op zoek naar de beschrijving van de privatieve delen en gemeenschappelijke delen."
http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/dak/dakgoten-en-afvoerbui...
 
naicwill
Offline
WIE BESLIST EN WANNEER? Als

WIE BESLIST EN WANNEER?

Als de werken moeten gebeuren aan de gemeenschappelijke delen, dan moet de beslissing om de werken te laten doen genomen worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Deze beslist in de regel met een ¾ meerderheid van stemmen. De syndicus kan wel alleen beslissen over kleine herstellingen aan de gemene delen en dringende ingrepen om schade of problemen te vermijden.
http://www.immo-vandenabeele.be/nl/nieuws/wie-betaalt-terrasrenovaties-i...

naicwill
Offline
Waterschade: wat is gedekt, wat niet?
Astrid CLABOTS oud
Offline
schade terras - appartementsgebouw


Geachte


- bekijk uw statuten en het gegeven of dit terras privatief of gemeenschappelijk is;
- desgevallend laat u een architect uitspraak doen over de oorsprong van de schade. Dit kan relevant zijn, ook ifv het betrekken van een verzekeraar, desgevallend.

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS ADVOCATEN

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom